یکشنبه 06 اسفند 1402
زيرساخت‌های حياتی و تاسيسات بنيادين كشورها از جمله صنعت برق همواره توسط عوامل مختلفی مورد تهديد بوده و می‌باشند. با توجه به اينكه زيرساخت برق علاوه بر تامين تغذيه مشتركين عمومی، به عنوان زيرساخت كليه صنايع نيز محسوب می‌شود، بايد صنعت برق سرويس قابل اطمينانی را ارائه دهد؛ بنابراين تداوم سرويس برق‌رسانی، تامين و حفظ امنيت و پايايی آن از اهميت ويژه‌ای برخوردار است.
امروزه مخابرات و فناوری‌های فناوری اطلاعات در همه سطوح‌ شبكه برق (توليد، انتقال، فوق توزيع، توزيع، مشتركين و بازار برق ) و در همه فعاليت‌ها (كنترل، حفاظت، مانيتورينگ و ...) دارای نقش بسزايی می‌باشند و عدم كاركرد صحيح و يا امكان حمله به آن‎ها، می‌تواند در همه سطوح، تهديد بالقوه محسوب شود. خرابی‌ها در شبكه مخابرات و حوزه فناوری اطلاعات در صنعت برق می‌تواند اثرات مستقيم بر عملكرد سطوح مختلف شبكه قدرت داشته و باعث آسيب‌پذيری‌های دنباله‌دار در شبكه قدرت شود. در واقع اين ريسك‌های امنيتی می‌تواند منجر به ضررهای مالی بسياری در شبكه صنعت برق و ساير صنايع شود. يك شكاف امنيتی می‌تواند آثار مخرب سياسی و اقتصادی را برای دولت، تجارت و شهروندان ايجاد نمايد. اين موضوع صنعت برق را به يك هدف وسوسه‌انگيز برای حمله سايبری از طرف تروريست‌ها تبديل می‌نمايد لذا انجام اقدامات امنيتی به منظور جلوگيری از آسيب به زيرساخت استراتژيك برق، لازم و ضروری می‌باشد.
بر این اساس مرکز توسعه فناوری امنیت اطلاعات، ارتباطات و تجهیزات در صنعت برق با هدف مدیریت تحقیقات حوزه امنیت وزارت نیرو و ارائه راهکارها، برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه فناوری‌های امنيتی با در نظر گرفتن ملاحظات خاص صنعت برق و همچنین جهت‌دهی و انتخاب روش‌های مناسب برای دستیابی به تکنولوژی‌های مرتبط، در پژوهشگاه نیرو مشغول به فعالیت می‌باشد.
چشم انداز مرکز توسعه فناوری امنیت اطلاعات، ارتباطات و تجهیزات صنعت برق
 • پیشرو در امر پژوهش با رویکرد دستیابی به مرزهای دانش
 • دارای جایگاه اول منطقه در عرصه‌ی طراحی، تولید و ارتقای فن آوری امنیت صنعت برق
 • ارتقاء امنیت در حوزه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجهیزات در صنعت برق کشور
 • دستیابی به فناوری‌های مرتبط با امنیت فناوری اطلاعات، ارتباطات و تجهیزات در صنعت برق کشور
 • طراحی، تدوين، ارزيابی و بروزرسانی سياست‌ها و برنامه‌های امنيتی در حوزه‌ی کاری مرکز
 • تدوين الزامات و دستورالعمل‌ها در خصوص امنیت فناوری اطلاعات، ارتباطات و تجهیزات در صنعت برق کشور
 • ایجاد و توسعه آزمايشگاه‌های ارزيابی الزامات امنیت سایبری در صنعت برق
 • ايجاد سازوكارهای توسعه پژوهش، آموزش و فرهنگ‌سازی در زمينه امنيت صنعت برق
 • طراحی معماری امنيتی و ايجاد و توسعه زيرساخت‌های مورد نياز جهت ارائه خدمات امنيتی
 • مدیریت فناوری و ارائه خدمات علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی به صنعت برق در خصوص امنیت اطلاعات، ارتباطات و تجهیزات صنعت برق
 • هماهنگی فعالیت بخش‌های مختلف صنعت برق، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها در زمینه طرح‌های مرکز و جهت‌دهی تحقیقات و توسعه در راستای نیازمندی‌های بازار
 • راه‌اندازی پایلوت‌های موردنیاز صنعت برق در زمینه فعالیت‌های مرکز و انجام مانور امنيت سايبری
 • برنامه‌ریزی، تعریف و محوریت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های کاربردی و توسعه‌ای در حوزه کاری مرکز
 • انباشت دانش در حوزه‌های علمی و تخصصی و ایجاد بانک اطلاعاتی از محققین و صاحب‌نظران
 • ایجاد نظام و تامین منابع مالی لازم جهت حمایت مالی از طرح‌ها و پروژه‌های فناوری‌های مرتبط با فعالیت‌های مرکز
 • مدیریت نظام‌مند حمایت از شرکت‌های دانش بنیان مرتبط با حوزه کاری مرکز