یکشنبه 19 آذر 1402

اطلاعات تماس

  • آدرس : شهرک غرب، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، دبیرخانه تسهیلات بند ز تبصره 15 قانون بودجه سال 1400
  • تلفن دبیرخانه: 88079381 تلفنخانه: 4-88079401
  • آدرس پست الکترونیکی دبیرخانه: RTF@nri.ac.ir
  • آقای مهندس سهراب امینی ولاشانی: 4312
  • آقای دکتر علی بخشی: 4476
  • آقای دکتر محمدرضا صفری: 4980
  • آقای دکتر علی صلواتی‌زاده: 4828
  • خانم مهندس حمیده قدیری: 4731
  • خانم دکتر سارا خیامیم: 4903