طراحی سایت
یکشنبه 22 فروردین 1400
EN
 عنواندسته‌بندیحجم تعداد دانلود
قانون احکام دایمی برنامهقوانین موضوعه637.75 KBدانلود617
قانون اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیمقوانین موضوعه356.90 KBدانلود489
قانون الحاق 1قوانین موضوعه273.79 KBدانلود799
قانون الحاق 2قوانین موضوعه410.60 KBدانلود480
قانون برگزاری مناقضات قوانین موضوعه140.94 KBدانلود546
قانون برنامه پنجساله پنجم (1394 ـ 1390)قوانین موضوعه23.17 MBدانلود329
قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۲قوانین موضوعه152.98 KBدانلود1265
قانون تشکیل هیئت های امناقوانین موضوعه90.97 KBدانلود424
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶قوانین موضوعه743.35 KBدانلود640
قانون محاسبات عمومیقوانین موضوعه296.72 KBدانلود427
قانون مدیریت خدمات کشوریقوانین موضوعه459.13 KBدانلود435
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانقوانین موضوعه113.35 KBدانلود483
قانون بودجه 1396ابلاغی ریاست محترم جمهورقوانین بودجه سنواتی 13962.23 MBدانلود442