طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 06 آبان 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

علی اکبر اصغری نژاد

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی شیمی و فرآیند
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
aasgharinezhad@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4184
  شماره تلفن مستقیم
021-88079400
  شماره نمابر
021-88078296
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
شیمی، شیمی تجزیه، دانشگاه شهید بهشتی
  مقطع دکتری
شیمی، شیمی تجزیه، دانشگاه شهید بهشتی
  مقطع کارشناسی ارشد
شیمی، شیمی تجزیه، دانشگاه شهید بهشتی
  مقطع کارشناسی
شیمی، شیمی محض، دانشگاه بیرجند

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
سنتز و کاربرد نانوجاذب‌های مغناطیسی و حلال درشت مولکول نانوساختار جهت استخراج همزمان و پیش تغلیظ آلاینده‌های اسیدی، بازی و دوخصلتی و دسته‌ی انتخابی از داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی و ضدپرکاری تیروئید
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
ارزیابی و بهینه‌سازی تعیین غلظت داروهای پروپیل تیو اوراسیل و متی مازول در نمونه‌های بیولوژیکی به روش میکرو استخراج فاز مایع و پیش تغلیظ مقادیر ناچیز کروم (VI) توسط مزوپور سیلیکای اصلاح شده در نمونه‌های آبی
زمینه فعالیت پژوهشی
- جداسازی، شناسایی و آنالیز ترکیبات شیمیایی با بکارگیری روش‌های کروماتوگرافی، آنالیز اتمی و مولکولی
- نانو سنسورها و ذخیره سازهای انرژی
- سنتز و کاربرد نانوکامپوزیت‌ها در فرآیند استخراج، پیش تغلیظ، حذف و تخریب آلاینده‌ها
- ذخیره سازی گازها با مواد نانوپروس
- طراحی آزمایش و روش‌های کمومتریکس
تجربیات پژوهشی
1- انجام پروژه پسادکتری مشترک بین دانشگاه شهید بهشتی و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور"کاربرد چارچوب‌های فلز-آلی به عنوان پیش ماده در سنتز کامپوزیت‌های مغناطیسی نانومتخلخل و استفاده از آن در پیش تغلیظ متوالی، حذف و تعیین مقدار دسته‌های مختلف آلاینده‌های محیط زیستی" دانشگاه شهید بهشتی، 1397-1395
2- همکاری در پروژه " اندازه گیری فنول فتالئین در فرآورده‌های لاغری موجود در بازار ایران پس از استخراج با روش‌های میکرواستخراج فاز مایع تقویت شده با نانوجاذب‌هایی نظیر پلی پیرول، پلی آنیلین و کوپلیمر پیرول- آنیلین"، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، 1397
3- همکاری در پروژه "سنتز و کاربرد نانوجاذب‌های مغناطیسی جدید جهت استخراج، بازیابی و اندازه گیری فلزات با ارزش "، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، 1396-1395
4- همکاری در پروژه "سنتز و کاربرد نانوجاذبهای مغناطیسی جدید جهت استخراج، بازیابی و اندازه گیری فلزات با ارزش "، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، 1396-1395
5- همكاری در پروژه "بهینه سازی روش تغلیظ و تخلیص كادمیوم از نمونه‌های محیطی و بیولوژیكی با استفاده از فرمولاسیون و سنتز پلیمرهای قالب یونی مغناطیسی (IIP)" دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكی تهران، 1394-1393
پروژه‌های پژوهشی
1- آینده پژوهی رزین‌های مبادله کننده یون مورد استفاده در صنعت برق، گروه شیمی و فرآیند، مدیر پروژه، در دست اجرا
2- امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم تعیین میزان هیدروژن در سیکل آب و بخار نیروگاه و تشخیص آسیب‌های ناشی از آن به صورت آنلاین، طرح توسعه فناوری‌های نوین کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق، مدیر پروژه، 1398
3- امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت بازدارنده‌ها و افزودنی‌های مناسب به منظور حفاظت از خوردگی در تجهیزات صنعت برق، طرح توسعه فناوری‌های نوین کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق، ناظر پروژه، 1398
4- امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم بازرسی قطعات مسیر داغ توربین‌های گازی، طرح توسعه فناوری‌های نوین کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق، ناظر پروژه، 1398
5- مقایسه خوردگی و شرایط بهره برداری بین نیروگاه‌های دارای برج خنک کن هلر و نیروگاه‌های دارای برج خنک کن ACC، طرح توسعه فناوری‌های نوین کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق، ناظر پروژه، 1398
6- استفاده از فناوری نانو در افزایش دوام فونداسیون دکل‌های انتقال برق تحت حفاظت کاتدی، مرکز توسعه فناوری نانو در حوزه برق و انرژی، ناظر پروژه، 1398
7- بررسی باتری خودرو‌های برقی در گذشته و حال و نیازپژوهی استفاده از باتری‌ها برای خودرو برقی در 20 سال آینده، مرکز خودرو برقی، همکار پروژه، 1398
8- توسعه روش اندازه گیری مقادیر بسیار ناچیز آنیونها و کاتیونها در آب فوق العاده خالص چرخه آب و بخار نیروگاه‌های حرارتی، گروه شیمی و فرآیند، همکار پروژه، 1397
9- آینده پژوهی بررسی توسعه بکارگیری تکنیک‌های نوین آنالیز شیمیایی و کاربرد آنها در پایش وضعیت تجهیزات توزیع و تولید صنعت برق، گروه شیمی و فرآیند، همکار پروژه، 1398-1397

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1. Moradi E, Ebrahimzadeh H, Mehrani Z, Asgharinezhad AA. The efficient removal of methylene blue from water samples using three-dimensional poly (vinyl alcohol)/starch nanofiber membrane as a green nanosorbent. Environmental Science and Pollution Research. 2019 Dec; 26(34):35071-81.
