طراحی سایت
شنبه 15 بهمن 1401

فرم ثبت نام برای استفاده از نرم افزار ارزیابی اقتصادی نیروگاه تجدیدپذیر

کاربر گرامی، با ورود مشخصات و ثبت نام و پذیرش برگه عدم مسوولیت پژوهشگاه در برابر کاربر، برای رعایت پروتکلهای فنی و امنیتی شبکه پژوهشگاه نیرو، نام شما در صف انتظار قرار گرفته و حداکثر تا 2هفته، نام کاربری و رمز عبور با اعتبار 2 هفته برای تلفن همراه شما پیامک میگردد.
Loading
  • رفع مسوولیت
    ابزار نرم افزاری ارزیابی اقتصادی نیروگاههای بادی، خورشیدی، زیست توده و زمین گرمایی در ایران توسط متخصصان گروه پژوهشی انرژیهای تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو با هدف کمک به سرمایه گذاران و سیاستگذاران و جامعه دانشگاهی مرتبط با حوزه انرژیهای پاک در ایران به امید گاهی هرچند کوچک برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور عزیزمان ایران توسعه داده شده و به همراه راهنماهای کاربردی آنها در اختیار کاربران متخصص قرار داده شده است. لذا اکیدا یادآوری می گردد پژوهشگاه نیرو هیچگونه مسوولیتی در قبال آموزش، انجام تحلیلهای اقتصادی کاربران و نتایج حاصله از کاربرد نرم افزارها توسط کاربران و نتایج پروژه های ایشان برعهده نخواهد داشت.