طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 28 دی 1400
 عنواندسته‌بندیحجم تعداد دانلود
قانون احکام دایمی برنامهقوانین موضوعه637.75 KBدانلود669
قانون اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیمقوانین موضوعه356.90 KBدانلود526
قانون الحاق 1قوانین موضوعه273.79 KBدانلود869
قانون الحاق 2قوانین موضوعه410.60 KBدانلود535
قانون برگزاری مناقضات قوانین موضوعه140.94 KBدانلود634
قانون برنامه پنجساله پنجم (1394 ـ 1390)قوانین موضوعه23.17 MBدانلود391
قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۲قوانین موضوعه152.98 KBدانلود1893
قانون تشکیل هیئت های امناقوانین موضوعه90.97 KBدانلود455
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶قوانین موضوعه743.35 KBدانلود690
قانون محاسبات عمومیقوانین موضوعه296.72 KBدانلود481
قانون مدیریت خدمات کشوریقوانین موضوعه459.13 KBدانلود477
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانقوانین موضوعه113.35 KBدانلود532
قانون بودجه 1396ابلاغی ریاست محترم جمهورقوانین بودجه سنواتی 13962.23 MBدانلود481