پنجشنبه 24 خرداد 1403

نظر به تنوع، اهمیت و حجم بالای مصرف انواع هادی‌ هوایی و كابل قدرت در صنعت برق و عدم وجود آزمایشگاه مرجع مستقل از تولیدكنندگان در كشور و همچنین با توجه به نیاز پروژه های تحقیقاتی مربوط به صنعت برق، آزمایشگاه سیم و كابل پژوهشگاه نیرو با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی تاسیس گردیده است. این آزمایشگاه با توجه به جایگاه آن می‌تواند نقش موثری در ارتقاء كیفیت انواع سیم و كابل تولیدی در كشور از طریق ایجاد امكان ارزیابی كیفیت محصولات تولیدكنندگان مختلف در شرایط واحد و استاندارد و كمك به بهره‌برداران و مصرف‌كنندگان این محصولات در انتخاب محصول برتر ایفا كند. تولیدكنندگان سیم و كابل، شركت‌های برق منطقه‌ای، شركت‌های توزیع نیرو و صنایع بزرگ، از مشتریان عمده خدمات این آزمایشگاه هستند.

 

آدرس پست الکترونیکی : Reflab@nri.ac.ir
تلفن: (داخلی ٤١٩٣ - ٤٧٠٤)٨٨٠٧٩٤٠٠

دامنه فعالیت

این آزمایشگاه، قابلیت انجام آزمون‌های كابل‌های فشار ضعیف معمول، آزمون‌های غیرالكتریكی كابل‌های قدرت فشار متوسط و فشار قوی (طبق استانداردهای بین‌المللی و ملی) و آزمون‌های هادی‌های هوایی خطوط نیرو (طبق استانداردهای EN، ASTM و IEC) را دارا بوده و به منظور انجام آزمون‌های الكتریكی كابل‌های قدرت با ولتاژ نامی بالاتر از یك كیلوولت، استفاده از امكانات آزمایشگاه فشار قوی پژوهشگاه نیرو پیش‌بینی گردیده است.

گواهی‌نامه های اخذ شده

در حال اخذ گواهينامه استاندارد ISO/IEC 17025 از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران

مواد مورد آزمون

محدوده كاری آزمايشگاه و استانداردهای مرتبط بر اساس محصولات مورد آزمون، در حال حاضر به شرح زير است:
  • كابل‌های فشار ضعيف تا رده ٤٥٠/٧٥٠ V (IEC ٦٠٢٢٧ و ISIRI ٦٠٧)
  • كابل‌های قدرت ٠,٦/١ kV و ١,٨/٣ kV (IEC ٦٠٥٠٢-١ و ISIRI ٣٥٦٩-١)
  • كابل‌های قدرت ٣,٦/٦ kV تا ١٨/٣٠ kV (IEC ٦٠٥٠٢-٢ و ISIRI ٣٥٦٩-٢)
  • هادی‌های هوايی تمام آلومينيومی، آلومينيوم- فولاد و تمام فولاد AW EN ٥٠١٨٢)، ASTM B٢٣١، ASTM B٣٩٩، ASTM B٤١٦، ASTM B٢٣٢، ASTM B٥٤٩ و IEC ٦١٠٨٩)
  • هادی‌های هوايی مسی (BS ٧٨٨٤)
  • كابل‌های خودنگهدار (HD ٦٢٦)

آزمون های قابل انجام

ردیف عنوان آزمون  شماره استاندارد               
هادی‌های هوايی
1 آزمون كشش رشته‌های هادی‌ هوایی (تعیین استحكام كششی، ازدیاد طول نسبی و تنش در ازدیاد طول نسبی یك درصد) EN 60889
EN 50183
EN 50189
EN 61232
EN 50182
ASTM B230
ASTM B398
ASTM B498
ASTM B502
ASTM B415
ASTM B231
ASTM B399
ASTM B416
ASTM B232
ASTM B549
IEC 60889
IEC 60104
IEC 60888
IEC 61232
IEC 61089
BS 7884
2 اندازه‌گیری مقاومت الكتریكی هادی‌ هوایی و رشته‌های تشكیل دهنده آن
3 آزمون‌های دورپیچی (Wrapping test) و پیچش (Torsion test) بر روی رشته‌های هادی‌ هوایی
4 آزمون‌های پوشش رشته‌های فولادی (وزن، یكنواختی و چسبندگی پوشش)
5 بررسی ساختمان و مشخصات هادی تابيده شده و طول تاب لايه‌ها
سيم و كابل قدرت
6 آزمون تعيين مقاومت حجمی عايق سيم و كابل در حداكثر دمای هادی

IEC 1-60502

IECC 60227

7 آزمون ولتاژ چهار ساعته / استقامت الكتريكی

 IEC 1-60502   

IEC 60227

8 آزمون تعيين مقاومت الكتريكی هادی سيم و كابل در ٢٠oC IEC 60228
9 اندازه‌گيری ضخامت عايق و روكش‌های غير فلزی و غلاف‌های جدا كننده اكسترود‌ شده IEC 1-1-60811
10 آزمون‌های تعيين خواص مكانيكی عايق و روكش‌های غير فلزی قبل و بعد از كهنگی

IEC 1-1-60811

IEC 2-1-60811 

11 آزمون كهنگی اضافه بر روی قطعات كابل تكميل شده

IEC 1-1-60811

IEC 2-1-60811 


12 آزمون فشار در دمای بالا بر روی عايق و روكش‌های غير فلزی

IEC 1-3-60811 


13 آزمون خمش در سرما بر روی عايق و روكش PVC

IEC 4-1-60811 

14 آزمون ضربه در سرما بر روي سيم‌ها و كابل‌های PVC

IEC 4-1-60811 

15 آزمون مقاومت در برابر ترك (شوك حرارتی) بر روی عايق و روكش PVC IEC 1-3-60811
16 آزمون جذب آب عايق به روش الكتريكی IEC 1-3-60811
17 آزمون انتشار شعله بر روی كابل منفرد IECC 1-60332
18 ‌آزمون تلفات جرمی IEC 2-3-60811
19 آزمون گرما سختی (Hot set test) IEC 1-2-60811
20 آزمون غوطه‌وری در روغن برای روكش‌های كشسان IEC 1-2-60811
21 آزمون جمع شدگی (Shrinkage test) IEC 3-1-60811