2. Jalilian N, Ebrahimzadeh H, Asgharinezhad AA. Preparation of magnetite/multiwalled carbon nanotubes/metal-organic framework composite for dispersive magnetic micro solid phase extraction of parabens and phthalate esters from water samples and various types of cream for their determination with liquid chromatography. Journal of Chromatography A. 2019 Aug 5:460426.
3. Jalilian N, Ebrahimzadeh H, Asgharinezhad AA. A nanosized magnetic metal-organic framework of type MIL-53 (Fe) as an efficient sorbent for coextraction of phenols and anilines prior to their quantitation by HPLC. Microchimica Acta. 2019 Sep 1;186(9):597.
4. Mehrani Z, Ebrahimzadeh H, Asgharinezhad AA, Moradi E. Determination of copper in food and water sources using poly m-phenylenediamine/CNT electrospun nanofiber. Microchemical Journal. 2019 Jun 4:103975.
5. Zardkhoshoui AM, Davarani SS, Asgharinezhad AA. Designing graphene-wrapped NiCo2Se4 microspheres with petal-like FeS2 toward flexible asymmetric all-solid-state supercapacitors. Dalton Transactions. 2019,48, 4274-4282.
6. Jalilian N, Ebrahimzadeh H, Asgharinezhad AA. Determination of acidic, basic and amphoteric drugs in biological fluids and wastewater after their simultaneous dispersive micro-solid phase extraction using multiwalled carbon nanotubes/magnetite nanoparticles@ poly (2-aminopyrimidine) composite. Microchemical Journal. 2018 Dec 1;143:337-49.
7. Jalilian N, Asgharinezhad AA, Ebrahimzadeh H, Molaei K, Karami S. Magnetic Solid Phase Extraction Based on Modified Magnetite Nanoparticles Coupled with Dispersive Liquid–Liquid Microextraction as an Efficient Method for Simultaneous Extraction of Hydrophobic and Hydrophilic Drugs. Chromatographia. 2018 Nov 1;81(11):1569-78.
8. Tahmasebi Z, Davarani SS, Ebrahimzadeh H, Asgharinezhad AA. Ultra-trace determination of Cr (VI) ions in real water samples after electromembrane extraction through novel nanostructured polyaniline reinforced hollow fibers followed by electrothermal atomic absorption spectrometry. Microchemical Journal. 2018 Dec 1;143:212-9.
9. Mehrani Z, Ebrahimzadeh H, Aliakbar AR, Asgharinezhad AA. A poly (4-nitroaniline)/poly (vinyl alcohol) electrospun nanofiber as an efficient nanosorbent for solid phase microextraction of diazinon and chlorpyrifos from water and juice samples. Microchimica Acta. 2018 Aug 1;185(8):384.
10. Mehrani Z, Ebrahimzadeh H, Asgharinezhad AA. Synthesis and characterization of a poly (p‐phenylenediamine)‐based electrospun nanofiber for the micro‐solid‐phase extraction of organophosphorus pesticides from drinking water and lemon and orange juice samples. Journal of separation science. 2018 Sep;41(17):3477-85.
11. Tahmasebi Z, Davarani SS, Asgharinezhad AA. Highly efficient electrochemical determination of propylthiouracil in urine samples after selective electromembrane extraction by copper nanoparticles-decorated hollow fibers. Biosensors and Bioelectronics. 2018 Aug 30;114:66-71.
12. Dargahi R, Ebrahimzadeh H, Asgharinezhad AA, Hashemzadeh A, Amini MM. Dispersive magnetic solid‐phase extraction of phthalate esters from water samples and human plasma based on a nanosorbent composed of MIL‐101 (Cr) metal–organic framework and magnetite nanoparticles before their determination by GC–MS. Journal of separation science. 2018 Feb;41(4):948-57.
