طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 12 اسفند 1399
EN

نام و نام خانوادگی عنوان پست/سمت ایمیل
کامران غفاری رییس اداره فرآیندها و تشکیلات kghaffari@nri.ac.ir
الهه حبیبی رییس اداره زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات ehabibi@nri.ac.ir