طراحی سایت
یکشنبه 10 مهر 1401
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

امیرحسین خلیلی گرکانی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی شیمی و فرآیند
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
akhalili@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4372
  شماره تلفن مستقیم
  شماره نمابر
021-88078296
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مهندسی شیمی، طراحی فرآیند، دانشگاه علم و صنعت ایران
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی، طراحی فرآیند، دانشگاه تهران
  مقطع کارشناسی
مهندسی شیمی، طراحی فرآیند، دانشگاه علم و صنعت ایران

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
ارائه الگویی جدید برای سنتز چیدمان برجهای تقطیر با استفاده از روشهای انتگراسیون فرآیند
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
شبیه سازی بیورآکتورهای غشایی در تصفیه پساب‌های صنعتی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
زمینه فعالیت پژوهشی
- طراحی، مدلسازی و شبیه سازی فرآیند
- آنالیز اکسرژی و یکپارچه سازی جرم و انرژی
- بازیابی و بکارگیری گازهای صنعتی (فلر و دودکش صنایع)
- فرآیندهای تقطیری پیشرفته و چیدمان برجهای تقطیر
- فرآیندهای غشایی، راکتور و بیوراکتورهای غشایی
- تولید هیدروژن و سایر سوختهای پاک و تجدیدپذیر
- دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
تجربیات پژوهشی
دانشگاه علم و صنعت، آزمایشگاه شبیهسازی فرآیند به کمک کامپیوتر (1390-تاکنون)
- طراحی سامانه هوشمند سنتز و بهینهسازی فرآیندهای تقطیری
- توسعه سامانه جدید سنتز چیدمان برجهای تقطیر و فرآیندهای تقطیر/واکنش
- توسعه الگوی جدید سنتز چیدمان برجهای تقطیر با استفاده از روشهای انتگراسیون فرآیند
پژوهشگاه صنعت نفت (1395-1392)
- جایگزینی واحد تقطیر نفت خام با فرآیندهای چیدمانی
دانشگاه صنعتی مالک اشتر (1396-1395)
- طراحی و ساخت مبدل حرارتی مورد نیاز برای افزایش دمای الکترولیت در پیلهای حرارت شیمیایی
شرکت توسعه منابع انرژی (شرکت سهامی باتریسازی نیرو) (1391-1389)
- مطالعه کاربردی تولید هیدروژن برای ذخیرهسازی انرژی در سامانههای دفاعی در بخشهای مستقل از شبکه و زیر سطحی
- طراحی و ساخت پایلوت تولید هیدروژن به روش الکترولیز
دانشگاه تهران (1389-1386)
- بررسی امکان بکارگیری بیوراکتورهای غشایی در تصفیه پساب صنعت پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
- بررسی بکارگیری بیوراکتورهای غشایی در تصفیه پساب واحد الفین و ارائه راهکار برای بکارگیری در مقیاس صنعتی، شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام
پروژه‌های پژوهشی
1- چشم انداز بازیافت گاز CO2 نیروگاه ها و استفاده آن در محصولات دارای ارزش افزوده ، شیمی و فرآیند، مدیر پروژه، 1397.
2- بررسی فرآیندهای بازیافت گاز همراه میادین نفت و فلر به منظور تولید برق در ایران، شیمی و فرآیند، مدیر پروژه، 1398.
3- تدوین سند و نقشه راه بومی سازی و توسعه کاربرد فرآیندهای غشایی در تامین آب و انرژی پایدار در کشور، شیمی و فرآیند، مدیر پروژه، 1398.
4- بررسی فرآیندهای کاربردی به منظور دستیابی به روش های بهینه تولید محصولات با ارزش افزوده از گاز دودکش نیروگاه ها ، شیمی و فرآیند، مدیر پروژه، در دست اجرا.
5- مطالعه و ارزیابی فنی-اقتصادی-اجرایی فرآیند بهینه پیشگیری از خوردگی ناشی از گوگرد موجود در سوخت مازوت نیروگاه‌ها، همکار پروژه، در دست اجرا.