13. Jalilian N, Ebrahimzadeh H, Asgharinezhad AA, Molaei K. Extraction and determination of trace amounts of gold (III), palladium (II), platinum (II) and silver (I) with the aid of a magnetic nanosorbent made from Fe3O4-decorated and silica-coated graphene oxide modified with a polypyrrole-polythiophene copolymer. Microchimica Acta. 2017 Jul 1;184(7):2191-200.
14. Jalilian N, Ebrahimzadeh H, Asgharinezhad AA. Dispersive micro-solid phase extraction of aromatic amines based on an efficient sorbent made from poly (1, 8-diaminonaphtalen) and magnetic multiwalled carbon nanotubes composite. Journal of Chromatography A. 2017 May 26;1499:38-47.
15. Karami S, Ebrahimzadeh H, Asgharinezhad AA. A simple and fast method based on functionalized magnetic nanoparticles for the determination of Ag (I), Au (III) and Pd (II) in mine stone, road dust and water samples. Analytical Methods. 2017;9(19):2873-82.
16. Molaei K, Bagheri H, Asgharinezhad AA, Ebrahimzadeh H, Shamsipur M. SiO2-coated magnetic graphene oxide modified with polypyrrole–polythiophene: A novel and efficient nanocomposite for solid phase extraction of trace amounts of heavy metals. Talanta. 2017 May 15;167:607-16.
17. Bagheri H, Molaei K, Asgharinezhad AA, Ebrahimzadeh H, Shamsipur M. Magnetic molecularly imprinted composite for the selective solid‐phase extraction of p‐aminosalicylic acid followed by high‐performance liquid chromatography with ultraviolet detection. Journal of separation science. 2016 Nov;39(21):4166-74.
18. Tahmasebi Z, Davarani SS, Asgharinezhad AA. An efficient approach to selective electromembrane extraction of naproxen by means of molecularly imprinted polymer-coated multi-walled carbon nanotubes-reinforced hollow fibers. Journal of Chromatography A. 2016 Oct 28;1470:19-26.
19. Panjali Z, Asgharinezhad AA, Ebrahimzadeh H, Jalilian N, Yarahmadi R, Shahtaheri SJ. A Simple and Fast Method Based on New Magnetic Ion Imprinted Polymer as a Highly Selective Sorbent for Preconcentration and Determination of Cadmium in Environmental Samples. Iranian journal of public health. 2016 Aug;45(8):1044.
20. Bagheri H, Asgharinezhad AA, Ebrahimzadeh H. Determination of trace amounts of Cd (II), Cu (II), and Ni (II) in food samples using a novel functionalized magnetic nanosorbent. Food Analytical Methods. 2016 Apr 1;9(4):876-88.
21. Asgharinezhad AA, Ebrahimzadeh H. Poly (2-aminobenzothiazole)-coated graphene oxide/magnetite nanoparticles composite as an efficient sorbent for determination of non-steroidal anti-inflammatory drugs in urine sample. Journal of Chromatography A. 2016 Feb 26;1435:18-29.
22. Asgharinezhad AA, Ebrahimzadeh H. Supramolecular nanosolvent-based hollow fiber liquid phase microextraction as a novel method for simultaneous preconcentration of acidic, basic and amphiprotic pollutants. RSC Advances. 2016;6(48):41825-34.
23. Asgharinezhad AA, Ebrahimzadeh H. A simple and fast method based on mixed hemimicelles coated magnetite nanoparticles for simultaneous extraction of acidic and basic pollutants. Analytical and bioanalytical chemistry. 2016 Jan 1;408(2):473-86.
24. Asgharinezhad AA, Rezvani M, Ebrahimzadeh H, Shekari N, Ahmadinasab N, Loni M. Solid phase extraction of Pb (II) and Cd (II) ions based on murexide functionalized magnetic nanoparticles with the aid of experimental design methodology. Analytical Methods. 2015;7(24):10350-8.
25. Asgharinezhad AA, Karami S, Ebrahimzadeh H, Shekari N, Jalilian N. Polypyrrole/magnetic nanoparticles composite as an efficient sorbent for dispersive micro-solid-phase extraction of antidepressant drugs from biological fluids. International journal of pharmaceutics. 2015 Oct 15;494(1):102-12.
26. Ebrahimzadeh H, Asgharinezhad AA, Moazzen E, Amini MM, Sadeghi O. A magnetic ion-imprinted polymer for lead (II) determination: A study on the adsorption of lead (II) by beverages. Journal of Food Composition and Analysis. 2015 Aug 1;41:74-80.
27. Manoochehri M, Asgharinezhad AA, Shekari N. Synthesis, characterisation and analytical application of Fe3O4@SiO2@polyaminoquinoline magnetic nanocomposite for the extraction and pre-concentration of Cd (II) and Pb (II) in food samples. Food Additives & Contaminants: Part A. 2015 May 4;32(5):737-47.
