چهارشنبه 02 اسفند 1402
جستجو
عنوان دریافت فایل
آیین نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دریافت
قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه‌ها دریافت
آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها دریافت
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی سال 96 دریافت
آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی سال 98 دریافت
فرصت‌هاي مطالعاتي پژوهشی براي اعضاي هيأت علمي دریافت
فرصت مطالعاتی صنعتی اعضای هیات علمی دریافت
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دریافت
آیین نامه نشریات علمی دریافت