طراحی سایت
پنجشنبه 10 مهر 1399
EN

اين بخش در حال به روز رسانی است.

  • اولین فراخوان شناسایی متقاضیان مشارکت در انجام پروژ‌ه ”طراحی معماری ملی سيستم شبيه‌ساز بهره‌برداری توزیع برق“ در خردادماه 1398
  • اولین فراخوان شناسایی متقاضیان مشارکت در انجام پروژ‌ه ”ارزیابی توجیه فنی و اقتصادی نرم‌افزارهای شبیه‌ساز بهره‌برداری توزیع “ در خردادماه 1398
  • اولین فراخوان شناسایی متقاضیان مشارکت در انجام پروژ‌ه ”تدوین استاندارد ارزیابی فنی نرم‌افزارهای شبیه‌ساز جهت بهره‌برداری در حوزه توزیع برق“ در خردادماه 1398