یکشنبه 13 اسفند 1402
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

ارسلان حکمتی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی
  عنوان شغلی
پژوهشگر

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
Ahekmati@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4617
  شماره تلفن مستقیم
021-88079385
  شماره نمابر
021-88079439
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
برق، قدرت، دانشگاه صنعتی شریف
  مقطع دکتری
برق، قدرت، دانشگاه صنعتی شریف
  مقطع کارشناسی ارشد
برق، قدرت، دانشگاه صنعتی شریف
  مقطع کارشناسی
برق، قدرت، دانشگاه صنعتی شریف

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
مدلسازی و ساخت محدودساز ابررسانای جریان خطا از نوع القایی شیلد مغناطیسی
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
محاسبه ضرایب اطمینان عایقی مولفه مماسی میدان الکتریکی در ساختار ترانسفورماتورهای قدرت
زمینه فعالیت پژوهشی
- طراحی و ساخت ماشین‌های الکتریکی
- پایش وضعیت تجهیزات الکتریکی نیروگاه‌ها
تجربیات پژوهشی
- مدیر طرح پژوهشی حمایت شده توسط بنیاد ملی نخبگان در سال 1394: امکان سنجی فنی و اقتصادی استفاده از نوارهای ابررسانای دمای بالا در ساختار سیستم تصویربرداری تشدید مغناطیسی
پروژه‌های پژوهشی
1- رصد فناوری های نوسازی تجهیزات الکتریکی نیروگاه ها و ارائه برنامه عملیاتی نوسازی نیروگاه های داخل کشور، مدیر پروژه، گروه ماشین های الکتریکی دوار، سال 99
2- رصد فناوری انواع سیستم های عایقی ماشین های الکتریکی دوار، مدیر پروژه، گروه ماشین های الکتریکی دوار، سال 99
3- رصد فناوری و تدوین نقشه راه ماشین های سنکرون مغناطیس دائم، مدیر پروژه، مرکز توسعه فناوری ماشینهای الکتریکی پیشرفته، سال 97
4- تدوین نقشه راه توسعه ماشین های الکتریکی ابررسانایی، مدیر پروژه، مرکز توسعه فناوری ماشینهای الکتریکی پیشرفته، سال 96
5- تدوین چشم انداز ده ساله کاربرد ابررسانایی در صنعت برق، مشاور پروژه، گروه مواد غیر فلزی، سال 94