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- "Feasibility Study on Replacement of Atmospheric Distillation Column with New Sequences in a Natural Gas Condensate Refinery", Computer & Chemical Engineering, 2020, 135, 106745.
2- "Design and optimization of distillation column sequencing for NGL fractionation processes", Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2020, 76, 103180.
3- "Application of Exergy and Exergoeconomic Analysis to investigate the possible basic sequences for Light Ends Recovery Process", Chemical Engineering Communications, Accepted.
4- "Optimal configuration of ternary distillation columns using heat integration with external heat exchangers", Energy, 2020, 191, 116479.
5- "Development of the Reaction/Distillation Matrix to include more complicated reaction/distillation systems and performance evaluation using an ethylene hydration case study", Chemical Engineering Research & Design, 2018, 139, 259-271.
6- "Development of a Reaction/Distillation Matrix for Systematic Generation of Sequences in a Single Two Component Reaction-Separation Case Study", Computer & Chemical Engineering, 2018, 117, 268-282.
7- "Investigating the Effect of Channel Geometry on Selective Catalytic Reduction of NOx in Monolith Reactors", Chemical Engineering Research and Design, 2017, 118, 21-30.
8- "A New Search Space Reduction Method Based on Exergy Analysis for Distillation Column Synthesis", Energy, 2016, 116, 795-811.
9- "Evolutionary Synthesis of Optimum Light Ends Recovery Unit with Exergy Analysis Application", Applied Energy, 2016, 168, 507-522.
10- "Matrix Based Method for Synthesis of Main Intensified and Integrated Distillation Sequences ", Korean Journal of Chemical Engineering, 2016, 33(4), 1134-1152.
11- "Three Component Distillation Columns Sequencing: Including Configurations with Divided-Wall Columns", Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology, 2016, 5(2), 66-83.
12- "A New Approach to Analysis and Control of Fouling in Airlift Membrane Bioreactors", Process Biochemistry Journal, 2011, 46(5), 1138-1145.
13- "Comparison of Different Models for Rheological Characterization of Activated Sludge", Iranian Journal of Health, Science & Engineering, 2011, 8(3), 255-264.
14- "Flow Characteristics in an Airlift Membrane Bioreactor", Chemical Product & Process Modeling journal, 2009, 4(5), article18.

مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- "A General Synthesis Method for Distillation Column Sequencing", Submitted to The 8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2014) Kish, Iran, 24-27 February, 2014.
2- "New approach to modelling of biofouling in a submerged membrane bioreactor (sMBR)", Presented in IWA Regional Conference and Exhibition on Membrane Technology and Water Reuse, 18-22 October 2010, Istanbul, Turkey.
3- "The effect of sodium sulfate on the fouling in a submerged membrane bioreactor (MBR) for treating petrochemical wastewater", Presented in IWA Regional Conference and Exhibition on Membrane Technology and Water Reuse, 18-22 October 2010, Istanbul, Turkey.
4- "Biological treatment of wastewater containing acetate and phosphate ions in a membrane bioreactor", Presented in International Conference on Advanced Wastewater Treatment &Reuse, 10-12 November 2009, University of Tehran, Tehran, Iran.
5- "Flow Behaviour in a Rectangular Airlift Membrane Bioreactor with Different Baffle Angles", Euromembrane 2009 Conference, 6-10 September 2009, Montpellier, France.
6- "Flow Characteristics in an Airlift Membrane Bioreactor", Presented in 8th World Congress of Chemical Engineering, 23-27 August 2009, Montreal, Canada.
7- "Investigating Flow Pattern in a Membrane Bioreactor Using Image Analysis & Computational Fluid Dynamics", Presented in 2ndNational CFD Applications Conference in Chemical Industries, 12 May 2009, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

