پنجشنبه 24 خرداد 1403

تسهیل در دریافت خدمات آزمایشگاهی ملی از طریق شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا)

با توجه به عضویت مجموعه آزمایشگاه‌های پژوهشگاه نیرو در شبکه آزمایشگاه‌های علمی کشور (شاعا) جهت تسهیل در دریافت خدمات آزمایشگاهی ملی با ثبت الکترونیک انجام آزمون، با ورود به این سامانه ابتدا نام آزمایشگاه مورد نظر خود را جستجو کرده و پس از ورود به آن، آزمون مورد نیاز را از بخش خدمات آزمایشگاه انتخاب فرمائید.
جهت ورود به سامانه شاعا کلیک کنید