پنجشنبه 24 خرداد 1403
در سال 1398 کارگاه آموزشی دو روزه سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ایزو ISO 50001-2018در نیروگاه‌های کشور با حضور فعال نمایندگان 8 نیروگاه شهید مفتح همدان، پرند (مپنا)، شهید رجایی، یزد، سیکل ترکیبی قم، شازند اراک، منتظر قائم و کرمان در تاریخ 17-16 مهرماه 1398 برگزار گردید.