شنبه 30 تیر 1403
مجيد رضایی
  •    داخلی: 4768
  •   آدرس پست الکترونیکیmarezaei@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
  • کارشناسی: مهندسی برق (قدرت) از دانشگاه علم و صنعت ایران
  • كارشناسی ارشد: مدیریت (اجرایی) از دانشگاه تهران
سوابق اجرایی:
  • كارشناس پژوهشی در پژوهشگاه نيرو از سال 1388-1380
  • مدیر گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی از سال 1388 تاکنون
  • مجری طرح تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری‌های نوین تجهیزات عایقی فشارقوی در مناطق با اقلیم خاص 1395 تا کنون