28. Panjali Z, Asgharinezhad AA, Ebrahimzadeh H, Karami S, Loni M, Rezvani M, Yarahmadi R, Shahtaheri SJ. Development of a selective sorbent based on a magnetic ion imprinted polymer for the preconcentration and FAAS determination of urinary cadmium. Analytical Methods. 2015;7(8):3618-24.
29. Tadjarodi A, Abbaszadeh A, Taghizadeh M, Shekari N, Asgharinezhad AA. Solid phase extraction of Cd (II) and Pb (II) ions based on a novel functionalized Fe3O4@SiO2 core-shell nanoparticles with the aid of multivariate optimization methodology. Materials Science and Engineering: C. 2015 Apr 1;49:416-21.
30. Asgharinezhad AA, Ebrahimzadeh H. Coextraction of acidic, basic and amphiprotic pollutants using multiwalled carbon nanotubes/magnetite nanoparticles@ polypyrrole composite. Journal of Chromatography A. 2015 Sep 18;1412:1-1.
31. Manoochehri M, Asgharinezhad AA, Safaei M. Determination of aflatoxin M1 in milk powder by ultrasonic-assisted extraction and dispersive solid-phase clean-up. Journal of chromatographic science. 2014 Nov 5;53(6):1000-6.
32. Manoochehri M, Asgharinezhad AA, Safaei M. Determination of aflatoxins in rice samples by ultrasound-assisted matrix solid-phase dispersion. Journal of chromatographic science. 2014 Apr 25;53(1):189-95.
33. Asgharinezhad AA, Jalilian N, Ebrahimzadeh H, Panjali Z. A simple and fast method based on new magnetic ion imprinted polymer nanoparticles for the selective extraction of Ni (II) ions in different food samples. RSC Advances. 2015;5(56):45510-9.
34. Molaei K, Asgharinezhad AA, Ebrahimzadeh H, Shekari N, Jalilian N, Dehghani Z. Surfactant‐assisted dispersive liquid–liquid microextraction of nitrazepam and lorazepam from plasma and urine samples followed by high‐performance liquid chromatography with UV analysis. Journal of separation science. 2015 Nov;38(22):3905-13.
35. Abolhasani J, Khanmiri RH, Ghorbani-Kalhor E, Hassanpour A, Asgharinezhad AA, Shekari N, Fathi A. An Fe3O4@SiO2@polypyrrole magnetic nanocomposite for the extraction and preconcentration of Cd (II) and Ni (II). Analytical Methods. 2015;7(1):313-20.
36. Asgharinezhad AA, Ebrahimzadeh H, Mirbabaei F, Mollazadeh N, Shekari N. Dispersive micro-solid-phase extraction of benzodiazepines from biological fluids based on polyaniline/magnetic nanoparticles composite. Analytica chimica acta. 2014 Sep 24;844:80-9.
37. Asgharinezhad AA, Mollazadeh N, Ebrahimzadeh H, Mirbabaei F, Shekari N. Magnetic nanoparticles based dispersive micro-solid-phase extraction as a novel technique for coextraction of acidic and basic drugs from biological fluids and waste water. Journal of Chromatography A. 2014 Apr 18;1338:1-8.
38. Adlnasab L, Ebrahimzadeh H, Asgharinezhad AA, Aghdam MN, Dehghani A, Esmaeilpour S. A preconcentration procedure for determination of ultra-trace mercury (II) in environmental samples employing continuous-flow cold vapor atomic absorption spectrometry. Food Analytical Methods. 2014 Mar 1;7(3):616-28.
39. Ebrahimzadeh H, Mirbabaei F, Asgharinezhad AA, Shekari N, Mollazadeh N. Optimization of solvent bar microextraction combined with gas chromatography for preconcentration and determination of methadone in human urine and plasma samples. Journal of Chromatography B. 2014 Feb 1;947:75-82.
40. Rezvani M, Asgharinezhad AA, Ebrahimzadeh H and Shekari N., 2014. A polyaniline-magnetite nanocomposite as an anion exchange sorbent for solid-phase extraction of chromium (VI) ions. Microchimica Acta, 181(15-16), pp.1887-1895.
41. Asgharinezhad AA, Ebrahimzadeh H, Rezvani M, Shekari N, Loni M. A novel 4-(2-pyridylazo) resorcinol functionalised magnetic nanosorbent for selective extraction of Cu (II) and Pb (II) ions from food and water samples. Food Additives & Contaminants: Part A. 2014 Jul 3;31(7):1196-204.
42. Taghizadeh M, Asgharinezhad AA, Samkhaniany N, Tadjarodi A, Abbaszadeh A, Pooladi M. Solid phase extraction of heavy metal ions based on a novel functionalized magnetic multi-walled carbon nanotube composite with the aid of experimental design methodology. Microchimica Acta. 2014 Apr 1;181(5-6):597-605.
