پنجشنبه 28 تیر 1403
 • اولویت بندی اقدامات جهت طراحی زیرساختارهای مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی در سیستم قدرت ایران
 • ارزیابی و تخمین فرسودگی و عمر مفید تجهیزات منصوبه در شبکه توزیع برق اهواز به خصوص مقره‌های سیلیکونی و ترانسفورماتورها
 • تهیه دستورالعمل راهکارهای مقاوم‌سازی تجهیزات شبکه توزیع در مقابل ریزگردهای نمکی
 • تدوین ضوابط انتخاب و جایابی برقگیرها در خطوط انتقال و فوق توزیع کشور
 • تجهیز تست مقره‌ها به روش چرخه گرد و غبار تا رده ولتاژی تست 100 کیلوولت (فاز اول- طراحی و استخراج مشخصات فنی، شناسایی سازندگان، تهیه نقشه‌های اجرایی و برآورد هزینه)
 • بازنگری سند راهبردی و نقشه راه توسعه فن آوری‌های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق‌ها در مناطق با اقلیم خاص
 • تغییر سطوح ولتاژی شبکه فشار متوسط خوزستان به 20 کیلو ولت با در نظرگیری تغییرات پست‌های انتقال و فوق توزیع با هدف بهبود آماد و پشتیبانی شبکه در شرایط وقوع حوادث طبیعی سخت - فاز اول: شهر اهواز
 • به روز رسانی اطلس و نقشه ایزو کرونیک کشور
 • روش‌های نوین مقابله با اثرات گرد و غبار بر بهره برداری از تجهیزات عایقی خطوط و پست‌های رده انتقال و فوق توزیع
 • بررسی اثرات پدیده گرد و غبار بر تجهیزات شبکه توزیع برق اهواز و نحوه انتخاب تجهیزات متناسب با میزان آلودگی محاسبه شده
 • دسته‌بندی مناطق مختلف کشور بر اساس شرایط محیطی و تدوین آزمون‌های محیطی مرتبط برای تجهیزات شبکه توزیع
 • طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی بوشینگ‌های کامپوزیتی نوع سیلیکون رابری ترانسفورماتورهای قدرت رده توزیع 33 کیلوولت با عایق داخلی رزینی
 • طراحی و ساخت نمونه تحقیقاتی برقگیرهای چندمحفظه‏‌ای رده توزیع 20 کیلوولت
 • تهیه اطلس آلودگی تاثیر گذار بر رو ی ایزولاسیون فاز اول استان‌های واقع در نوار ساحلی جنوب و جنوب غرب کشور
 • تدوین دستورالعمل های مرتبط با مقاوم سازی تجهیزات شبکه توزیع در برابر شرایط اقلیمی کرانه خلیج فارس و دریای عمان