طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 18 مرداد 1401

رئیس مرکز

همایون برهمندپور
 •    داخلی: 4364
 •   آدرس پست الکترونیکی hberahmandpour@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • كارشناسی برق – قدرت، دانشگاه صنعتی اميركبير – 1367
 • كارشناسی ارشد برق – قدرت، دانشگاه صنعتی اميركبير – 1370
 • دانشجوی دكترای برق – قدرت، دانشگاه صنعتی اميركبير
سوابق اجرایی:
 • مدير پروژه در بخش برق مركز تحقيقات نيرو، 1372-1376
 • مدير بخش برق مركز تحقيقات نيرو، 1376 – 1377
 • مدير گروه مطالعات سيستم پژوهشگاه نيرو، 1377-1391
 • قائم‌مقام و معاون پژوهشكده برق پژوهشگاه نيرو، 1391-1394
 • رئيس مركز توسعه فناوری سامانه‌های انتقال توان با ظرفيت بالای پژوهشگاه نيرو، 1394 تاكنون

معاون مرکز

محمد جعفریان
 •    داخلی: 4343
 •   آدرس پست الکترونیکی mjafarian@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • كارشناسی برق – قدرت، دانشگاه صنعتی شریف– 1386
 • كارشناسی ارشد برق – قدرت، دانشگاه صنعتی شریف– 1388
 • دکترای برق – قدرت، دانشگاه صنعتی شریف– 1393
سوابق اجرایی:
 • کارشناسی مطالعات سیستم در شرکت موننکو ایران 1387-1388
 • استاديار آموزشی، دانشکده‏‌ی برق و رباتيک، گروه قدرت در دانشگاه صنعتی شاهرود 1393-1394
 • کارشناس مطالعات سیستم در پژوهشگاه نیرو 1389-1394
 • معاون مرکز توسعه فناوری سامانه‏‌های انتقال توان با ظرفيت بالا در پژوهشگاه نیرو- 1395 تا کنون

همکاران مرکز

مونا رنجبر
 •    داخلی: 4451
 •   آدرس پست الکترونیکی mranjbar@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • كارشناسی برق – دانشگاه صنعتی شریف- 1380
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پژوهشی پژوهشگاه نیرو- 1385 تاکنون