طراحی سایت
چهارشنبه 02 بهمن 1398
EN
 عنواندسته‌بندیحجم تعداد دانلود
قانون احکام دایمی برنامهقوانین موضوعه637.75 KBدانلود279
قانون اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیمقوانین موضوعه356.90 KBدانلود294
قانون الحاق 1قوانین موضوعه273.79 KBدانلود508
قانون الحاق 2قوانین موضوعه410.60 KBدانلود299
قانون برگزاری مناقضات قوانین موضوعه140.94 KBدانلود359
قانون برنامه پنجساله پنجم (1394 ـ 1390)قوانین موضوعه23.17 MBدانلود236
قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۲قوانین موضوعه152.98 KBدانلود448
قانون تشکیل هیئت های امناقوانین موضوعه90.97 KBدانلود279
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶قوانین موضوعه743.35 KBدانلود442
قانون محاسبات عمومیقوانین موضوعه296.72 KBدانلود274
قانون مدیریت خدمات کشوریقوانین موضوعه459.13 KBدانلود305
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانقوانین موضوعه113.35 KBدانلود302
قانون بودجه 1396ابلاغی ریاست محترم جمهورقوانین بودجه سنواتی 13962.23 MBدانلود290