طراحی سایت
شنبه 06 آذر 1400
  • نام طرح: طرح مطالعات راهبردی کاهش تلفات انرژی الکتریکی در شبکه‌های توزیع نیروی برق
  • مدیر طرح: محمدرضا صفری
  • مجری طرح: پژوهشکده توزیع
  • هدف: تولید اسناد راهبردی در حوزه‌های مختلف فنی، مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، مالی، اقتصادی لازم برای کاهش تلفات انرژی الکتریکی شبکه‌های توزیع برق.
  • زمان انجام طرح: خرداد1396 تا خرداد1398