طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 08 مهر 1399
EN
 عنواندسته‌بندیحجم تعداد دانلود
قانون احکام دایمی برنامهقوانین موضوعه637.75 KBدانلود340
قانون اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیمقوانین موضوعه356.90 KBدانلود397
قانون الحاق 1قوانین موضوعه273.79 KBدانلود651
قانون الحاق 2قوانین موضوعه410.60 KBدانلود406
قانون برگزاری مناقضات قوانین موضوعه140.94 KBدانلود426
قانون برنامه پنجساله پنجم (1394 ـ 1390)قوانین موضوعه23.17 MBدانلود291
قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۲قوانین موضوعه152.98 KBدانلود618
قانون تشکیل هیئت های امناقوانین موضوعه90.97 KBدانلود369
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶قوانین موضوعه743.35 KBدانلود578
قانون محاسبات عمومیقوانین موضوعه296.72 KBدانلود351
قانون مدیریت خدمات کشوریقوانین موضوعه459.13 KBدانلود385
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانقوانین موضوعه113.35 KBدانلود400
قانون بودجه 1396ابلاغی ریاست محترم جمهورقوانین بودجه سنواتی 13962.23 MBدانلود377