طراحی سایت
پنجشنبه 10 مهر 1399
EN

اطلاعات تماس سند راهبردی و نقشه‌ی راه نرم‌افزارهای شبیه‌ساز بهره‌برداری شبکه‌ی برق

  • آدرس: تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو
  • تلفن: 9 - 88079400-021 (داخلی‌های 4929 و 4952)
  • دورنگار: 88079439 -021
  • ایمیل آدرس: distSoft@nri.ac.ir