طراحی سایت
دوشنبه 05 آبان 1399
EN

با امضای تفاهم‌نامه مشترک صورت گرفت؛ همكاری پژوهشگاه نیرو و دانشگاه سیستان و بلوچستان برای توسعه دانش و فناوری صنعت برق

امضای تفاهم‌نامه با دانشگاه زمینه‌ساز توسعه دانش و فناوری مورد نیاز در صنعت برق می‌شود.

با امضای تفاهم‌نامه مشترک صورت گرفت؛ همكاری پژوهشگاه نیرو و دانشگاه سیستان و بلوچستان برای توسعه دانش و فناوری صنعت برق
27 آذر 1395 11:17

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، در راستای ماموریت پژوهشگاه نیرو برای گسترش تحقیقات منسجم و هدفمند در صنعت برق و انرژی کشور و به منظور ارتقاءروحیه نشاط و خودباوری متخصصین این حوزه، این تفاهمنامه با هدف همکاری آموزشی  پژوهشی بین پژوهشگاه نیرو به نمایندگی آقای دکتر محمدصادق قاضی‌زاده )رئیس پژوهشگاه( و دانشگاه سیستان و بلوچستان به نمایندگی آقای دکتر علیرضا بندانی )رئیس دانشگاه(، منعقد گردید.

این تفاهمنامه، به‌ منظور استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای دانشگاه و تشریک مساعی برای گسترش تحقیقات هدفمند اعضای هیئت علمی دانشگاه و افزایش سهم پایاننامه‌های کارشناسی ارشد، رساله‌های دکتری و تحقیقات پژوهشگران پسادکتری در توسعه دانش و فناوری موردنیاز صنعت برق کشور منعقد می‌شود.

روش اجرایی تفاهمنامه به این صورت است که کارگروه راهبری متشکل از نمایندگان معرفی شده از سوی طرفین تشکیل و فرآیند اجرایی تفاهم‌نامه را طراحی و تدوین نموده و بر اجرای آن نظارت می‌کنند. این کارگروه جلسات دورهای خود را برگزار نموده و گزارش جلسات را به روسای دانشگاه و پژوهشگاه ارائه می‌کند.

با امضای این تفاهم‌نامه، پژوهشگاه متعهد می‌گردد در راستای انسجام بخشی و حمایت از پایاننامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نیز پژوهشِ محققین پسادکتری حول محور پروژه‌های سیاست‌پژوهی و آینده‌نگاری مورد تاکید پژوهشگاه، تحقق اعطای فرصتهای پژوهشی، کرسیهای تخصصی و دعوت به همکاری اعضای هیئت علمی وابسته اهتمام ورزد. حمایتهای پژوهشگاه متناسباً به صورت ایجاد بستر مناسب برای بهره‌مندی دانشگاه از حمایتهای صنعت برق و یا حمایت مستقیم توسط پژوهشگاه خواهد بود.

با امضای این تفاهم‌نامه، دانشگاه متعهد می‌گردد برای تسریع اجرای موضوعات مندرج در این تفاهم‌نامه شامل برنامه‌ریزی موضوع پایاننامه‌های کارشناسی ارشد و رسالههای دکتری و نیز پژوهشِ محققین پسادکترای علاقمند به استفاده از تسهیلات طرح شده در این تفاهم‌نامه در راستای موضوعات تحقیقاتی و طرح های پژوهشی دارای اولویت پژوهشگاه، اعطای فرصتهای پژوهشی، کرسیهای تخصصی و همکاری اعضای هیئت علمی وابسته تلاش و همکاری نماید.

مدت این تفاهم‌نامه از زمان امضاء و مبادله، پنج سال تعیین شده و در صورت توافق طرفین، تفاهم‌نامه قابل تمدید خواهد بود.هریک از طرفین قبل از انقضای مدت تفاهم‌نامه و با اطلاع قبلی و کتبی از سه ماه قبل، می‌تواند به تفاهم‌نامه خاتمه دهد و طرفین مکلف هستند تا پایان تمامی قراردادهای منعقد شده براساس این تفاهم‌نامه، وظایف خود را به اتمام برسانند.

 

نظرات ارسال شده

ارسال نظر جدید

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.