طراحی سایت
جمعه 13 تیر 1399
EN
برای ایجاد انرژی الکتریکی در نیروگاه های گازی و بخار و سیکل ترکیبی از آب استفاده می گردد و برای استحصال آب از منابع زیرزمینی و نیز توزیع آب به منظور مصارف شرب و کشاورزی نیاز به انرژی است. توجه به روندهای کلی تغییرات اقلیم و محدودیت منابع آب و ارتباط تنگاتنگ اب و انرژی و طرح مفاهیمی چون آب مجازی و انرژی مجازی، ضرورت نگاه یکپارچه به آب و انرژی و برهمکنش های بیش از پیش احساس می شود. آب تدریجا به طور فزاینده‌ای از مسئله‌ای عملیاتی به یکی از مسائل مهم راهبردی تبدیل می‌شود و دسترسی به آب، ریسک رو به رشدی را برای صنعت نیروی الکتریکی در برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های جدید قرار داده است. به ویژه در مناطقی که شاهد تنش آبی هستیم، نزاع بر سر حقوق آب، مؤلفه دیگری را به ریسک در نیروگاه‌های پیشنهادی جدید اضافه می‌کند. آب همچنین دغدغه رو به رشدی برای شرکت‌های نفت و گاز است. به نسبتی که صنعت نفت روی بازیابی پیشرفته و بهتر نفت متمرکز می‌شود، شرکت‌های نفت و گاز نیاز دارند منابع آبی را برای استفاده در تولید و حل مشکلات مرتبط با آب تولیدشده پیدا کنند. واقعیت‌ محدودیت منابع آب صنعت انرژی را وادار خواهد ساخت از آب در استخراج، تبدیل و تحویل انرژی با کارآیی بسیار بیشتری استفاده کند. تلاش برای بهبود کارآیی آب نیز می‌تواند صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای را در مصرف آب (و انرژی) نتیجه دهد. تبدیل دغدغه‌های جهانی آب و انرژی به راه‌حل‌های اثربخش نه فقط به افزایش آگاهی از چالش‌ها بلکه به درک بهتر بخش انرژی از رابطه پیچیده آب و انرژی نیاز دارد. سیاست گذاران و تصمیم‌گیران بایستی مسائل حوزه انرژی و حوزه آب را به صورت یکپارچه نگاه کنند. عدم نگاه یکپارچه در سیاست‌گذاری آب و انرژی، تأمین آب و انرژی و به تبع آن غذا را به مخاطره خواهد انداخت و رویکردهای مبتنی بر کاهش شیب تغییرات مخرب اقلیمی را با چالش مواجه خواهد ساخت.
در راستای بهره برداری صیانتی از منابع آب و انرژی کشور و برگرفته از اسناد بالادستی مرتبط، مرکز تحقیقات آب و انرژی و برهم کنش ها در افق 1404، نهاد پژوهشی تصمیم یار و پيشرو در انجام مطالعات و تحقيقات راهبردي یکپارچه حوزه آب و انرژی و اقلیم است که به طور بالقوه و بالفعل، مرجع منطقه‌ای سامانه های گردآوری داده ها، تحليل داده های یکپارچه آب و انرژی، و تدوین و اعمال استاندارها تلقی می گردد و دارای شبكه گسترده ارتباطی با نهادهای فعال داخلی، منطقه‌ای و بین المللی در حوزه سیاست گذاری آب و انرژی است.
مرکز تحقیقات و توسعه فناوری‌های همبست انرژی، آب و اقلیم به عنوان مشاور عالی و بازوی تصمیم گیران و تصمیم سازان و سیاستگذاران حوزه میان رشته ای انرژی- آب، به همراه شبکه نخبگان و نیز شرکت های دانش بنیان و کارگزاران، اهتمام عالی خود را برای کاهش حداکثری شدت مصرف انرژی و آب و تثبیت شرایط اقلیمی در راستای منافع و توسعه پایدار به کار خواهد بست.
این مرکز با هدف تسهيل فعاليت تصميم گيران اجرایی ارشد حوزه هم بست آب، انرژی و اقلیم و ايجاد شبكه هم افزا از نهادهای ذینفع این حوزه با انجام تحقیقات راهبردی فرابخشی و مدیریت توسعه فناوری های هم بست آب، انرژی، اقلیم در تلاش است تا راه حل های پایدار در سیاست گذاری‌ها و تدوین استاندارهای مربوطه حوزه هم بست را با استفاده از فناوری های نوین و تحليل داده های یکپارچه صنعت آب، برق و انرژی ارایه نماید.