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- A. Hekmati, M. Vakilian, M. Fardmanesh, “Flux Based Modeling of Inductive Shield-type High Temperature Superconducting Fault Current Limiter for Power Networks”, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 21, No. 4, pp. 3458-3464, 2011.
2- A. Hekmati, M.Vakilian, M. Fardmanesh, “A Novel Method of Flat YBCO Rings Development for Shield-type Superconducting Fault Current Limiters Fabrication”, Physica C: Superconductivity and its Applications (Elsevier), vol. 472, pp. 39-43, 2012.
3- A. Hekmati, M. Vakilian, M. Fardmanesh, “Proposed Optimization Method for Determination of Minimum Superconductor Material in Shield-type Superconductor Fault Current Limiters”, Scientia Iranica: Transactions on Computer Science & Engineering and Electrical Engineering (Elsevier), vol. 19, pp. 1843-1849, 2012.
4- A. Hekmati, “Modeling of Shield-type Superconducting Fault Current Limiter Operation Considering Flux Pinning Effect on Flux and Supercurrent Density in High Temperature Superconductor Cylinders”, Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, Springer, Vol. 27, pp. 701-709, 2014.
5- A. Hekmati, “Proposed FEM-based Optimization Method for Economical Design of Long Permanent Magnet Guideways with HTc Superconductors”, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 24, no. 2, Article # 3600609, 2013.
6- A. Hekmati, “Proposed Design for a Tunable Inductive Shield-type SFCL”, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 24, No. 4, paper no. 5601907, 2014.
7- A. Hekmati, “Proposed Optimization Method for Design of Permanent Magnet Guideways with High Temperature Superconductors”, Iranian Journal of Science and Technology, Transaction a: Science, IJSTS, vol. 38A2, pp. 133-144, 2014.
8- A. Hekmati, “Proposed Method of Partial Discharge Allocation with Acoustic Emission Sensors within Power Transformers”, Applied Acoustics (Elsevier), vol. 100, pp. 26-33, 2015.
9- A. Hekmati, “Multi-objective Design of Tunable Shield-type Superconducting Fault Current Limiter”, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 25, no. 5, Article # 5602908, DOI: 10.1109/TASC.2015.2461622, 2015.
10- M. Haerinia, A. Hekmati, “Modelling of 12KV Insulator String for Finite Element Analysis of Electric Field and Potential Distributions”, International Journal of Engineering & Technology Sciences, vol. 03, No. 05, pp. 348-353, 2015.
11- H. Rezvani, A. Hekmati, “Wind Diesel Hybrid System without Battery Energy Storage Using Imperialist Competitive Algorithm”, International Journal of Electrical, Computer, Energetic, Electronic and Communication Engineering, vol. 9, No. 6, pp. 533-538, 2015.
12- A. Hekmati, “A Novel Method of PD Allocation with Acoustic Emission Sensors Considering the Structure-borne Waves”, International Journal of Electrical Power & Energy Systems (Elsevier), vol. 77, pp. 250-255, 2016.
13- A. Hekmati, H. Mafi, “Impact of Magnetization Angles in Permanent Magnet Guideways on High Temperature Superconductors Levitation”, IEEE Transactions on Magnetics, vol. 52, no. 9, Article # 9000209, DOI: 10.1109/TMAG.2016.2570206, 2016.
14- A. Hekmati, M. Aliahmadi, “Double-layer rotor magnetic shield performance analysis in high temperature superconducting synchronous generators under short circuit fault conditions”, Cryogenics, vol. 80, pp. 147-153, 2016.
15- A. Hekmati, R. Hekmati, “Double pancake superconducting coil design for maximum magnetic energy storage in small scale SMES systems”, Cryogenics, vol. 80, pp. 74-81, 2016.
16- S. B. Kisomi, S. Javadi, A. Hekmati, “Modelling and Improvement of Function of Solar Resources using PSO Comparative Multipurpose Algorithm”, International Journal of Smart Electrical Engineering, vol.5, no.3, pp. 133-136, 2016.
17- A. Hekmati, “Calculation of Creepage Discharge Safety Factors against Tangential Component of Electric Field in Insulation Structure of Power Transformers”, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, vol. 25, pp. 3487- 3500, 2017.
18- A. Hekmati, R. Hekmati, “Optimum acoustic sensor placement for partial discharge allocation in transformers”, IET Science, Measurement & Technology, vol. 11, no. 5, pp. 581 – 589, 2017.
19- A. Hekmati, R. Hekmati, M. Siamaki, “Proposed Design for Superconducting Magnetic Bearing System with High Temperature Superconducting Discs”, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 27, no. 8, Article # 5204408, DOI: 10.1109/TASC.2017.2759238, 2017.
20- O. Safdarzadeh, A. Hekmati, “A comprehensive procedure for an optimum design of the Brushless DC motors based on weighted functions”, International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, vol. 55, no. 3, pp. 481-497, 2017.
21- A. Moradnouri, M. Vakilian, A. Hekmati, M. Fardmanesh, “HTS Transformer Windings Design Using Distributive Ratios for Minimization of Short Circuit Forces”, Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, Springer, Vol. 27, pp. 1-8, doi.org/10.1007/s10948-018-4925-z, 2018.
22- S. A. Mousavi, A. Hekmati, “Determining the Parameters of Insulation Model by Using Dielectric Response Function”, Fundamental Research in Electrical Engineering, springer, pp. 631-638, 2019.
23- A. Moradnouri, M. Vakilian, A. Hekmati, M. Fardmanesh, “Multi-Segment Winding Application for Axial Short Circuit Force Reduction under Tap Changer Operation in HTS Transformers”, Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, Springer, Final accepted for publication, 2019.
24- A. Moradnouri, M. Vakilian, A. Hekmati, M. Fardmanesh, “Optimal Design of Flux Diverter Using Genetic Algorithm for Axial Short Circuit Force Reduction in HTS Transformers”, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 30, No. 1, pp. 1-8, 2019.
25- S. A. Mousavi, A. Hekmati, M. Bigdeli, A. Bazargan, “Artificial Neural Network Based Method for Temperature Correction in FDS Measurement of Transformer Insulation”, Accepted for publication in Journal of Applied Physics

مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- M. Saghaleini, A. Hekmati, M. R. Rezaei, S. Afsharnia, “Application of Advanced SVC In case of Reactive Power and Unbalancy Compensation of a Locomotive”, IEEE International Conference on Industrial Technology, ICIT 2006, Mumbai, India, pp. 1897 - 1902.
2- M. Vakilian, M. Bagheri, A. Hekmati, “Use of Electrostatic shielding of Disk windings for Increasing the Series Capacitance of Power Transformer Windings”, 21th International Power System Conference, Nov. 2006, Tehran, Iran.
3- A. Hekmati, M. Vakilian, M. Bagheri, “Safety Factor Calculation of the Insulation System against the Tangential Component of the Electric Field in Power Transformers”, 15th International Conference of Electrical Engineering (ICEE2007), Jun. 2007, Tehran, Iran.
4- A.Hekmati, M. Vakilian, M. Bagheri, “Safety Factor Calculation of the Insulation System against the Tangential Component of the Electric Field in Power Transformers”, 22thInternational Power System Conference (PSC2007), Nov. 2007, Tehran, Iran.
5- M. Bagheri, M. Vakilian, A. Hekmati, “Simulation and Comparison of Impulse Voltage Distribution in Continuous, Full-Shield and Interleaved Disc Winding in Power Transformer”, 22thInternational Power System Conference (PSC2007), Nov. 2007, Tehran, Iran.
6- A. Hekmati, M. Vakilian, M. Bagheri, M. Emadi, “Safety Factor Calculation of the Insulation System against the Tangential Component of the Electric Field in Power Transformers”, The 8th International Power Engineering Conference, IPEC 2007, 3-6 december, Meritus Mandarin Singapore, pp. 383-388.
7- M. Saghaleini, A. Hekmati, S. Farhangi, “An Advanced Distributed Power Supply for a Power Electronic Transformer”, The 33rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, IEEE IECON 2007, 5-8November, Taipei, Taiwan, pp. 2038 - 2043.
8- M. Bagheri, M. Vakilian, A. Hekmati, R. Heidarzadeh, “Influence of Electrostatic Shielding of Disc Windings on Increasing the Series Capacitance in Transformers”, IEEE PES Power Tech 2007, 1 - 5 July, Lausanne, Switzerland, pp. 1780-1784.
9- A. Hekmati, R. Nasiri, M. Bagheri, A. Abbaspour Tehrani, “A Heuristic Trade off Model for Integration of Distributed Generations in Deregulated Power Systems Considering Technical, Economical and Environmental Issues”, 2nd IEEE International Conference on Power and Energy, PECON 2008, 1-3 december, Malaysia, Johor-bahru, pp.1275-1279.
10- M. Bagheri, A. Hekmati, R. Heidarzadeh, M. Salaye Naderi, “Impulse Voltage Distribution of Intershield Disk Winding versus Interleaved and Continuous Disk Winding in Power Transformers”, 2nd IEEE International Conference on Power and Energy, PECON 2008, 1-3 december, Malaysia, Johor-bahru, pp.387-392.
11- M. Bagheri, M. Vakilian, A. Hekmati, “Simulation and Comparison of Impulse Voltage Distribution in Continuous, Intershield and Interleaved Disc Winding in Power Transformer”, The International Conference on Electrical Engineering, ICEE 2008, 6-10 July, Okinawa, Japan, No-141, pp. 1-6.
12- M. Bagheri, M. Vakilian, A. Hekmati, “A Comparison between the Fabrication and Simulation Result of the Initial Voltage Distribution in Continuous, Intershield and Interleaved Disc Windings in Power Transformers”, 23th International Power System Conference (PSC2008), Nov. 2008, Tehran, Iran.
