شنبه 30 تیر 1403
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

ایمان صادقی محلی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی
  عنوان شغلی
پژوهشگر|مدیر گروه

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
isadeghi@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4932
  شماره تلفن مستقیم
021-88079385
  شماره نمابر
021-88079439
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
  مقطع کارشناسی ارشد
راه اهن برقی-کارشناسی ارشد- دانشگاه علم و صنعت ایران
  مقطع کارشناسی
برق، قدرت، دانشگاه صنعت آب و برق

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
مانيتورينگ و تحليل خرابی ماشين سوزن های الكتريكی با استفاده از فيلتر كالمن
زمینه فعالیت پژوهشی
-پایش وضعیت ماشینهای الکتریکی دوار
-مطالعات دینامیک و شناسایی پارامترهای دینامیکی اجزاء نیروگاه
-عایق های فشار قوی
- طراحی موتورهای الکتریکی
تجربیات پژوهشی
- کارشناس گروه ماشینهای الکتریکی از سال 1397 تا کنون
- مدیر طرح توسعه فناوری موتورهای الکتریکی آهنربای دایم (PM) از سال 1397 تا کنون
پروژه‌های پژوهشی
عنوان پروژه، گروه مرتبط، سمت در پروژه، سال انجام
1- امکان سنجی ایجاد مرکز جامع پایش وضعیت آنلاین ژنراتورهای نیروگاهی، گروه ماشینهای الکتریکی، مدیر پروژه ، 1397
2- رصد فناوری تشخیص وضعیت آنلاین ماشینهای الکتریکی دوار بزرگ نیروگاهی، گروه ماشینهای الکتریکی، مدیر پروژه ، 1396
3- انجام مطالعات امکان سنجی تولید و بگارگیری الکتروموتورهای پر بازده در تجهیزات تهویه مطبوع، مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پر بازده، مدیر پروژه ، 1397
4- انجام مطالعات امکان سنجی تولید و بکارگیری الکتروموتورهای پر بازده در یخچال فریزرهای خانگی، مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پر بازده، مدیر پروژه ، 1396
5- تعیین پارامترهای دینامیكی اجزاء واحدهای بخار نیروگاه مشهد ، گروه ماشینهای الکتریکی، مدیر پروژه ، 1396
6- تعیین پارامترهای دینامیكی اجزاء واحدهای بخار نیروگاه رامین اهواز ، گروه ماشینهای الکتریکی، مدیر پروژه ، 1396
7- تعیین پارامترهای دینامیكی اجزاء واحدهای سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی قزوین، گروه ماشینهای الکتریکی، مدیر پروژه ، 1395
8- ارزیابی وضعیت عایقی و عمرسنجی استاتور ژنراتور واحد شماره 2 بخاری نیروگاه شازند اراک، گروه ماشینهای الکتریکی، مدیر پروژه ، 1394
9- تعیین پارامترهای دینامیكی اجزاء واحدهای بخار نیروگاه نكا، گروه ماشینهای الکتریکی، مدیر پروژه ، 1394
10- تعیین اطلاعات دینامیكی اجزاء واحد 120 مگاوات نیروگاه بخاری اصفهان ، گروه ماشینهای الکتریکی، مدیر پروژه ، 1394
11- تعیین پارامترهای دینامیكی اجزاء 30 واحد نیروگاهی با اهمیت كشور، گروه ماشینهای الکتریکی، مدیر پروژه ، 1392
12- ارزیابی وضعیت عایقی هیدروژنراتورهای نیروگاه كرخه، گروه ماشینهای الکتریکی، کارشناس پروژه ، 1389

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)

1- ايمان صادقی، " اعتبارسنجی مدل گاورنر نيروگاه آبادان با استفاده از تستهای شناسايی، مجله برق، تهران 1390
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- Sadeghi I, Ehya H, Faiz J. “Eccentricity fault indices in large induction motors an overview”, In Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC), 2017 (pp. 329-334), IEEE.
2- Sadeghi I, Ehya H, Faiz J. “Analytic method for eccentricity fault diagnosis in salient-pole synchronous generators”, In Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM) & 2017 Intl Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP), 2017 International Conference on 2017 May 25 (pp. 261-267), IEEE.
3- Sadeghi I, Ehya H, Faiz J, Ostovar H. “Online fault diagnosis of large electrical machines using vibration signal-a review”, In Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM) & 2017 Intl Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP), 2017 International Conference on 2017 May 25 (pp. 470-475), IEEE.
4- I.sadeghi, H.ehya, J.faze, “Online Condition Monitoring of Large Synchronous Generator under Eccentricity Fault, in 4th International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA) , 2017

1- ایمان صادقی، غلامحسن ظفرآبادی، " صحت سنجی مدل گاورنر نیروگاه خیام با استفاده از تستهای شناسایی، بیست و پنجمین كنفرانس بین‌المللی برق PSC، تهران. 17الی 19 آبانماه 1389"
2- ایمان صادقی، روزبه سرافراز، ارزیابی وضعیت و تخمین عمر باقیمانده هیدروژنراتورهای نیروگاهی با استفاده از تستهای عایقی، سومین كنفرانس نیروگاهها 1389
3- ایمان صادقی، مصطفی ارغوان " ارزیابی عایقی ژنراتورواحدهای بخاری نیروگاه شازند اراک با استفاده از تستهای عایقی" سی امین كنفرانس بین‌المللی برق PSC، تهران.1394
4- ارسلان حکمتی، ایمان صادقی ، "کاربردهای نوین فناوری موتورهای سنکرون مغناطیس دائم (PMSM) " ، سی و چهارمین كنفرانس بین‌المللی برق PSC، تهران. آبانماه 1398"

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

  دوره‌های گذرانده شده

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)