پنجشنبه 24 خرداد 1403

اطلاعات تماس معاونت فناوری

  • تلفن: 88079400 و 88079395
  • دورنگار: 88078296 و 88079395
  • آدرس پست الکترونیکی:info@nri.ac.ir
  • آدرس: تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، معاونت فناوری، دفتر مدیریت امور فناوری