13- A. Hekmati, M. Vakilian, M. Fardmanesh, “Modeling, Signal Characterization and performance Improvement of the HTS Shield Type Fault Current Limiter in the power system”, 45th International Universities Power Engineering Conference, UPEC 2010, Aug. 31st - Sep 3rd, Cardiff, Wales, UK.
14- A. Hekmati, M. Vakilian, M. Fardmanesh, “Mechanical Force Optimization on Superconductor Element of Shield-type Superconducting FCLs”, The 3rd Power Electronics, Drive Systems and Technologies conference, PEDSTC 2012, February 15-16, Tehran, Iran.
15- H. Rezvani, H. Monsef, A. Hekmati, “Analysis and Optimization of Wind Diesel System”, 2nd national conference on power, 2014, 14 Sep, Natanz, Iran.
16- A. Hekmati, M. Kazemian, “A Novel Method of Drying the Insulation of Electric Machinery”, the 22ndInternational Conference of Electrical Engineering, ICEE, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, 2014, pp. 2233-2238.
17- E. Fadavi, S. Javadi, A. Hekmati, “Maximum Power Extracting in a Solar Power Plant with Multilevel Inverters”, 29th International Power System Conference (PSC2014), 2014, Tehran, Iran.
18- E. Fadavi, S. Javadi, A. Hekmati, “Comparison of THD for different levels of Cascade Multilevel Inverters”, National Conference on Advances in Basic Sciences and Engineering, 2014, Tehran, Iran.
19- E. Fadavi, S. Javadi, A. Hekmati, “Maximum Power Extracting in a Solar Power Plant with Multilevel Inverters and Fuzzy Method”, International Congress on Technology, Communication and Knowledge, ICTCK, 2014, November, 26-27, Mashhad, Iran.
20- E. Fadavi, S. Javadi, A. Hekmati, “Comparison of the Capabilities and Differences of Multilevel Inverters with two–level Inverters”, National conference on energy consumption optimization in science and engineering, 2014, Babol, Iran.
21- S. A. Mousavi, A. Hekmati, “Using Curve Fitting Method, Genetic and PSO Algorithm in PDC Method to Evaluate Transformer Insulation Model Parameters and Calculate its Dissipation Factor”, 2nd International Conference on Science and Social Research, CSSR2015, Oct. 2015, Selangor, Malaysia.
22- F. Afshar, A. Hekmati, Z. Abbasi, “Study on Simultaneous Structure Parallel Dual Purpose Active Filter Operation with SVC and STATCOM for Enhancement the Flow Capacity Compensation in Imbalance and Harmonic”, 30th International Power System Conference, PSC 2015, Nov. 2015, Tehran, Iran.
23- M. Alvandi, A. Hekmati, “Optimization of Corona Ring Dimensions Based on Electric Field around Silicone Rubber Composite Insulators”, 30th International Power System Conference, PSC 2015, Nov. 2015, Tehran, Iran.
24- A. Hakmeti, S. Mallahi, “Optimization and Performance Improvement of Permanent Magnet Linear Synchronous Motor (PMLSM)”, 3rd Nation and First International Conference in applied research on Electrical, Mechanical and Mechatronics Engineering, Feb. 2016, Tehran, Iran.
25- A. Hakmeti, M. Siamaki, “Increasing the Levitation Force of Superconducting Magnetic Bearings by Rearrangement of Permanent Magnets”, 3rd Nation and First International Conference in applied research on Electrical, Mechanical and Mechatronics Engineering, Feb. 2016, Tehran, Iran.
26- N. Naghibzadeh Nayini, A. Hekmati, “Simulation and Design of a Linear Actuator with Permanent Magnet DC motor”, Fifth International Conference on Emerging Trends in Energy Conversion, ETEC2016, Jan. 2016, Tehran, Iran.
