طراحی سایت
دوشنبه 11 فروردین 1399
EN
  • علی اصغر ذکاوتی، محمدعلی جعفری، سجاد سالمی، علیرضا خداوردیان، بررسی اقتصادی استفاده از ریزشمع در پی دکل‌های خط انتقال نیرو 230 کیلوولت چهارمداره نیروگاه پره سر گیلان، بیست و ششمین کنفرانس بین‎المللی برق، 1390
  • محمدعلی جعفری، علی اصغر ذکاوتی، تعیین ضریب اطمینان طراحی ریزشمع در پی دکل‌های انتقال نیرو، بیست و دومین کنفرانس بین‎المللی برق، 1386
  • آزاده گودرزی، علیرضا رهنورد، امکانسنجی استفاده از شمع‌های مارپیچ در فونداسیون‌های برج‌های خطوط انتقال نیرو، بیست و نهمین کنفرانس بین‎المللی برق، 1393
  • علی ذکاوتی، محمدعلی جعفری، بررسی فنی و اقتصادی مقاوم سازی دکل‌های انتقال نیرو به منظور استفاده از حریم هوایی، سی و دومین کنفرانس بین‎المللی برق، 1396
  • پژمان خزائی، محمدعلی توفیق، محمد یسن زاده، مصطفی فتحیان، طراحی و ساخت دمپر گالوپینگ AGT برای خطوط سه پاندل: شبیه سازی، تست تجربی، سی و دومین کنفرانس بین‎المللی برق، 1396
  • عبداللطیف باش قره، مجید رضایی، ایمان احمدی، بهسازی سیستم زمین دکل‌های خطوط انتقال موجود با اندازه گیری مقاومت پای دکل‌ها بصورت آنلاین و طراحی سیستم زمین با در نظر گرفتن فونداسیون دکل، بیست و هشتمین کنفرانس بین‎المللی برق، 1392
  • محمد گودرزی، مهدی گلچوب، طراحی سیستم زمین حفاظتی برای دکل‌های انتقال نیرو در شرایط استفاده از حریم هوایی، سی و دومین کنفرانس بین‎المللی برق، 1396
  • مططفی گودرزی، هادی نوروزی، محمد گودرزی، مهدی گلچوب، بهار احمدی، ارتقاء ظرفیت انتقال توان الکتریکی بصورت استاتیکی و دینامیکی با در نظر گرفتن پارامترهای دینامیکی آب و هوایی ، سی و دومین کنفرانس بین‎المللی برق، 1396
  • مازیار کریمی ، فرنوش نرج آبادی فام، سیدمصطفی عابدی ، مصطفی عباسی ، نیکی مسلمی ، زهره پیروزه، مریم پیروزه، توسعه نرم افزار برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری متمرکز به قابلیت اطمینان، برای شبکه های انتقال و فوق توزیع، سی و یکمین کنفرانس بین‎المللی برق، 1395