پنجشنبه 04 مرداد 1403
مهلت پذیرش طرح‌ها و پروژه‌ها- سری دوم

مهلت پذیرش طرح‌ها و پروژه‌ها- سری دوم

مهلت دریافت دومین سری طرح‌ها و پروژه‌ها جهت اخذ تسهیلات از منابع اعتبارات بند ز تبصره 15 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، 30 آذر 1400 می‌باشد. ضمن سپاس از کلیه متقاضیانی که تا تاریخ 7 آذر ماه پیشنهادات خود را به این...
ادامه مطلب
09 آذر 1400 12:50
مهلت پذیرش طرح‌ها و پروژه‌ها

مهلت پذیرش طرح‌ها و پروژه‌ها

مهلت دریافت اولین سری طرح‌ها و پروژه‌ها جهت اخذ تسهیلات از منابع اعتبارات بند ز تبصره 15 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، 7 آذر 1400 تعیین شده است.
ادامه مطلب
19 آبان 1400 11:17