پنجشنبه 28 تیر 1403

علاوه بر مزایای مختلفی كه مقره‌های كامپوزیتی نسبت به مقره‌های سرامیكی دارا می‌باشند، استفاده از آنها معایبی را نیزبه همراه دارد نظیر. ترك و فرسایش مواد پوسته، تغییرات سطحی پوشش مقره، جذب آب، كاهش استحكام الكتریكی ناشی از تخلیه الكتریكی روی مقره تحت محیطهای آلوده كه با ایجاد تغییرات در مواد و طرح مقره قبل از تولیدانبوه، میتوان به رفع تك تك این عیوب پرداخت بررسی كارآیی و بازدهی مواد پلیمری همچنین طول عمر مفید كاری آنها توسط آزمونهای پیرسازی امكانپذیر می‌باشد. امروزه تعداد آزمونهای متفاوتی بدین منظور تدوین گردیده است كه امكان انجام دو روش آنها در آزمایشگاه مه نمكی بوجود آمده است و آزمایشگاه با استفاده از این روشها به ارزیابی مقره‌های مورد آزمون می‌پردازد

 

آدرس پست الکترونیکی : Reflab@nri.ac.ir
تلفن: 9-88079400

گواهی نامه‌های تایید صلاحیت

  • گواهینامه سیستم مدیریت كیفیـت مبتــنی بر استــــــاندارد ISO/IEC 17025:2005 از موسسه DAP آلمان به شماره DAP-PL-3893.00
  • ارزیابی و تائیدازطرف متخصصین مجله تخصصی مقره هاINMR
  • دریافت تقدیر نامه طرح از بیست و یكمین جشنواره بین المللی خوارزمی

سوابق آزمایشات انجام شده

آزمایشگاه مه نمکی در طی 15 سال فعالیت خود (افتتاح ابتدای سال 1382) بیش از 140 تست مختلف اعم از آزمونهای مه نمکی، UV و آزمایشات تحقیقاتی انجام داده است محصولات تست شده در این آزمایشگاه عمدتاً تولیدات شرکت های داخلی و گاهاً محصولات تولید شده خارجی می‌باشند در این راستا آزمایشگاه موفق گردیده است به شرکتهایی نظیر تابان نیرو، درود کلید برق، سیمکاتک، مانه پرتو، عایق گستر، بسپار سازه الوند، مقره سازان آرمان، سیلیکون ناب، برقگیر پارس، نیرو تجهیز پارسه، صفدر ساسانی، دالمن، آرا نیرو سپاهان، سامانه های نوین افرا و .... خدمات تست ارائه نماید در ضمن عمده فعالیت آزمایشگاه بعنوان یک آزمایشگاه مرجع، ارائه خدمات به شورای ارزیابی محصول شرکت توانیر می باشد.

تجهیزات

ردیف نام دستگاه
1 SALT FOG SYSTEM
2 CLEAN FOG SYSTEM
3 TRACKING WHEEL SYSTEM
4 OVEN
5 LEAKAGE CURRENT ANALYZER
6 CONDUCTIVITY METER

دامنه فعالیت

این آزمایشگاه با فراهم آوردن امکانات مربوط به آزمونهای Aging (پیرسازی) مقره‌های پلیمری و همچنین آزمونهای فرسایش UV امکان انجام و اجرای سناریوهای مختلف آزمون را روی تجهیزات عایقی فراهم می‌آورد که این روشها اعم از استاندارد و یا غیر استاندارد (تحقیقاتی) در آزمایشگاه فوق قابل انجام می‌باشند. تعدادی از استاندارد مورد پوشش در این آزمایشگاه عبارتند از :

  • مقره بشقابی و سوزنی سرامیكی مطابقIEC 60507 سال 2013
  • مقره آویزی كامپوزیتی مطابقIEC 61109 سال 2008
  • مقره اتكایی خط كامپوزیتی مطابق IEC 61952 سال 2008
  • برقگیرپلیمری مطابقIEC 60099-4 سال 2014
  • سركابل پلیمری مطابق IEC 60502-4 سال 2010
  • فیوز كات اوت پلیمری مطابق IEC 62217 سال 2012
  • بوشینگ پلیمری مطابق استاندارد IEC62271-103 سال 2011

آزمایشهای قابل انجام

ردیف عنوان شماره استاندارد سال انتشار
1 آزمون مه نمكی IEC61109 2008
2 آزمون مه نمكی IEC61952 2008
3 آزمون مه نمكی IEC 60502-4 2010
4 آزمون مه نمكی IEC60099-4 2014
5 آزمون مه تمیز IEC60507 2013
6 آزمون برآورد سطح آلودگی مقره آلوده IEC 60815-1 2008
7 آزمون UV IEC 62217 2012
8 آزمون تراكینگ ویل IEC62730 2012