شنبه 30 تیر 1403

آزمایشگاه مرجع پایه‌های بتنی شبكه توزیع و پایه‌های روشنایی با توجه به بسترها و سوابق درخشان در خصوص انجام آزمون های نوعی دكل های انتقال نیرو، در سال 1389 و با رویكرد انجام آزمون‌های نوعی و نمونه‌ای بر روی المان‌های صنعت برق شروع به كار كرده‌‌است. آزمایشگاه مرجع پایه‌های بتنی شبكه توزیع و پایه‌های روشنایی با هدف بالا بردن سطح كیفی محصولات صنعت برق مطابق با استاندارد های تدوین یافته و همچنین ممیزی كیفی كارگاه های تولیدی تاسیس شده‌است. این آزمایشگاه در محل آزمایشگاه‌های سازه های انتقال نیرو پژوهشگاه نیرو واقع در اراك، كیلومتر 3 جاده خمین قرار گرفته‌است.

 

آدرس پست الکترونیکی : Reflab@nri.ac.ir

دامنه فعالیت

 • انجام آزمون پایه‌های بتنی
 • در محل آزمایشگاه: ظرفیت آزمون تیر با حداكثر ارتفاع 15 متر و قدرت اسمی 1200 كیلوگرم نیرو
 • ادر محل كارگاه تیرهای بتنی
 • آزمایش پایه‌های روشنایی
 • آزمون مكانیكی بصورت افقی: پایه با حداكثر ارتفاع 20 متر
 • آزمون مكانیكی بصورت قائم: پایه با حداكثر ارتفاع 80 متر
 • انجام آزمایشات مقاومت مصالح بر روی مصالح سازنده پایه‌ها

تجهیزات

 • بستر و تجهیزات آزمون مكانیكی پایه‌های شبكه توزیع
 • بستر و تجهیزات آزمون مكانیكی پایه‌های روشنایی
 • آزمایشگاه مقاومت مصالح
 • تجهیزات پرتابل آزمون مكانیكی پایه‌های شبكه توزیع
 • ممیزی كارگاه‌های تولیدی پایه‌ها

استاندارد‌ها

 • استانداردهای تیرهای بتنی در شبكه های توزیع نیروی برق / توانیر 1376
 • استاندارد روشنایی معابر / توانیر 1374
 • 1881 و ASTM-C39 و ASTM-C31 و ISIRI10272 و ISIRI3132
 • BS5649-8 و BSEN-50102 و EN10204 و EN288-3 و ISO1461 و BS1881-119 و ISO6892.