27- A. Hekmati, H. Parvaneh, H. Yarmohammadi, “Design an optimal controller for PEM fuel cell based on Particle Swarm Optimization”, Fifth International Conference on Emerging Trends in Energy Conversion, ETEC2016, Jan. 2016, Tehran, Iran.
28- A. Hekmati, H. Yarmohammadi, H. Parvaneh, “Optimization of Core and Wiring Losses for Distribution Transformers using Particle Swarm Algorithm”, Fifth International Conference on Emerging Trends in Energy Conversion, ETEC2016, Jan. 2016, Tehran, Iran.
29- H. Esforoghi, A. Hekmati, “Cable superconducting (HTS): Design, Application and losses”, 30th International Power System Conference, PSC 2015, Nov. 2015, Tehran, Iran.
30- A. Hekmati, A. Eisapour ¬Moarref, “Surge Arresters used in Protection of Series Capacitor and Shunt Reactors in 400 kV Transmission Lines”, Fifth International Conference on Emerging Trends in Energy Conversion, ETEC2016, Jan. 2016, Tehran, Iran.
31- K. Choubdari Omran, A. Hekmati, A. Mosalla Nejad, “Dynamic Model and Simulation of Three Phase Induction Motor with Two Rotors Under Sudden Load Changes”, 31st international power system conference, 2016, Tehran, Iran.
32- A. Hekmati, M. Hosseini Aliabadi, Y. Akhavi, “Economic Feasibility Study of Amorphous Core Transformers in Distribution Network”, 1st International Conference on New Perspectives in Electrical & Computer Engineering, 2016, Tehran, Iran.
33- A. Hekmati, A. Alizadeh, “Voltage Unbalance and Phase Disconnection Modeling and Impact on Operational Parameters of Three Phase Induction Motor in dq0 System”, 1st International Conference on New Perspectives in Electrical & Computer Engineering, 2016, Tehran, Iran.
34- S. Mirzaee, A. Mozaffari, A. Hekmati, “Voltage and Frequency Control and Microgrid Voltage Harmonic Improvement in Islanded Mode Operation”, 1st International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering, 2016, Tehran, Iran.
35- J. Marjani, A. Imani, S. E. Afjei, A. Hekmati, “A New Dual Output DC-DC Converter with Enhanced Output Voltage Level”, 24th Iranian Conference on Electrical Engineering, ICEE2016, 2016, Shiraz, Iran.
36- Z. Abbasi, A. Hekmati, “Introduction and Study on Various Structures of Superconducting Magnetic Energy Storage Systems”, International Conference on Modern Research in Science Engineering and Technology (icmrs2016), 2016, Mashhad, Iran.
37- J. Marjani, A. Imani, A. Hekmati, S. E. Afjei, “A New Dual Output DC-DC Converter Based on Sepic and Cuk converters”, 23rd International Symposium on Power Electronics Electrical Drives Automation and Motion, SPEEDAM2016, Jun. 2016, Capri Island, Italy.
38- O. Safdarzadeh, M. Mahdavyfakhr, A. Hekmati “A comprehensive FEM-assisted approach to PMBLDC motor design utilizing a novel flowchart algorithm”, 4th International Conference on Electrical & Computer Engineering, Jan. 2017, Tehran, Iran.
39- V. Nurmanova, M. Bagheri, A. Sultanbek, A. Hekmati, H. Bevrani, “Feasibility study on wind energy harvesting system implementation in moving trains”, International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON), 2017.
40- M. J. Jalilian, A. Hekmati, “, Analysis and Simulation of Axial Flux SRM Motor with Variation in Stator Structure”, 2nd International Conference on Electrical Engineering, 2017, Tehran, Iran (in Persian).
