طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 12 اسفند 1399
EN

شرح وظایف

  • پیاده سازی سیاست های ابلاغ شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه پیشنهاد در خصوص سیاست ها و به روزآوری آن
  • استقرار، به روزرسانی و توسعه نظام ها و ساختارهای اطلاعاتی یکپارچه در پژوهشگاه
  • تدوین، استقرار و مدیریت ساختارهای جامع و یکپارچه اطلاعات
  • ارائه سرویس های اطلاعاتی با رویکرد ساختاری به فرآیندهای سازمانی
  • تدوین، به روزرسانی و مدیریت اجرای آیین نامه های درون و میان حوزه‌ای
  • ایجاد و به روزآوری نظام طبقه بندی، تنظیم، نگهداری اسناد و مدارک و تسریع در گردش مکاتبات و یکپارچه سازی و کنترل گردش مکاتبات در پژوهشگاه نیرو