طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 18 مرداد 1401

  • جناب آقاي دكتر مجید فرمد - معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي شركت توانير
  • جناب آقاي دكتر سید مسعود تقوایی - مديركل دفتر تحقيقات و توسعه فناوري شركت توانير
  • جناب آقاي دكتر فرخ امینی فر - عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه تهران
    • جناب آقاي مهندس ساعد راعي - مديركل دفتر برنامه‌ريزي شبكه انتقال شركت توانير
    • جناب آقاي مهندس حسن آبنيكي - رئيس گروه پروژه‌هاي ملي و توسعه‌اي شركت توانير
  • جناب آقاي مهندس صفر فرضعلی زاده - رئيس پژوهشكده انتقال پژوهشگاه نيرو