جمعه 04 اسفند 1402

مناقضات و مزایدات

فراخوان تهیه و تامین یک عدد تست تگرگ

فراخوان تهیه و تامین یک عدد تست تگرگ

فراخوان تهیه و تامین یک عدد تست تگرگ
ادامه مطلب
04 تیر 1402 09:15
فراخوان تهیه و تامین دستگاه مولد ولتاژ ضربه‌اي

فراخوان تهیه و تامین دستگاه مولد ولتاژ ضربه‌اي

فراخوان تهیه و تامین دستگاه مولد ولتاژ ضربه‌اي
ادامه مطلب
04 تیر 1402 09:11
فراخوان تجدید مناقصه ارائه خدمات انجام آزمون در آزمايشگاه سازه¬هاي انتقال و توزيع نيرو- اراک  در سال 1402

فراخوان تجدید مناقصه ارائه خدمات انجام آزمون در آزمايشگاه سا...

مناقصه عمومی دو مرحله ای ...... پژوهشگاه نیرو در نظر دارد فراخوان " ارائه خدمات انجام آزمون در آزمايشگاه سازه‌هاي انتقال و توزيع نيرو- اراک در سال 1402" به شماره 2001094779000016 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دو...
ادامه مطلب
10 اسفند 1401 11:00
فراخوان تجدید مناقصه ارائه خدمات انجام آزمون در آزمايشگاه سازه‌های انتقال و توزيع نيرو- اراک در سال 1402

فراخوان تجدید مناقصه ارائه خدمات انجام آزمون در آزمايشگاه سا...

فراخوان تجدید مناقصه ارائه خدمات انجام آزمون در آزمايشگاه سازه‌های انتقال و توزيع نيرو- اراک در سال 1402
ادامه مطلب
09 بهمن 1401 14:34
فراخوان ارائه خدمات انجام آزمون در آزمايشگاه سازه‌های انتقال و توزيع نيرو- اراک در سال 1402

فراخوان ارائه خدمات انجام آزمون در آزمايشگاه سازه‌های انتقال...

فراخوان ارائه خدمات انجام آزمون در آزمايشگاه سازه‌های انتقال و توزيع نيرو- اراک در سال 1402
ادامه مطلب
02 بهمن 1401 09:38
فراخوان ارائه خـــدمات مربوط به حفظ و نگهداری فضای ســبز در ســـال 1401-1402

فراخوان ارائه خـــدمات مربوط به حفظ و نگهداری فضای ســبز در ...

فراخوان ارائه خـــدمات مربوط به حفظ و نگهداری فضای ســبز در ســـال 1401-1402
ادامه مطلب
26 دی 1401 09:43
فراخوان خرید یک عدد دستگاه تست بار مکانیکی و یک عدد تست تگرگ

فراخوان خرید یک عدد دستگاه تست بار مکانیکی و یک عدد تست تگرگ

فراخوان خرید یک عدد دستگاه تست بار مکانیکی و یک عدد تست تگرگ
ادامه مطلب
19 آذر 1401 09:49
 فراخوان ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات پژوهشگاه نیرو در سال 1401 - 1402

فراخوان ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات پژوهشگاه نیرو د...

   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد فراخوان " ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات پژوهشگاه نیرو در سال 1401-1402" به شماره 2001094779000009 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
ادامه مطلب
09 مهر 1401 13:08
فراخوان ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات پژوهشگاه نیرو در سال 1401-1402

فراخوان ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات پژوهشگاه نیرو در...

پژوهشگاه نیرو در نظر دارد فراخوان " ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات پژوهشگاه نیرو در سال 1401-1402" به شماره 2001094779000008 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
ادامه مطلب
09 شهریور 1401 11:27
فراخوان ارائه بخشی از خـدمات ستادی پژوهشگاه نیرو در سال 1402-1401

فراخوان ارائه بخشی از خـدمات ستادی پژوهشگاه نیرو در سال 1402...

مناقصه عمومی دو مرحله ای ...... پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه بخشی از خـدمات ستادی در سال 1402-1401 به شماره 2001094779000006 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت ...
ادامه مطلب
29 تیر 1401 10:03
صفحه 4 از 7ابتدا   قبلی   1  2  3  [4]  5  6  7  بعدی   انتها