پنجشنبه 04 مرداد 1403
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

مهدی علی‌احمدی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی
  آزمایشگاه
آزمايشگاه ماشين‌های الكتريكی
  عنوان شغلی
پژوهشگر

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
maliahmadi@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4939
  شماره تلفن مستقیم
  شماره نمابر
021-88079439
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
برق- قدرت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ( در حال تحصیل)
  مقطع کارشناسی ارشد
برق – قدرت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )
  مقطع کارشناسی
برق – الکترونیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
طراحی بهینه موتور شار-محوری آهنربای دائم از نظر بازدهی
زمینه فعالیت پژوهشی
- مدل سازی، طراحی و تحلیل ماشین‌های الکتریکی
پروژه‌های پژوهشی
1- "شبیه‌سازی الکترومغناطیسی یک نمونه ژنرتور سنکرون نیروگاهی به روش اجزاء محدود"، گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی، کارشناس پروژه، 1388-1389
2- "بررسی انواع روش‌های ارزيابی وضعيت عايقی ماشين‌های الكتريكی دوار فشار قوی با استفاده از نتايج حاصل از اندازه گيری on-line تخليه جزئی و تستهای الكتريكی off-line عايقی"، گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی، مدیر پروژه، 1389-1391.
3- " تحليل نتايج حاصل از اندازه گيری تخليه جزئی 12 واحد گازی نيروگاه دماوند "، گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی، مدیر پروژه ،1391-1393.
4- " نظارت بر نصب و راه اندازی سيستم‌های اندازه گيری تخليه جزئی در مجتمع مس سرچشمه "، گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی، 1391-1392.
5- پروژه " نظارت بر ساخت و تست‌های الكتريكی و مكانيكی 60 عدد شينه آب گذر ژنراتور 320 مگاواتی نيروگاه شهيد منتظری اصفهان"، گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی، 1394-1395
6- " امکان سنجی استفاده از فناوری ژنراتور القايی در نيروگاه‌های آبی کشور "، گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی، مدیر پروژه، 1394- 1396.
7- "آینده پژوهی و رصد وضعیت آهنرباهای دائم و کاربردهای آنها در ماشین‌های الکتریکی"، گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی، مدیر پروژه، 1394- 1397
8- "رصد وضعیت روش‌های مدل‌سازی، تحلیل، طراحی و بهینه‌سازی ماشین‌های الکتریکی"، گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی، مدیر پروژه، 1396- 1398
9- "طراحی و ساخت موتور سنکرون رلوکتانسی با آهنربای کمکی جهت بکارگیری در کولر آبی با احتساب بهینه سازی بازده"، گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی، کارشناس پروژه، 1398- تاکنون
10- " طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی ژنراتور شار-محوری آهن‌ربای دائم با گیربکس مغناطیسی و استاتورهای مجزا در کاربرد توربین باد "، گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی، مدیر پروژه، 1399- تاکنون

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1. Hamed Tahanian, Mehdi Aliahmadi, Jawad Faiz, “Ferrite Permanent Magnets in Electrical Machines: Opportunities and Challenges of a Non-Rare-Earth Alternative”, IEEE Transactions on Magnetics, vol. 56, no. 3, pp. 1-20, March 2020.
2- Amin Nobahari, Mehdi Aliahmadi, and Jawad Faiz, “Performance Modifications and Design Aspects of Rotating Flux Switching Permanent Magnet Machines: A Review”, IET Electric Power Applications, vol. 14, no. 1, pp. 1-15, Jan. 2020.
3- A. Hekmati, and M. Aliahmadi, "Double-layer rotor magnetic shield performance analysis in high temperature superconducting synchronous generators under short circuit fault conditions," Elsevier: Cryogenics, vol. 80, pp. 147-153, 2016.
4- M. Mardaneh, M. Mirsalim, and M. Aliahmadi, “A modified analytical approach in modeling and design of axial-flux permanent magnet machines”, Amirkabir Journal of Science and Technology, Vol. 17, No. 64-A, Spring- summer 2006

مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- M. Aliahmadi, H. Tahanian, M. Moallem, R. Nasiri-Zarandi, “On the Use of Boundary Element Method for the Study of Low Frequency Electromagnetic Devices”, 2018 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM), 20-22 June 2018.
2- M. Mardaneh, M. Mirsalim, and M. Aliahmadi, “Modeling and design of axial-flux permanent magnet machines: A new approach”, 3rd IET international conference on power electronics, machines and drives, March 2006.
3- M. Aliahmadi, J. Milimonfared, H. Meshgin kelk and M. Mirzayee, "Modeling of axial-airgap permanent magnet disc machines with airgap windings using exact analytical method ", XII International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering (ISEF 2005 ), Baiona, Spain, September 15-17, 2005

1- مهدی علی‌احمدی، مرتضی شعبان‌زاده، و سید محمد حسن حسینی، "تحلیل هزینه-فایده استفاده از فناوری سرعت-متغیر در واحدهای تلمبه-ذخیره ای در مقایسه با فناوری سرعت-ثابت"، سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق، آبان 1395، تهران، ایران.

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

  دوره‌های گذرانده شده

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
1- "مبانی مهندسی برق"، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1384
2- "ماشین‌های الکتریکی (1) "، دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان، 1384
3- "ماشین‌های الکتریکی (2) "، دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان، 1384
4- "بررسی سیستم‌های قدرت (2) "، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، 1387
5- "عایق‌ها و فشار قوی "، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، 1387
6- "رله و حفاظت "، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، 1387
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)