طراحی سایت
یکشنبه 27 بهمن 1398
EN
 عنواندسته‌بندیحجم تعداد دانلود
قانون احکام دایمی برنامهقوانین موضوعه637.75 KBدانلود286
قانون اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیمقوانین موضوعه356.90 KBدانلود313
قانون الحاق 1قوانین موضوعه273.79 KBدانلود525
قانون الحاق 2قوانین موضوعه410.60 KBدانلود319
قانون برگزاری مناقضات قوانین موضوعه140.94 KBدانلود363
قانون برنامه پنجساله پنجم (1394 ـ 1390)قوانین موضوعه23.17 MBدانلود240
قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۲قوانین موضوعه152.98 KBدانلود469
قانون تشکیل هیئت های امناقوانین موضوعه90.97 KBدانلود291
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶قوانین موضوعه743.35 KBدانلود455
قانون محاسبات عمومیقوانین موضوعه296.72 KBدانلود281
قانون مدیریت خدمات کشوریقوانین موضوعه459.13 KBدانلود312
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانقوانین موضوعه113.35 KBدانلود320
قانون بودجه 1396ابلاغی ریاست محترم جمهورقوانین بودجه سنواتی 13962.23 MBدانلود296