طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 24 تیر 1399
EN

آزمايشگاه ماشينهای الكتريكی با هدف كمك به انجام و ارتقاء فعاليتهای پژوهشی و مهندسی مرتبط با اهداف كاری گروه ماشين‌های الكتريكی و همچنين ارايه خدمات فنی و مهندسی در زمينه های مختلف ، در سال ١٣٨٢ فعاليت خود را آغاز نمود. تجهيز اين آزمايشگاه به نحوی انجام شده است كه علاوه بر اهداف ذكر شده، در چارچوب برنامه بلندمدت در برخی زمينه ها و محدوده‌ها بعنوان آزمايشگاه مرجع به فعاليت بپردازد.

 

آدرس پست الکترونیکی : Reflab@nri.ac.ir
تلفن : ٨٨٥٩٠١٤٣-٠٢١

دامنه فعالیت

  • وجود امكانات و تسهيلات لازم و پيشرفته برای بررسی و تعيين مشخصه‌های الكتريكی، ارتعاشی و آكوستيكی موارد زير (طبق استانداردهای مرتبط):
  • ژنراتورهای سنكرون AC فشار ضعيف (V ٤٠٠) و ژنراتورهای DC تا ولتاژ ٣٥٠ ولت و از توان KVA ٥ تا KVA ٥٠ و سرعت تا ١٥٠٠ دور در دقيقه
  • موتورهای ACفشار ضعيف (V ٤٠٠) و موتورهای DC تا ولتاژ ١٠٠ ولت و از توان KW ٥ تا KW ٣٠ و سرعت تا ١٥٠٠ دور در دقيقه
  • ترانس‌های فشار ضعيف تكفار يا سه فاز تا ولتاژ ٤٠٠ ولت و توان KVA ٥٠
  • راكتورهای سلفی و يا بانك‌های خازنی فشار ضعيف (V ٤٠٠)
  • مدلسازی اجزای محدود انواع ماشينهای الكتريكی برای تحليلهای الكترومغناطيسی، تنشهای مكانيكی و حرارتی در شرايط دائمی يا گذرا بصورت دو بعدی ( ٢D ) يا سه‌بعدی ( ٣D )، به كمك نرم‌افزار FLUX
  • توسعه يا نمونه سازی نسلهای جديد ماشينهای الكتريكی با ابعاد كوچك و راندمان بالا و يا سيستمهای كنترل و تنظيم كننده دور
  • عيب يابی ماشينهای الكتريكی فشار ضعيف
  • اندازه‌گیری دقيق مشخصه‌ها يا پارامترهای الكتريكی نظير امپدانس انواع كابل و مشخصه مغناطيسی مواد مغناطيسی نرم يا سخت

تجهیزات

ردیف نام دستگاه مدل
1 انواع مولتی مترها، آمپرمترها، ولتمترها، واتمترها، فركانس مترهای دقيق ديجيتال و آنالوگ كلمپی يا روميزی از شركتهایSanwa, LEM, Metrix, Ganz 
2 تحليلگر توان (پاورآنالايزر) Hioki  3196
3 ميكرواهمتر AVO DLRO-10X
4 تحليلگر امپدانس Hioki Hitester 50-3522
5 اسيلوسكوپ چهار كاناله ديجيتال TDS-2014 Tektronix
6 ركتيفاير( منبع تغذيه DC ) 60A 100-07
7 اتوترانسفورماتور 37KVA50 A 440-07
8 بارهای الكتريكی مقاومتی، سلفی و خازنی ٥٠ كيلووات و مثبت و منفی ٥٠ كيلو وار هر كدام در نه پله
9 اتوترانسفورماتودرايور كنترل دور موتور

Eurotherm     ٦٩٠ + F

10 گوس متر

Lake shore (Brockhaus)   410

11 كارت اكتساب اطلاعات / data acquisition

Advantech    PCI - ١٧١٢

12 انواع سرعت سنجهای تماسی يا غير تماسی آنالوگ و ديجيتال ---
13 انواع دماسنجهای ترموكوپلی، مقاومتی و مادون قرمز ---
14 انواع ترانسهای جريان كلمپی يا روميزی ---
15 انواع رئوستا ---
16 انواع منابع تغذيه روميزی ---
17 اتوترانسهای تكفاز ---
18 دستگاه اندازه گير آن لاين تخليه جزيی

PDA Premium     Adwel


قراردادهای منعقد شده

ارايه خدمات آزمايشگاهی در مورد موتورهای جارو برقی به شركت سامسونگ، ارايه خدمات آزمايشگاهی در مورد تعيين پارامترهای الكتريكی به شركتهای مختلف يا واحدهای داخل پژوهشگاه

آزمون های قابل انجام

ردیف نام آزمون روش آزمون (نام و شماره استاندارد)
1 آزمون حرارتی افزايش دمای هر سيم پيچ ISIRI 3772
2 تعيين دمای هر ياتاقان ISIRI 3772
3 دی الکتريک ومقاومت عايقی ISIRI 3772
4 افزايش سرعت ISIRI 3772 
5 عملکرد موتور در بار نامی برای موتورهای کوچک ISIRI 3772
6 تعيين ضريب ولناژ و جريان هارمونيکی ISIRI 3772 و IEEE115
7 عملکرد کموتاتور ISIRI 3772
8 بارداری کوتاه مدت در يک بار برای ژنراتور(٣٠دقيقه) ISIRI 3772 و IEEE115
9 عملکرد بلند مدت در بار نامی برای ژنراتور(١٨٠ دقيقه) ISIRI 3772 و IEEE115