طراحی سایت
چهارشنبه 08 بهمن 1399
EN
 عنواندسته‌بندیحجم تعداد دانلود
قانون احکام دایمی برنامهقوانین موضوعه637.75 KBدانلود600
قانون اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیمقوانین موضوعه356.90 KBدانلود465
قانون الحاق 1قوانین موضوعه273.79 KBدانلود746
قانون الحاق 2قوانین موضوعه410.60 KBدانلود456
قانون برگزاری مناقضات قوانین موضوعه140.94 KBدانلود488
قانون برنامه پنجساله پنجم (1394 ـ 1390)قوانین موضوعه23.17 MBدانلود318
قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۲قوانین موضوعه152.98 KBدانلود1046
قانون تشکیل هیئت های امناقوانین موضوعه90.97 KBدانلود410
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶قوانین موضوعه743.35 KBدانلود610
قانون محاسبات عمومیقوانین موضوعه296.72 KBدانلود401
قانون مدیریت خدمات کشوریقوانین موضوعه459.13 KBدانلود424
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانقوانین موضوعه113.35 KBدانلود461
قانون بودجه 1396ابلاغی ریاست محترم جمهورقوانین بودجه سنواتی 13962.23 MBدانلود414