1- دسته بندی روش‌های استفاده از دیاکسیدکربن و اولویت بندی صنایع دارای قابلیت بازیافت CO2 در ایران، سی و سومین کنفرانس بین المللی برق ایران، تهران، 1397.
2- شبیه سازی هیدردینامیك بیورآكتورهای غشایی در تصفیه پساب‌های پتروشیمی با استفاده از دینامیك سیالات محاسباتی، اولین کنفرانس پتروشیمی ایران، 1389.
کتاب
- شبیه سازی فرآیندهای نفت، گاز و پتروشیمی با نرم افزار Aspen Hysys. گروه مولفان، انتشارات اندیشه سرا، ISBN: 978-600-5716-98-6

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

- تعمیم ماتریس جداسازی/واکنش به شمول واکنش‌های پیچیدهتر
- تعمیم ماتریس جداسازی به شمول الگوهای انتگراسیونی
- طراحی و انتخاب چیدمان بهینه برج‌های تقطیر در فرایند NF
- طراحی و انتخاب چیدمان بهینه برج‌های تقطیر در فرآیند الفین
- طراحی و انتخاب چیدمان بهینه برج‌های تقطیر در فرآیند GTL
- طراحی و انتخاب چیدمان بهینه‌ی برج‌ تقطیر اتمسفریک در فرآیند تقطیر نفت خام
- تعمیم ماتریس جداسازی/واکنش به فرآیندهای پیچیده
- بهینه‌سازی واحد جداسازی فرآیندMTP با استفاده از اصول یكپارچه‌سازی فرآیند
- تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیتهای اپوکسی عایق الکتریسیته با هدایت حرارتی بالا

ثبت اختراع

  "الکتروبیوراکتور غشایی غوطهور" شماره ثبت: 389070351

  جوایز و افتخارات

  1- عضویت در بنیاد ملی نخبگان از سال 1395
  2- رتبه اول دوره دکتری دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه علم و صنعت ایران.
  3- بورسیه شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، 1389-1388.

  دوره‌های گذرانده شده

  1- دوره مدیریت پروژه PMBOK، پژوهشگاه نیرو، 1397.
  2- اصول طراحی شبکه Flare با نرم‌افزار Aspen Flare Net. پژوهشگاه صنعت نفت، 1393.
  3- نرم‌افزار PVT Sim. شرکت نفت مناطق مرکزی، 1392.
  4- شبیه‌سازی دینامیکی فرآیندهای شیمیایی با نرمافزار Hysys. پژوهشگاه صنعت نفت، 1387.
  5- شبیه‌سازی دینامیک فرآیندها با نرم‌افزار Aspen Plus. پژوهشگاه صنعت نفت، 1386.
  6- طراحی پایپینگ. شرکت نفت بهران، 1385.
  7- طراحی واحدهای صنعتی با نرمافزار PDMS. شرکت نفت بهران، 1385.
  8- اصول مقدماتی پایپینگ. شرکت نفت بهران، 1384.
  9- شبیه‌سازی فرآیندهای شیمیایی با نرمافزار Aspen Hysys. شرکت نفت بهران، 1384.

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
- شبیه‌سازی واحدهای فرآیندی با نرمافزار Aspen plus، 36 ساعت، 1385.
- تئوری طراحی پایپینگ، 36 ساعت، 1385 و 1387.
- طراحی واحدهای صنعتی با نرمافزار PDMS، 60 ساعت، 1389.
- بررسی فرآیندهای بازیافت گاز همراه میادین نفت و فلر به منظور تولید برق در ایران، 3 ساعت، 1398.

  فعالیت‌های اجرایی

  - همکار تحقیقاتی آزمایشگاه مهندسی فرآیند به کمک کامپیوتر (CAPE) دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه علم و صنعت ایران از سال 1390.
  - کارشناس ارشد فرآیند - مدیریت مهندسی و ساختمان - شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 1390-1396.
  - کارشناس HSE، شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، 1387-1388.