41- N. Fattahi, A. Hekmati, S. Gorji, “Review Study on High Temperature Superconductivity and Applications in Magnetic Energy Storage Systems and Generators”, 3rd International Conference on Researches in Science & Engineeiring”, Bangkok, Thailand, 2017.
42- R. Babazadeh-Dizaji, M. Hamzeh, A. Hekmati, “Power Sharing in Multiple DC Microgrids Based on Concentrated Control”, Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2018, Iran.
43- S. Karami, A. Siadatan, A. Hekmati, “Design and Implementation of a High-Temperature Superconductive Radial-Flux Permanent-magnet motor and comparison study”, IEEE Electrical Power and Energy Conference (EPEC), 2018, Canada.
44- A. Hekmati, H. Attar, “Analysis of Wound 3D Core Transformer and Comparison with Classic Transformer”, National Conference on the Application of new Technologies in Engineering Science, Electrical, Computer and IT, 2018, Tehran, Iran (in Persian).
45- A. Hekmati, A. Gerdabi, “Static Ion Motor”, International Congress on Science & Engineering, Mar. 2018, Hamburg, Germany.
46- M. Falahat, A. Hekmati, “Modeling and Simulation of Nonlinear Control of Linear Permanent Magnet Synchronous Motor”, National Conference on Novel Research in Electrical Engineering, Computer and Information Technology”, Jun. 2018, Tehran, Iran (in Persian).
47- H. Khandoozi, S. A. Mirkarimi, R. Ghaderi, A. Hekmati, “Parameter Estimation of Single Phase Induction Motor Parameters Considering Core Losses Based on Newton-Raphson Algorithm”, 2nd Iranian National Conference on Electrical, Computer and Mechanical Engineering Science and Technology, Apr. 2018, Iran (in Persian).
48- B. Esmaeili, A. Mosallanejad, A. Hekmati, “A Novel Hybrid Rotor Structure for Permanent Magnet Synchronous Motor with Linear Start”, 33th International Power System Conference (PSC2019), 22-24 Oct. 2018, Tehran, Iran (in Persian).
49- I. Mirzaeian, S. Majidi, A. Hekmati, M. Ajali, “Wind Energy Short Time Estimation using ARIMA Method for utilizing Wind Farms in Energy Markets”, 2nd National Symposium on Mechatronics and Robotic Systems Applications, 6 Nov. 2018, Iran (in Persian).
50- A. Moradnouri, M. Vakilian, A. Hekmati, M. Fardmanesh, “The Impact of Multilayered Flux Diverters on Critical Current in HTS Transformer Windings”, 27th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), pp. 481-485, 2019.
51- R. Nasiri-Zarandi, A. Hekmati, “A Review of Suspension and Traction Technologies in Maglev Trains”, 34th International Power System Conference (PSC2019), 21-23 Oct. 2019, Tehran, Iran.
52- Z. Abbasi, A. Hekmati, “Design and Analysis of Superconducting Energy Storage Solenoid Coil for Reduction of Electromagnetic Forces”, 34th International Power System Conference (PSC2019), 21-23 Oct. 2019, Tehran, Iran (in Persian).
53- I. Mirzaeian, S. Majidi, A. Hekmati, M. Eidiani, “Optimum Design of Switch Reluctance Motor using Particle Swarm Algorithm”, 34th International Power System Conference (PSC2019), 21-23 Oct. 2019, Tehran, Iran (in Persian).
54- A. Hekmati, I. Sadeghi Mahalli, “Modern Applications for Technology of Permanent Magnet Synchronous Motors (PMSM)”, 34th International Power System Conference (PSC2019), 21-23 Oct. 2019, Tehran, Iran (in Persian).

