شنبه 30 تیر 1403

فراخوان خرید سه دستگاه بار الکترونیکی ac

فراخوان خرید سه دستگاه بار الکترونیکی ac

فراخوان خرید سه دستگاه بار الکترونیکی ac
12 تیر 1403 07:34

مناقصه عمومی

دو مرحله ای

.. پژوهشگاه نیرو در نظر دارد خرید سه دستگاه بار الکترونیکی ac  به شماره ۲۰۰۳۰۹۴۷۷۹۰۰۰۰۰۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان: 1403/04/10
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1403/04/18
  • مهلت ارسال پیشنهادات: 1403/05/01
  • زمان بازگشایی پاکت ها: 1403/05/06

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: سه میلیارد و هشتصد میلیون (000ر000ر800ر3) ریال.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : تهران، شهرك قدس، انتهاي غربی بلوار شهید دادمان،پژوهشگاه نیرو.

 شماره تلفن:9-88079400

نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.