طراحی سایت
یکشنبه 17 فروردین 1399
EN

آگهی مناقصه برون سپاری ارائه خدمات ستادی پژوهشگاه نیرو در سال 99-98 (3/ع/98)

آگهی مناقصه برون سپاری ارائه خدمات ستادی پژوهشگاه نیرو در سال 99-98 (3/ع/98)

آگهی مناقصه برون سپاری ارائه خدمات ستادی پژوهشگاه نیرو در سال 99-98 (3/ع/98)
15 تیر 1398 09:33

پژوهشگاه نيرو در نظر دارد انجام خدمات ستادی مورد نیاز خود در سال 99-98 را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیشنهاد دهنده واجد صلاحیت واگذار نماید، لذا از کلیه متقاضیانی که دارای توان مالی، اجرایی، کادر فنی مجرب در این زمینه و دفتر مرکزی در تهران می‌باشند، دعوت به عمل می‌آيد ضمن واريز نمودن مبلغ یک میلیون ريال، به حساب شماره 2174989002004 به نام پژوهشگاه نيرو نزد بانك ملی ايران، شعبه فلسطين شمالی، كد 604 ، قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملی، از تاريخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه، مورخ 98/04/22، جهت دريافت اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریزی به آدرس: تهران، شهرك قدس، انتهای غربی بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نيرو، امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات مراجعه نمايند. لازم به ذكر است پژوهشگاه نيرو در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار می‌باشد. همچنين هزينه درج يك نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.