طراحی سایت
یکشنبه 10 مرداد 1400
EN

ابلاغ احکام اعضای کمیته هماهنگی راهبری انتقال مجتمع‌ها و واحدهای آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق

ابلاغ احکام اعضای کمیته هماهنگی راهبری انتقال مجتمع‌ها و واحدهای آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق

ابلاغ احکام اعضای کمیته هماهنگی راهبری انتقال مجتمع‌ها و واحدهای آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق
26 تیر 1400 13:41

طی حکمی از سوی دکتر احد ضابط "رئیس پژوهشگاه نیرو"، اعضای کمیته هماهنگی راهبری انتقال مجتمع‌ها و واحدهای آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق منصوب شدند.
براساس احکام صادره آقایان رضا شمسی و محمدصادق باقرپور به عنوان «عضو کمیته هماهنگی راهبری انتقال مجتمع‌ها و واحدهای آموزشی و پژوهشی صنعت آب وبرق» و آقای هادی کاربین به عنوان «دبیر و عضو کمیته هماهنگی راهبری انتقال مجتمع‌ها و واحدهای آموزشی و پژوهشی صنعت آب وبرق» تعیین گردیدند.
در این احکام به مواردی نظیر یکپارچگی در پیگیری سازماندهی مجدد موضوعات ماموریتی و اداری فرآیند انتقال و بررسی دغدغه‌ها و مسائل سرمایه انسانی مجتمع‌ها و واحدها، همچنین تعامل سازنده با مجتمع‌ها و واحدهای ذیربط در انجام وظایف محوله اشاره شده است.

نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.