طراحی سایت
شنبه 31 اردیبهشت 1401

اطلاعات تماس مرکز توسعه فناوری خودرو برقی

  • آدرس پستی: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار شهید دادمان (پونک باختری)، پژوهشگاه نیرو، مرکز توسعه فناوری خودرو برقی
  • شماره تلفن: 88093950
  • شماره فکس: 88078296
  • آدرس ایمیل: evtech@nri.ac.ir
  • آدرس ایمیل: evtech-support@nri.ac.ir