طراحی سایت
دوشنبه 13 تیر 1401
بخش عمده‌ای از هزینه ساخت نیروگاه‌های حرارتی مربوط به قطعات داغ این نیروگاه‌ها می‌باشد. اين قطعات داغ كه در نيروگاه‌های بخاری بطور عمده شامل لوله‌های بويلر و قطعات داغ توربين بخار (بطور عمده پره‌ها و روتور) و در نيروگاه‌های گازی بطور عمده شامل پره‌های ثابت و متحرک، ديسك و روتور، محفظه‌های احتراق و انتقال گازهای داغ و قطعات مربوطه می‌باشند، حين سرويس در توربين دچار كاهش عمر شده و به مرور زمان دچار آسيب می‌شوند. بنابراين نياز به تعميرات دوره‌ای داشته و پس از طی شدن عمر، نياز به جايگزينی دارند. نكته حائز اهميت در خصوص قيمت بسيار بالای آنها و وارداتی بودن بخش عمده‌ای از این قطعات استراتژیک است كه اين امر به دليل استفاده از مواد و تكنولوژی‌های نسبتا گران قيمت در حين ساخت آن‌ها است.

هدف اصلی

  • دستیابی به تکنولوژی و توسعه ساخت داخل قطعات داغ نیروگاهی می‌باشد، که تاکنون در داخل کشور ساخته نشده و یا کیفیت ساخت مطلوبی نداشته است.

اهداف جانبی

  • شناسایی امکانات، تجهیزات و پتانسیل های ساخت موجود در داخل کشور در زمینه ساخت قطعات داغ نیروگاهی
  • توسعه لیست تولیدکنندگان توانمند داخلی-تا نیروگاهها بتوانند در زمان نياز به يك كالا يا خدمات خاص در كوتاه ترين زمان به نياز خود دست پيدا كنند.
  • تجمیع نیازهای نیروگاه‌ها
  • رفع نیازهای عاجل بخش تولید(نیروگاه‌ها)

اهداف جانبی

  • کسب دانش فنی ساخت روتور توربین‌های فریم5 و فریم9، آسک-فیات
  • کسب دانش فنی پره‌های توربین‌های گاز H25، GG4C، V93.0 و...
  • کسب دانش فنی لوله‌های بویلر نیروگاهی
  • کسب دانش فنی پره‌های ثابت و متحرک توربین‌های بخار