طراحی سایت
پنجشنبه 21 فروردین 1399
EN
 عنواندسته‌بندیحجم تعداد دانلود
قانون احکام دایمی برنامهقوانین موضوعه637.75 KBدانلود302
قانون اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیمقوانین موضوعه356.90 KBدانلود326
قانون الحاق 1قوانین موضوعه273.79 KBدانلود557
قانون الحاق 2قوانین موضوعه410.60 KBدانلود334
قانون برگزاری مناقضات قوانین موضوعه140.94 KBدانلود375
قانون برنامه پنجساله پنجم (1394 ـ 1390)قوانین موضوعه23.17 MBدانلود253
قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۲قوانین موضوعه152.98 KBدانلود494
قانون تشکیل هیئت های امناقوانین موضوعه90.97 KBدانلود309
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶قوانین موضوعه743.35 KBدانلود479
قانون محاسبات عمومیقوانین موضوعه296.72 KBدانلود294
قانون مدیریت خدمات کشوریقوانین موضوعه459.13 KBدانلود327
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانقوانین موضوعه113.35 KBدانلود330
قانون بودجه 1396ابلاغی ریاست محترم جمهورقوانین بودجه سنواتی 13962.23 MBدانلود312