دوشنبه 07 اسفند 1402

اطلاعات تماس طرح توسعه پایایی در شبکه‌های برق

  • آدرس: تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، طرح توسعه پایایی در شبکه‌های برق
  • تلفن: 88089400 -021 (داخلی 4241)
  • فکس: 88079439 -021
  • آدرس پست الکترونیکیReliabilityCenter@nri.ac.ir