43. Ebrahimzadeh H, Mollazadeh N, Asgharinezhad AA, Shekari N, Mirbabaei F. Multivariate optimization of surfactant‐assisted directly suspended droplet microextraction combined with GC for the preconcentration and determination of tramadol in biological samples. Journal of separation science. 2013 Dec;36(23):3783-90.
44. Manoochehri M, Asgharinezhad AA, Safaei M. Multivariate optimisation of an ultrasound assisted-matrix solid-phase dispersion method combined with LC-fluorescence detection for simultaneous extraction and determination of aflatoxins in pistachio nut samples. Food Additives & Contaminants: Part A. 2013 Nov 1;30(11):1954-62.
45. Taghizadeh M, Asgharinezhad AA, Pooladi M, Barzin M, Abbaszadeh A, Tadjarodi A. A novel magnetic metal organic framework nanocomposite for extraction and preconcentration of heavy metal ions, and its optimization via experimental design methodology. Microchimica Acta. 2013 Aug 1;180(11-12):1073-84.
46. Sohrabi MR, Matbouie Z, Asgharinezhad AA, Dehghani A. Solid phase extraction of Cd (II) and Pb (II) using a magnetic metal-organic framework, and their determination by FAAS. Microchimica Acta. 2013 Jun 1;180(7-8):589-97.
47. Ebrahimzadeh H, Dehghani Z, Asgharinezhad AA, Shekari N, Molaei K. Determination of haloperidol in biological samples with the aid of ultrasound‐assisted emulsification microextraction followed by HPLC‐DAD. Journal of separation science. 2013 May;36(9-10):1597-603.
48. Ebrahimzadeh H, Molaei K, Asgharinezhad AA, Shekari N, Dehghani Z. Molecularly imprinted nano particles combined with miniaturized homogenous liquid–liquid extraction for the selective extraction of loratadine in plasma and urine samples followed by high performance liquid chromatography-photo diode array detection. Analytica chimica acta. 2013 Mar 12;767:155-62.
49. Ebrahimzadeh H, Dehghani Z, Asgharinezhad AA, Shekari N, Molaei K. Determination of haloperidol in biological samples using molecular imprinted polymer nanoparticles followed by HPLC-DAD detection. International journal of pharmaceutics. 2013 Sep 10;453(2):601-9.
50. Ebrahimzadeh H, Behbahani M, Yamini Y, Adlnasab L, Asgharinezhad AA. Optimization of Cu (II)-ion imprinted nanoparticles for trace monitoring of copper in water and fish samples using a Box–Behnken design. Reactive and Functional Polymers. 2013 Jan 1;73(1):23-9.
51. Bagheri A, Taghizadeh M, Behbahani M, Asgharinezhad AA, Salarian M, Dehghani A, Ebrahimzadeh H, Amini MM. Synthesis and characterization of magnetic metal-organic framework (MOF) as a novel sorbent, and its optimization by experimental design methodology for determination of palladium in environmental samples. Talanta. 2012 Sep 15;99:132-9.
52. Ebrahimzadeh H, Asgharinezhad AA, Adlnasab L, Shekari N. Optimization of ion‐pair based hollow fiber liquid phase microextraction combined with HPLC–UV for the determination of methimazole in biological samples and animal feed. Journal of separation science. 2012 Aug;35(16):2040-7.
53. Ebrahimzadeh H, Shekari N, Saharkhiz Z, Asgharinezhad AA. Simultaneous determination of chloropheniramine maleate and dextromethorphan hydrobromide in plasma sample by hollow fiber liquid phase microextraction and high performance liquid chromatography with the aid of chemometrics. Talanta. 2012 May 30;94:77-83.
54. Ebrahimzadeh H, Asgharinezhad AA, Tavassoli N, Sadeghi O, Amini MM, Kamarei F. Separation and spectrophotometric determination of very low levels of Cr (VI) in water samples by novel pyridine-functionalized mesoporous silica. International journal of environmental analytical chemistry. 2012 Apr 15;92(4):509-21.
55. Kamarei F, Ebrahimzadeh H, Asgharinezhad AA. Optimization of simultaneous derivatization and extraction of aliphatic amines in water samples with dispersive liquid–liquid microextraction followed by HPLC. Journal of separation science. 2011 Oct;34(19):2719-25.
56. Amani V, Roshan S, Asgharinezhad AA, Najafi E, Abedi H, Tavassoli N, Zhad HR. Determination of 2, 4-D in environmental samples by three phases directly suspended LPME combined with HPLC-UV. Analytical Methods. 2011;3(10):2261-7.
57. Ebrahimzadeh H, Asgharinezhad AA, Abedi H, Kamarei F. Optimization of carrier-mediated three-phase hollow fiber microextraction combined with HPLC-UV for determination of propylthiouracil in biological samples. Talanta. 2011 Aug 15;85(2):1043-9.