مأموريت‌های مرکز عبارتست از مطالعه و تحليل مستمر داده‌های حوزه یکپارچه آب و انرژی و اقلیم، مسئله يابی و ارائه پیشنهادات لازم در سیاست گذاری‌ها، انسجام بخشی فعالیت‌های پژوهشگاه در حوزه میان رشته‌ای انرژی و آب، ارائه راهكار و آموزش‌های تخصصی راهبردی به منظور تسهيل فعاليت تصميم گيران اجرایی ارشد حوزه آب و انرژی و اقلیم، با استفاده از فناوری اطلاعات و روش‌های نوآورانه و علمی، ايجاد شبكه هم افزا و گسترده از نهادهای ملی و منطقه‌ای ذینفع آب و انرژی و اقلیم.
اهم محور‌های ماموریت‌ها :
 • مطالعه و بررسی و تدوین پیشنهاد‌های لازم در زمینه‌ی سیاست‌ها، راهبرد‌ها و برنامه‌های بلند مدت و میان مدت حوزه‌ی میان رشته‌ای انرژی و آب
 • کارگزار پژوهشگاه نیرو در حوزه‌ی میان رشته‌ای انرژی، آب و اقلیم
 • ایفای نقش مدیریت فناوری در حوزه‌ی برهمکنش‌های انرژی – آب و ابر پروژه‌های انرژی، آب و اقلیم
 • هماهنگ نمودن فعالیت بخش های مختلف صنعت برق، آب و دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در زمینه طرح‌های مرکز
 • مدیریت ارایه خدمات علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی به صنعت برق و آب در زمینه‌های ذیربط
 • جهت دهی تحقیقات و توسعه ی مرکز در راستای نیازمندی‌های کشور
 • تمرکز، سازماندهی و هم افزایی فعالیت‌های مرتبط با ماموریت مرکز در پژو هشگاه نیرو
 • برنامه ریزی، تعریف، ارجاع و نظارت بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های کاربردی و توسعه‌ای در زمینه‌های ذیربط که تحت نظارت پژوهشگاه به اجرا در می آید.
 • جمع آوری، تهیه، تولید و تبدیل اطلاعات پایه مورد نیاز و تهیه بانک اطلاعات از اطلاعات جمع آوری شده و مجموعه اطلاعاتی از محققین و صاحب نظران ذیربط
 • تهیه دستورالعمل‌ها، ضوابط، معیار‌ها و استاندارد‌های فنی و تخصصی مورد نیاز جهت طراحی و تدوین دانش فنی طرح‌های بزرگ انرژی، آب و نیز جهت اجرای طرح‌های مذکور
 • مدیریت نظام مند حمایت از شرکت‌های دانش بنیان مرتبط با فناوری‌های ذیربط با موضوع ماموریت مرکز در مراکز رشد و پارک های علمی و فناوری و صندوق‌های مالی حمایت از پژوهش
 • مطالعات احصا وضع موجود و تهیه گزارش از وضعیت موجود کشور در حوزه‌های انرژی و آب
 • ترسیم وضعیت مطلوب در سال های 1404، 1425، 1450، 1500 به منظور پاسخگویی به نیازهای برنامه‌های کشور
 • مطالعات و شبیه سازی انجام ابر پروژه‌های انرژی، آب و اقلیم
 • نظارت بر طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی ابرپروزه‌های انرژی، آب و تغییر اقلیم
 • مطالعات طراحی شبکه‌های تولید و انتقال الکتریکی مورد نیاز ابر سامانه‌های انرژی، آب و تغییر اقلیم
 • نظارت بر طراحی و ساخت و نصب سامانه‌ها و شبکه های انرژی الکتریکی مورد نیاز ابر سامانه‌های انرژی، آب و تغییر اقلیم
 • برپایی آزمایشگاه‌های مرجع مورد نیاز و تدوین استاندارد های ذیربط و نظارت بر برپایی آزمایشگاه‌های استاندارد ثانویه در زمینه‌های ذیربط