طراحی سایت
شنبه 12 فروردین 1402

اطلاعات تماس مدیریت برنامه‌ریزی و کیفیت

  • آدرس: پژوهشگاه نیرو، ساختمان شهید عباسپور، طبقه پنجم، اتاق 530
  • تلفن: 9-88079401 (داخلی 4305-4368)
  • تلفن- دورنگار مستقیم دفتر: 88083383
  • آدرس پست الکترونیکی quality@nri.ac.ir