پنجشنبه 28 تیر 1403

فراخوان تجدید مناقصه ارائه خدمات انجام آزمون در آزمايشگاه سازه¬هاي انتقال و توزيع نيرو- اراک در سال 1402

فراخوان تجدید مناقصه ارائه خدمات انجام آزمون در آزمايشگاه سازه¬هاي انتقال و توزيع نيرو- اراک  در سال 1402
10 اسفند 1401 11:00

مناقصه عمومی
دو مرحله ای
...... پژوهشگاه نیرو در نظر دارد فراخوان " ارائه خدمات انجام آزمون در آزمايشگاه سازه‌هاي انتقال و توزيع نيرو- اراک در سال 1402" به شماره 2001094779000016 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/12/07
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/12/09
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/12/20
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/12/21
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: دومیلیارد (000ر000ر000ر2) ریال.
اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : تهران، شهرك قدس، انتهاي غربی بلوار شهید دادمان،پژوهشگاه نیرو.
شماره تلفن:9-88079400

نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.