طراحی سایت
شنبه 21 تیر 1399
EN
 عنواندسته‌بندیحجم تعداد دانلود
قانون احکام دایمی برنامهقوانین موضوعه637.75 KBدانلود327
قانون اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیمقوانین موضوعه356.90 KBدانلود350
قانون الحاق 1قوانین موضوعه273.79 KBدانلود595
قانون الحاق 2قوانین موضوعه410.60 KBدانلود367
قانون برگزاری مناقضات قوانین موضوعه140.94 KBدانلود395
قانون برنامه پنجساله پنجم (1394 ـ 1390)قوانین موضوعه23.17 MBدانلود275
قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۲قوانین موضوعه152.98 KBدانلود522
قانون تشکیل هیئت های امناقوانین موضوعه90.97 KBدانلود336
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶قوانین موضوعه743.35 KBدانلود517
قانون محاسبات عمومیقوانین موضوعه296.72 KBدانلود317
قانون مدیریت خدمات کشوریقوانین موضوعه459.13 KBدانلود354
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانقوانین موضوعه113.35 KBدانلود354
قانون بودجه 1396ابلاغی ریاست محترم جمهورقوانین بودجه سنواتی 13962.23 MBدانلود338