طراحی سایت
شنبه 09 اسفند 1399
EN
جستجو
عنوان فراخوان تشریح پروژه شروع فراخوان پایان فراخوان وضعیت نوع واگذاری درخواست همکاری
بررسی چالشهای زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی در طرح برق رسانی به چاه های کشاورزی و تدوین پیوست فرهنگی و اجتماعی طرح
دریافت 1399/08/01 1399/08/15 در دست بررسی دانشگاهی تکمیل فرم