طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 17 تیر 1399
EN

گاز طبیعی بعنوان سوخت اصلی در نیروگاهها مورد استفاده قرار می‌گیرد.شناسایی و تعیین خواص فیزیكی و شیمیایی سوخت گاز طبیعی بخصوص تعیین ارزش حرارتی و مشخص نمودن نوع و میزان تركیبات موجود در آن برای استفاده در نیروگاه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع یكی از موارد ضروری جهت تعیین راندمان نیروگاه‌ها تعیین مقدار ارزش حرارتی سوخت آن می باشد.
آزمایشگاه آنالیز سوخت گاز پژوهشگاه نیرو با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی به پروژه های در دست انجام پژوهشگاه نیرو و همچنین انجام آنالیز گاز طبیعی مورد استفاده در نیروگاه ها ، تجهیز و راه اندازی گردیده است. همچنین این آزمایشگاه قادر به ارائه خدمات در ارتباط با سوخت گاز مورد استفاده در سایر صنایع نظیر كارخانجات سیمان، صنایع غذایی و دارویی و مراكز دیگری كه در ارتباط با پارامترهای مختلف سوخت فعالیت می‌نمایند نیز بوده و امكان ارائه نظرات كارشناسی و ارائه راهكار در زمینه استفاده بهینه از سوخت گاز را نیز دارا می باشد.

 

آدرس پست الکترونیکی : Reflab@nri.ac.ir

دامنه فعالیت

در این آزمایشگاه خدماتی از قبیل اندازه گیری نقطه شبنم و میزان رطوبت، انجام آنالیز كمی و كیفی تركیبات موجود در سوخت گاز، خواص فیزیكی گاز نظیر ارزش حرارتی خالص و ناخالص، فاكتور تراكم پذیری و .... طبق استانداردهای معتبر نظیر ASTM ، GPA و... ارائه می گردد.
همچنین با توجه به تجهیز آزمایشگاه به دستگاه GC/MSD امكان توسعه فعالیتها و انجام آنالیزهایی نظیر شناسایی مخلوط های مختلف آلی، تعیین خلوص گاز SF٦ و ... نیز فراهم خواهد شد.

تجهیزات

در این آزمایشگاه تجهیزات مختلفی برای آنالیزهای مورد نیاز بر روی سوخت گاز در نظر گرفته شده است كه این تجهیزات به دو دسته تجهیزات درون آزمایشگاهی و تجهیزات قابل حمل برای استفاده در سایت تقسیم بندی می‌شوند. به این ترتیب بخشی از آزمایش‌های مورد نیاز با نمونه‌گیری و انتقال نمونه به آزمایشگاه و بخشی دیگر با اتصال دستگاه مربوطه به خطوط لوله در محل انجام می‌پذیرد.

آزمون‌های قابل انجام

عنوان آزمون استاندارد سال انتشار
آناليز هيدرو كربنها

        GPA ASTM D1945        

2286 GPA & 2261

     (2003)98      
ميزان CO٢ ASTM D1945
     (2003)98      
ميزان N٢ ASTM D1945
     (2003)98      
نقطه شبنم آب ASTM D1142
     (2006)95      
ميزان رطوبت مطلق و نسبی ASTM D1142
     (2006)95      
نقطه شبنم هيدروكربن ASTM D1945
     (2003)98      
ارزش حرارتی خالص ASTM D3588
     (2003)98      
ارزش حرارتی ناخالص ASTM D3588
     (2003)98      
گاز دانسيته ASTM D3588
     (2003)98      
وزن مخصوص ASTM D3588
     (2003)98      
فاكتور تراكم پذيری ASTM D3588
     (2003)98      
جرم مولكولی ASTM D3588
     (2003)98      
ضريب اصلاح وب ASTM D3588
     (2003)98