58. Ebrahimzadeh H, Saharkhiz Z, Tavassoli M, Kamarei F, Asgharinezhad AA. Ultrasound‐assisted emulsification microextraction based on solidification of floating organic droplet combined with HPLC‐UV for the analysis of antidepressant drugs in biological samples. Journal of separation science. 2011 Jun;34(11):1275-82.

1. کاربرد پلیمر قالب یونی به منظور توسعه پایش زیست شناختی کادمیوم در یک صنعت خودروسازی، زهرا پنجعلی، علی اکبر اصغری نژاد، حمیرا ابراهیم زاده، مهدی رضوانی، رسول یاراحمدی، سید جمال الدین شاه طاهری، فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، جلد ۱۳ شماره ۱ صفحات ۶۹- ۸۶ ( ۳-۱۳۹۴ )
2. کاربرد نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده برای استخراج سرب از نمونه‌های محیطی و محصولات آرایشی و بهداشتی، لاله عدل نسب، رحیم فرجی، شهلا مظفری، علی اکبر اصغری نژاد، فصل نامه پزوهش‌های نوین در شیمی تجزیه، زمستان 1393، دوره ی 1، شماره ی 1، 42-
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- “Optimization of ion-pair based hollow fiber liquid phase microextraction combined with HPLC–UV for the determination of methimazole in biological samples and animal feed” Ali Akbar Asgharinezhad, Nafiseh Shekari, Homeira Ebrahimzadeh, ExTech 2011, the Thirteenth International Symposium on Advances in Extraction Technologies Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur, Malaysia, between the 27 and 29 September 2011.
2. Poly (2-aminobenzothiazole)-coated graphen oxide/magnetite nanoparticles composite as a novel sorbent for urinary monitoring of non-steroidal anti-inflammatory drugs, Ali Akbar Asgharinezhad, Homeira Ebrahimzadeh, 6th International Conference on Nanostructures (ICNS6), 7-10 March 2016, Kish Island, Iran.
3. Highly selective dispersive micro solid phase extraction of propylthiouracil and methimazole as thyreostat drugs using Fe3O4@Ag nanoparticles, Ali Akbar Asgharinezhad, Homeira Ebrahimzadeh, 6th International Conference on Nanostructures (ICNS6), 7-10 March 2016, Kish Island, Iran.

1- “Pyridine-functionalized mesoporous silica as selective sorbent for extraction of trace amount of Cr(VI) in wastewater samples” Ali Akbar Asgharinezhad, Homeira Ebrahimzadeh, 17th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Kashan University September 2010.
2- “Optimization of carrier mediated three phase hollow fiber microextraction combined with HPLC–UV for the analysis of propylthiouracil in bovine milk and meat” Homeira Ebrahimzadeh, Ali Akbar Asgharinezhad, Nafiseh Shekari, Fahimeh Kamarei, 18th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan 2011.
3- “Pb(II)-ion imprinted polymeric beads for ultratrace monitoring of Lead by flame atomic absorption spectrometry in real samples” Ali Akbar Asgharinezhad, Homeira Ebrahimzadeh, 18th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan 2011.
4- “Cu(II)-ion imprinted polymeric beads for ultra trace monitoring of Copper by flame atomic absorption spectrometry in real samples” Homeira Ebrahimzadeh, Ali Akbar Asgharinezhad, 18th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan 2011.
5- “Trace Analysis of MTBE and related oxygenate compounds using liquid phase microextraction based on solidification of floating organic drop” Nafiseh Shekari, Homeira Ebrahimzadeh, Ali Akbar Asgharinezhad, 18th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan 2011
6- Synthesis and application of polyaniline‐Fe3O4 nanocomposite as an anion exchange magnetic sorbent for solid‐phase extraction of Cr(VI)” Mehdi Rezvani, Homeira Ebrahimzadeh, Ali Akbar Asgharinezhad, 19th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad 2013.
7- “Optimization of solvent bar microextraction combined with GC-FID for preconcentration and determination of methadone in biological samples” Fatemeh Mirbabaei, Homeira Ebrahimzadeh, Ali Akbar Asgharinezhad, Narjes Mollazadeh, 19th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad 2013.
8- “Preconcentration and quantitative determination of lorazepame and nitrazepame in biological samples by surfactant-assisted dispersive liquid-liquid microextraction followed by HPLC-UV” Ali Akbar Asgharinezhad, Homeira Ebrahimzadeh, Karam Molaei, Nafiseh Shekari, Zahra Dehghani, 19th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad 2013.
9- “An integrated ANN-COA approach for modeling the microextraction of acidic and basic drugs” Ali Akbar Asgharinezhad, Homeira Ebrahimzadeh, Nafiseh Shekari, Mohammad Shakeri, 19th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad 2013.
