طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 17 تیر 1399
EN
نظربه اینکه فلسفه وجودی پژوهشکده توزیع نیروی برق ، ارتقاء توانمندی علمی و افزایش بهره‌وری صنعت توزیع نیروی برق کشور از طریق توسعه توان تحقیقاتی کشور در زمینه‌های مرتبط و تامین دانش مورد نیاز حال و آینده این صنعت می‌باشد، لذا نه تنها خود را متعهد به حل مشکلات فعلی صنعت توزیع برق با بکارگیری راهکارهای نو و دانش بنیان میداند، بلکه برنامه‌ریزی و تلاش برای بهبود علمکرد آتی در این صنعت از طریق دستیابی به فناوری‌ها و نوآوری‌های فنی و غیرفنی را جزو اهداف خود قرار داده است.
لذا به منظور برآوردن اهداف فوق و پاسخ گویی به نیاز ذینفعان، موارد زیر بعنوان ماموریت پژوهشکده توزیع قرار دارد :
  • مدیریت تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای در صنعت توزیع نیروی برق
  • انجام مطالعات و تحقیقات بنیادی و راهبردی، کلان ، بلندمدت و با ریسک بالای صنعت توزیع نیروی برق
  • تدوین استانداردهای فنی صنعت توزیع نیروی برق
  • انجام فعالیت‌های دانش محور ازجمله تولید، تامین، انتقال ،انتشار و مدیریت دانش
  • برنامه‌ریزی و اجراء و حمایت و هدایت فعالیت‌های لازم برای تضمین و ارتقاء کیفیت تجهیزات ، روشها و سیستمها در صنعت توزیع نیروی برق
  • حمایتهای علمی و تخصصی از صنعت توزیع نیروی برق
  • پیگیری لازم برای توسعه توانمندی و توسعه زیرساختهای و منابع لازم براي انجام فعالیتهای تحقیقاتی و دانش محور در صنعت توزیع نیروی برق