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

- استاد راهنمای 3 عنوان رساله دکتری در دانشکده برق دانشگاه شهید بهشتی
- استاد راهنمای بیش از 15 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده برق دانشگاه شهید بهشتی
- استاد راهنمای استاد راهنمای بیش از 10 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد در پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی
- استاد مشاور 1 عنوان رساله دکتری در دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف
- استاد راهنمای 2 عنوان رساله دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
- استاد راهنمای بیش از 20 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
- استاد مشاور بیش از 15 عنوان رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

  جوایز و افتخارات

  • كسب رتبه 1 منطقه 3 در آزمون ورودی دانشگاه‌ها (كنكور سراسری) در سال 1379
  • كسب رتبه 2 فارغ التحصيلان رشته مهندسی برق و قدرت دانشگاه صنعتی شريف در سال 1384
  • کسب رتبه 3 در آزمون سراسری تحصيلات تکميلی مقطع كارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق در سال 1384
  • کسب رتبه 2 در آزمون سراسری تحصيلات تکميلی مقطع كارشناسی ارشد در رشته مهندسی ابزار دقيق و اتوماسيون در سال 1384
  • كسب رتبه 9 در چهاردهمين المپياد دانشجويی كشور در رشته مهندسی برق در سال 1384
  • كسب رتبه 1 آزمون ورودي مقطع دکتری برق دانشگاه صنعتی شريف در سال 1386
  • عضويت بنياد ملی نخبگان جمهوری اسلامی ايران از مهرماه 1386
  • استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز در سال 1391
  • دریافت جایزه اعتبار پژوهشی دکتر کاظمی آشتیانی اعطایی بنیاد ملی نخبگان به استادیاران جوان دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در سال 1393
  • مدرس برگزيده دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهيد بهشتی در سال 1393

  دوره‌های گذرانده شده

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
o تدريس در دانشگاه صنعتی شريف از سال 1387 تا 1398
o هيئت علمی دانشگاه شهيد بهشتی از شهريور ماه سال 1391 تا شهریورماه 1397
o هيئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بمدت يک سال (1391-1390)
o هيئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان بمدت يک سال (1390-1389)
دروس تدریس شده:
- مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
طراحی ماشین‌های الکتریکی- طراحی ماشین‌های الکتریکی خطی- ابررسانایی- حالت‌های گذرا در سیستم‌های قدرت- تئوری و تکنولوژی پیشرفته مهندسی فشارقوی- عایق و فشارقوی پیشرفته- الکترونیک قدرت- تئوری جامع ماشین‌های الکتریکی- تحلیل روش اجزا محدود
- مقطع کارشناسی
- مدارهای الکتریکی 1و2- ماشین‌های الکتریکی 1و2و3- ماشین‌های مخصوص- عایق و فشارقوی- تاسیسات الکتریکی- بررسی سیستم‌های قدرت 1و2- الکترونیک صنعتی- تولید و نیروگاه- طرح پست‌های فشارقوی- تجزیه و تحلیل سیگنال‌ها و سیستم‌ها- کنترل سیستم‌های خطی- ریاضیات مهندسی- الکترونیک 1و2- مدارهای منطقی
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)

  فعالیت‌های اجرایی

  - مدیر اجرایی نشریه EECS پژوهشگاه نیرو از سال 1398
  - مدیر دانشی گروه ماشین های الکتریکی دوار پژوهشگاه نیرو از سال 1398
  - مسئول آزمایشگاه ماشین های الکتریکی پژوهشگاه نیرو، 1398 تا 1399
  - عضو کمیته تخصصی تاسیسات برقی در دفتر مقررات ملی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، 1391 تا 1398
  - مدیر واحد توسعه تحقیقات در موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران، 1390 تا 1391