طراحی سایت
چهارشنبه 04 خرداد 1401

معرفی پروژه

  • عنوان پروژه: راهبری متولیان مدیریت شاخه‌های دانش در هریک از شرکت‌های توزیع برق(قطب‌های صنعتی)

شرح خدمات پروژه

اخبار، رویدادها و برنامه‌های مربوط به پروژه

دستاوردها و نتایج پروژه

اسناد مربوط به پروژه