طراحی سایت
دوشنبه 13 تیر 1401
 عنواندسته‌بندیحجم تعداد دانلود
قانون احکام دایمی برنامهقوانین موضوعه637.75 KBدانلود691
قانون اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیمقوانین موضوعه356.90 KBدانلود555
قانون الحاق 1قوانین موضوعه273.79 KBدانلود898
قانون الحاق 2قوانین موضوعه410.60 KBدانلود571
قانون برگزاری مناقضات قوانین موضوعه140.94 KBدانلود670
قانون برنامه پنجساله پنجم (1394 ـ 1390)قوانین موضوعه23.17 MBدانلود417
قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۲قوانین موضوعه152.98 KBدانلود2084
قانون تشکیل هیئت های امناقوانین موضوعه90.97 KBدانلود475
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶قوانین موضوعه743.35 KBدانلود711
قانون محاسبات عمومیقوانین موضوعه296.72 KBدانلود505
قانون مدیریت خدمات کشوریقوانین موضوعه459.13 KBدانلود508
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانقوانین موضوعه113.35 KBدانلود570
قانون بودجه 1396ابلاغی ریاست محترم جمهورقوانین بودجه سنواتی 13962.23 MBدانلود511