طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 01 تیر 1400
EN
 عنواندسته‌بندیحجم تعداد دانلود
قانون احکام دایمی برنامهقوانین موضوعه637.75 KBدانلود631
قانون اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیمقوانین موضوعه356.90 KBدانلود502
قانون الحاق 1قوانین موضوعه273.79 KBدانلود827
قانون الحاق 2قوانین موضوعه410.60 KBدانلود494
قانون برگزاری مناقضات قوانین موضوعه140.94 KBدانلود581
قانون برنامه پنجساله پنجم (1394 ـ 1390)قوانین موضوعه23.17 MBدانلود361
قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۲قوانین موضوعه152.98 KBدانلود1483
قانون تشکیل هیئت های امناقوانین موضوعه90.97 KBدانلود432
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶قوانین موضوعه743.35 KBدانلود658
قانون محاسبات عمومیقوانین موضوعه296.72 KBدانلود445
قانون مدیریت خدمات کشوریقوانین موضوعه459.13 KBدانلود446
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانقوانین موضوعه113.35 KBدانلود497
قانون بودجه 1396ابلاغی ریاست محترم جمهورقوانین بودجه سنواتی 13962.23 MBدانلود454