یکشنبه 06 اسفند 1402

تصويب ضابطه شماره 797 سازمان برنامه و بودجه با همكاري مركز توسعه فناوري خودروي برقي پژوهشگاه نيرو

مشخصات فني و اجرايي طراحي، نصب و بهره‌برداري از ايستگاه‌هاي عمومي شارژ خودرو و موتورسيكلت برقي

تصويب ضابطه شماره 797 سازمان برنامه و بودجه با همكاري مركز توسعه فناوري خودروي برقي پژوهشگاه نيرو
25 مرداد 1399 10:39
در چارچوب ماده ( 34 ) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور موضوع نظام فني و اجرايي يكپارچه، ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آيين‌نامه استانداردهاي اجرايي طرح‌هاي عمراني به پيوست ضابطه شماره 797 اين سازمان ، با عنوان مشخصات فني و اجرايي طراحي، نصب و بهرهبرداري از ايستگاههاي عمومي شارژ خودرو و موتورسيكلت برقي در قالب 9 جلد و از نوع گروه سوم ابلاغ مي‌شود. جلد اول- الزامات اتصال به شبكه جلد دوم- الزامات حفاظتي جلد سوم- الزامات مخابراتي جلد چهارم- الزامات سازهاي جلد پنجم- الزامات كنترل و توالي شارژ جلد ششم- الزامات منبع تغذيه و تجهيزات جلد هفتم- دستورالعمل و چك‌ليست راه‌اندازي و نگهداري (غيرالكتريكي) جلد هشتم- دستورالعمل و چك‌ليست راه‌اندازي و نگهداري (الكتريكي) جلد نهم- مستندات و مطالعات انجام شده

نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.

آرشیو اخبار پژوهشگاه براساس تاریخ

اسفند 1402 (8)
بهمن 1402 (25)
دی 1402 (29)
آذر 1402 (32)
آبان 1402 (50)
مهر 1402 (34)
شهریور 1402 (51)
مرداد 1402 (19)
تیر 1402 (31)
خرداد 1402 (13)
اردیبهشت 1402 (11)
فروردین 1402 (6)
اسفند 1401 (11)
بهمن 1401 (17)
دی 1401 (20)
آذر 1401 (32)
آبان 1401 (20)
مهر 1401 (9)
شهریور 1401 (14)
مرداد 1401 (13)
تیر 1401 (15)
خرداد 1401 (16)
اردیبهشت 1401 (15)
فروردین 1401 (20)
اسفند 1400 (15)
بهمن 1400 (11)
دی 1400 (11)
آذر 1400 (21)
آبان 1400 (14)
مهر 1400 (14)
شهریور 1400 (14)
مرداد 1400 (8)
تیر 1400 (17)
خرداد 1400 (20)
اردیبهشت 1400 (14)
فروردین 1400 (13)
اسفند 1399 (6)
بهمن 1399 (14)
دی 1399 (13)
آذر 1399 (13)
آبان 1399 (17)
مهر 1399 (18)
شهریور 1399 (14)
مرداد 1399 (18)
تیر 1399 (13)
خرداد 1399 (10)
اردیبهشت 1399 (7)
فروردین 1399 (11)
اسفند 1398 (8)
بهمن 1398 (20)
دی 1398 (13)
آذر 1398 (26)
آبان 1398 (23)
مهر 1398 (20)
شهریور 1398 (17)
مرداد 1398 (14)
تیر 1398 (23)
خرداد 1398 (14)
اردیبهشت 1398 (13)
فروردین 1398 (6)
اسفند 1397 (18)
بهمن 1397 (45)
دی 1397 (28)
آذر 1397 (28)
آبان 1397 (22)
مهر 1397 (14)
شهریور 1397 (18)
مرداد 1397 (30)
تیر 1397 (18)
خرداد 1397 (13)
اردیبهشت 1397 (10)
فروردین 1397 (13)
اسفند 1396 (15)
بهمن 1396 (40)
دی 1396 (16)
آذر 1396 (11)
آبان 1396 (28)
مهر 1396 (10)
شهریور 1396 (13)
مرداد 1396 (9)
تیر 1396 (8)
خرداد 1396 (16)
اردیبهشت 1396 (17)
فروردین 1396 (3)
اسفند 1395 (18)
بهمن 1395 (17)
دی 1395 (9)
آذر 1395 (13)
آبان 1395 (16)
مهر 1395 (14)
شهریور 1395 (11)
مرداد 1395 (12)
تیر 1395 (8)
خرداد 1395 (10)
اردیبهشت 1395 (6)
مهر 1394 (1)
بهمن 1393 (1)