شنبه 30 تیر 1403
گروه‎های پژوهشی مرتبط:
  • گروه پژوهشی سیکل و مبدل‌های حرارتی
  • گروه پژوهشی تجهیزات دوار
  • گروه پژوهشی پایش و کنترل نیروگاه
  • گروه پژوهشی مواد غیرفلزی
  • گروه پژوهشی متالورژی
  • گروه پژوهشی شیمی و فرآیند