طراحی سایت
جمعه 11 فروردین 1402
 عنواندسته‌بندیحجم تعداد دانلود
قانون احکام دایمی برنامهقوانین موضوعه637.75 KBدانلود902
قانون اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیمقوانین موضوعه356.90 KBدانلود765
قانون الحاق 1قوانین موضوعه273.79 KBدانلود1104
قانون الحاق 2قوانین موضوعه410.60 KBدانلود772
قانون برگزاری مناقضات قوانین موضوعه140.94 KBدانلود882
قانون برنامه پنجساله پنجم (1394 ـ 1390)قوانین موضوعه23.17 MBدانلود623
قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۲قوانین موضوعه152.98 KBدانلود3581
قانون تشکیل هیئت های امناقوانین موضوعه90.97 KBدانلود670
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶قوانین موضوعه743.35 KBدانلود969
قانون محاسبات عمومیقوانین موضوعه296.72 KBدانلود812
قانون مدیریت خدمات کشوریقوانین موضوعه459.13 KBدانلود554
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانقوانین موضوعه113.35 KBدانلود654
قانون بودجه 1396ابلاغی ریاست محترم جمهورقوانین بودجه سنواتی 13962.23 MBدانلود569