طراحی سایت
یکشنبه 06 آذر 1401
 عنواندسته‌بندیحجم تعداد دانلود
قانون احکام دایمی برنامهقوانین موضوعه637.75 KBدانلود875
قانون اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیمقوانین موضوعه356.90 KBدانلود740
قانون الحاق 1قوانین موضوعه273.79 KBدانلود1080
قانون الحاق 2قوانین موضوعه410.60 KBدانلود753
قانون برگزاری مناقضات قوانین موضوعه140.94 KBدانلود863
قانون برنامه پنجساله پنجم (1394 ـ 1390)قوانین موضوعه23.17 MBدانلود599
قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۲قوانین موضوعه152.98 KBدانلود2897
قانون تشکیل هیئت های امناقوانین موضوعه90.97 KBدانلود651
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶قوانین موضوعه743.35 KBدانلود895
قانون محاسبات عمومیقوانین موضوعه296.72 KBدانلود692
قانون مدیریت خدمات کشوریقوانین موضوعه459.13 KBدانلود528
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانقوانین موضوعه113.35 KBدانلود614
قانون بودجه 1396ابلاغی ریاست محترم جمهورقوانین بودجه سنواتی 13962.23 MBدانلود530