جمعه 25 خرداد 1403
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

علیرضا قائم پناه

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی
  عنوان شغلی
پژوهشگر

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
aghaempanah@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4291
  شماره تلفن مستقیم
021-88079385
  شماره نمابر
021-88079439
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
  مقطع کارشناسی ارشد
برق، قدرت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  مقطع کارشناسی
برق، قدرت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
مدل‌سازی تحلیلی و شبیه‌سازی عددی ژنراتور خطی القایی
زمینه فعالیت پژوهشی
- طراحی و نمونه سازی ماشین‌های الکتریکی
- پایش وضعیت ماشین‌های الکتریکی بزرگ
پروژه‌های پژوهشی
1- "تدوین استاندارد مصرف و برچسب انرژی الکتروموتورهای یونیورسال"، گروه ماشین‌های الکتریکی، 1390
2- "تدوين سند راهبردیو نقشه راه توسعه فناوریهایطراحي، ساخت و تدوين دانش فنیانواع موتورهایمورد نياز در صنعت برق ايران"، گروه ماشین‌های الکتریکی، 1393
3- پروژه با عنوان"پروژه طراحی سیستم الکترواستاتیکی جمع‌آوری ذرات گرد و غبار از سطوح شیشه‌ای"، گروه ماشین‌های الکتریکی، 1397
4- "تدوین برنامه عملیاتی توسعه فناوری های طراحی، ساخت و تولید و به کار گیری موتورهای رلوکتانسی"، گروه ماشین‌های الکتریکی، 1398
5- "رصد وضعیت موتورهای رلوکتانسی مخصوص، روش های اندازه گیری بازدهی و روش‌های تشخیص خطا در موتورهای رلوکتانسی"، گروه ماشین‌های الکتریکی، 1398

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)

مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1. A. Ghaempanah, J. Faiz, "Impact of Rotor Winding and Stator Stepped End Core on Magnetic Force Distribution on Stator End-Winding of Turbogenerators", 2015 IEEE Jordan Conference on Applied Electrical Engineering and Computing Technologies (AEECT), 2015.
2. A. Ghaempanah, R. Nasiri-Zarandi, "Design and sensitivity analysis of a fractional horsepower synchronous reluctance motor", 2018 9th Annual Power Electronics, Drives Systems and Technologies Conference (PEDSTC).
3. A. Ghaempanah, H. Azizi Moghddam, R. Nasiri-Zaradndi, "Fractional Horsepower Synchronous Reluctance Motor for Use in Home Appliances", 2018 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM).

1- عليرضا قائم پناه، سهراب امينیولاشانی، عليرضا رحيمی، "نقشه راه توسعه فناوریموتورهایالكتريكیدر كشور در يك افق ده ساله"، سی امین کنفرانس بین المللی برق، آبان ماه 1394

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

  دوره‌های گذرانده شده

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)