10- “Multivariate optimization of surfactant-assisted directly suspended droplet microextraction combined with gas chromatography for preconcentration and determination of tramadol in biological samples” Homeira Ebrahimzadeh, Ali Akbar Asgharinezhad, Narjes Mollazadeh, Nafiseh Shekari, 4th Iranian Biennial Chemometrics Seminar, Shiraz University, Shiraz, 2013.
11- “Application of Box-Behnken Design for Optimization of Magnetic Solid-Phase Extraction of Cr(VI) from Different Water Samples” Mehdi Rezvani, Ali Akbar Asgharinezhad, Homeira Ebrahimzadeh, 4th Iranian Biennial Chemometrics Seminar, Shiraz University, Shiraz, 2013.
12- “Dispersive micro-solid-phase extraction of benzodiazepines from biological fluids based on polyaniline/magnetic nanoparticles composite” Ali Akbar Asgharinezhad, Fatemeh Mirbabaei, Homeira Ebrahimzadeh, 20th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Isfahan University of Technology, Isfahan, 2014.
13- “Magnetic nanoparticles based dispersive micro-solid-phase extraction as a novel technique for coextraction of acidic and basic drugs from biological fluids and waste water” Ali Akbar Asgharinezhad, Narges Mollazadeh, Homeira Ebrahimzadeh, Nafiseh Shekari, 20th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Isfahan University of Technology, Isfahan, 2014.
14- “Murexide‐Fe3O4 nanoparticles as a novel magnetic sorbent for solid phase extraction of Cd(II) and Pb(II) with the aid of experimental design methodology” Mehdi Rezvani, Ali Akbar Asgharinezhad, Homeira Ebrahimzadeh, 20th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Isfahan University of Technology, Isfahan, 2014.
15. Polypyrrole/magnetic nanoparticles composite as a sorbent for dispersive micro-solid-phase extraction of antidepressant drugs from biological fluids, Ali Akbar Asgharinezhad, Homeira Ebrahimzadeh, Sara Karami, Nafiseh Shekari, 21th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Shahid Chamran Ahvaz University, Ahvaz, 2015.
16. Cetyltrimethyl ammonium bromide coated magnetic nanoparticles based dispersive micro-solid-phase extraction as a novel technique for coextraction of acidic and basic pollutants, Ali Akbar Asgharinezhad, Homeira Ebrahimzadeh, Nafiseh Shekari, 21th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Shahid Chamran Ahvaz University, Ahvaz, 2015.
17. A simple and fast method based on a new magnetic ion imprinted polymer nanoparticles for the selective extraction of Ni(II) ions in different food samples, Niloofar Jalilian, Ali Akbar Asgharinezhad, Homeira Ebrahimzadeh, 21th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Shahid Chamran Ahvaz University, Ahvaz, 2015.
18. Poly (2-aminobenzothiazole)-coated graphen oxide/magnetite nanoparticles composite as a novel sorbent for urinary monitoring of non-steroidal anti-inflammatory drugs, Ali Akbar Asgharinezhad, Homeira Ebrahimzadeh, 22th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Chemistry & Chemical Engineering Research Center of Iran, Tehran, 2016.
19. A novel method based on supramolecular nano solvent-hollow fiber liquid phase microextraction for simultaneous extraction of acidic, basic and amphiprotic pollutants, Ali Akbar Asgharinezhad, Homeira Ebrahimzadeh, 22th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Chemistry & Chemical Engineering Research Center of Iran, Tehran, 2016.
20. Magnetic solid phase extraction coupled with dispersive liquid-liquid microextraction for determination of hydrophobic and hydrophilic drugs, Niloofar Jalilian, Ali Akbar Asgharinezhad, Homeira Ebrahimzadeh, 22th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Chemistry & Chemical Engineering Research Center of Iran, Tehran, 2016.
21. Simultaneous optimization of dispersive micro-solid-phase extraction of acidic and basic pollutants with the aid of desirability function, Ali Akbar Asgharinezhad, Homeira Ebrahimzadeh, 5th Iranian Biennial Chemometrics Seminar, Tehran University, Tehran, 2015.
22. Selective extraction and determination of urinary nickel in foundry workers with the aid of a novel magnetic ion imprinted polymer nanoparticles and experimental design methodology, Niloofar Jalilian, Ali Akbar Asgharinezhad, Homeira Ebrahimzadeh, 5th Iranian Biennial Chemometrics Seminar, Tehran University, Tehran, 2015.
23. Multiwalled carbon nanotubes/Fe3O4@polypyrrole composite as a novel sorbent for coextraction of acidic, basic and amphiprotic environmental pollutants, Ali Akbar Asgharinezhad, Homeira Ebrahimzadeh, 7th Seminar of Chemistry and Environment, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, 2015.
24. Supramolecular nano solvent-based hollow fiber liquid phase microextraction as a novel method for coextraction of acidic, basic and amphiprotic pollutants, Ali Akbar Asgharinezhad, Homeira Ebrahimzadeh, The first International Conference on new findings in Chemistry and Chemical Engineering, University of Tehran, Tehran, 2015.
