طراحی سایت
جمعه 26 شهریور 1400
EN
 عنواندسته‌بندیحجم تعداد دانلود
قانون احکام دایمی برنامهقوانین موضوعه637.75 KBدانلود643
قانون اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیمقوانین موضوعه356.90 KBدانلود514
قانون الحاق 1قوانین موضوعه273.79 KBدانلود852
قانون الحاق 2قوانین موضوعه410.60 KBدانلود516
قانون برگزاری مناقضات قوانین موضوعه140.94 KBدانلود602
قانون برنامه پنجساله پنجم (1394 ـ 1390)قوانین موضوعه23.17 MBدانلود374
قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۲قوانین موضوعه152.98 KBدانلود1636
قانون تشکیل هیئت های امناقوانین موضوعه90.97 KBدانلود442
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶قوانین موضوعه743.35 KBدانلود675
قانون محاسبات عمومیقوانین موضوعه296.72 KBدانلود467
قانون مدیریت خدمات کشوریقوانین موضوعه459.13 KBدانلود459
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانقوانین موضوعه113.35 KBدانلود511
قانون بودجه 1396ابلاغی ریاست محترم جمهورقوانین بودجه سنواتی 13962.23 MBدانلود466