طراحی سایت
یکشنبه 13 آذر 1401

ماموریت

دفتر تشکیلات، روش ها و فناوری اطلاعات در پژوهشگاه نیرو متعهد به ارائه محاسبات، ارتباطات راه دور، زیرساخت های شبکه، بهینه سازی فرآیندهای موجود، تامین و توسعه سامانه های مکانیزه و پشتیبانی برای برنامه های علمی و پژوهشی، اداری، رفاهی و خدمات مربوطه می باشد. کارکنان این دفتر، راه حل های مقرون به صرفه ای را تحقیق و پیاده سازی می کنند که توانایی پژوهشگاه را برای ارائه پژوهشی با کیفیت برای پژوهشگران افزایش داده و به مدیران، کارکنان و پژوهشگران ابزاری را به منظور دستیابی به موفقیت ارائه می نمایند.


اهداف

 •  پیشبرد و ارائه طرح های استراتژیک از طریق برنامه در زمینه تشکیلات، روش ها و فناوری اطلاعات
 •  ایجاد و نگهداری زیرساخت فن آوری اطلاعات قابل اعتماد و مقیاس پذیر به منظور امکان استفاده خلاقانه از فن آوری، برای تعالی علمی، پژوهشی و اداری.
 •  بهبود و افزایش دسترسی به منابع اطلاعات آنلاین مورد نیاز برای موفقیت اهداف پژوهشگاه.
 •  ارائه عملیات و پشتیبانی و رشد خدمات موجود در پژوهشگاه
 •  ایجاد و پیاده سازی استاندارد های معماری سازمانی در پژوهشگاه
 •  تامین و نگهداری یک محیط فن آوری اطلاعات امن با اطمینان از محرمانگی، یکپارچگی و قابلیت دسترسی به سیستم های حیاتی و اطلاعاتی.
 •  توسعه توانمندی کار با سیستم های فناوری اطلاعات به مدیران، کارکنان و پژوهشگران
 •  بهبود فرآیندهای کاری و افزایش بهره وری و در صورت نیاز استفاده از فرآیندهای الکترونیکی کسب و کار.
 •  تامین و توسعه و پشتیبانی استقرار سامانه های مکانیزه اداری، مالی، آموزشی، پژوهشی و رفاهی برای رسیدن به یک سازمان الکترونیکی
 •  توسعه سیاست ها، رویه ها و شیوه های فناوری اطلاعات به منظور مدیریت کارا و موثر دارایی های فناوری اطلاعات و برآورده کردن نیازهای فناوری پژوهشگاه.
 •  نظارت بر حسن انجام کلیه فعالیت های مربوط به حوزه تشکیلات، روش ها و فناوری اطلاعات واحد های پژوهشگاه
 •  ارزیابی استفاده از فناوری اطلاعات برای افزایش کارآیی در پژوهش، ارائه راه حل های موثر فناوری برای نیازهای پژوهشگاه و ایجاد گزینه های خدماتی انعطاف پذیر برای پژوهشگران، مدیران و کارکنان.
 •  ارائه مشاوره و پشتیبانی در زمینه تجهیزات و سیستم های فناوری اطلاعات