25. Dispersive micro solid phase extraction of aromatic amines based on a novel magnetic multiwalled carbon nanotubes composite, Niloofar Jalilian, Ali Akbar Asgharinezhad, Homeira Ebrahimzadeh, 23th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Sharif University of Technology, Tehran, 2016.
26. استخراج و حذف همزمان آلایندههای اسیدی، بازی و دو خصلتی از نمونه‌های آبی با استفاده از نانوکامپوزیت مغناطیسی نانولولههای کربنی پوشش داده شده با پلیپیرول، علی اکبر اصغری نژاد، حمیرا ابراهیم زاده، کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست، اول اردیبهشت ۱۳۹۵، جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی.
27. روشی ساده و سریع جهت استخراج و حذف یونهای پالادیم و نقره از نمونههای محیطی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی عاملدار شده با مورکسید، علی اکبر اصغری نژاد، حمیرا ابراهیم زاده، کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست، اول اردیبهشت ۱۳۹۵، جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی.
28. تعیین مقدار سرب در نمونههای محیطی با استفاده از روش SBSE ، نفیسه شکاری، علی اکبر اصغری نژاد، حمیرا ابراهیم زاده، کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست، اول اردیبهشت ۱۳۹۵، جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی.
29. سنتز، شناسایی و کاربرد نانوفیبرهای الکتروریسی شده با پلی متیلن دی آمین- نانو لوله کربنی جهت تعیین مقادیر ناچیز مس در چرخه آب نیروگاهی، علی اکبر اصغری نژاد، حمیرا ابراهیم زاده، هفتمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق، آذر 98
30. تعیین مقادیر ناچیز جیوه در آب به روش رنگ سنجی بر اساس تغییرات پیک پلاسمون سطحی نانوذرات طلا، علی اکبر اصغری نژاد، حمیرا ابراهیم زاده، هفتمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق، آذر 98

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

۱- پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، سنتز و کاربرد نانوذرات پلیمری قالب یونی مغناطیسی و چارچوب فلز-آلی عاملدار شده جهت استخراج و پیش تغلیظ انتخابی یونهای Cd(II) و Cu(II) از نمونه‌های حقیقی، سعید خلیل زاده، شهریور ۱۳۹۵
۲- استخراج و پیش تغلیظ یونهای کروم، مس، کادمیم، روی و سرب با استفاده از نانوکامپوزیت گرافن اکسید مغناطیسی اصلاح شده با مورکسید و داروهای کلومیپرامین و آمی تریپتیلین به روش استخراج با غشای الکتریکی، نیلوفر السادات حسینی، دی ماه ۱۳۹۵
۳- پیش تغلیظ و اندازه گیری ترکیبات دارویی با روش‌های میکرواستخراج فاز مایع بر پایه ی فیبر توخالی و استخراج با غشا الکتریکی تقویت شده با نانولوله‌های کربنی پوشیده شده با نانوذرات طلا، جواد زرقی، بهمن ماه ۱۳۹۵
۴- کاربرد روش‌های میکرواستخراج فاز مایع در تعیین مقدار فنول فتالئین در فرآورده‌های لاغری موجود در بازار ایران و اندازه گیری داروی پروپیل تیواوراسیل با پلاسمون سطحی نانوذرات طلا، سعید هژبری، مرداد ماه ۱۳۹۶
۵- اندازهگیری ترکیبات دارویی پس از استخراج با غشاء الکتریکی تقویت شده با کامپوزیت نانولولههای کربنی/ پلی پیرول و اندازهگیری جیوه (II) بر اساس تغییرات پیک پلاسمون سطحی نانوذرات طلا در نمونههای آبی، سعید ملکی، بهمن ماه ۱۳۹۶.
6- پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، سنتز و کابرد نانولوله‌های کربنی مغناطیسی اصلاح شده‌ با پلیمر در استخراج و پیش تغلیظ یون‌های نقره و پالادیوم و دسته‌ی انتخابی از پارابن‌ها و استرهای فتالات، رضوان عباسی، بهمن ماه 1397

  جوایز و افتخارات

  ۱- کسب رتبه اول لیسانس در بین دانشجویان شیمی محض ورودی سال ۱۳۸۳، دانشگاه بیرجند
  ۲- دریافت بورس شهید دکتر مجید شهریاری از دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی ۹۳-۹۴
  ۳- عضو بنیاد ملی نخبگان و دریافت جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۳۹۴
  ۴- استفاده از سهمیه استعداد درخشان برای ورود به مقطع دکتری و عضو استعدادهای درخشان دانشگاه شهید بهشتی

  دوره‌های گذرانده شده

  1- IEC/ISO 17025, Industry Quality Supplier Co., 2012;
  2- English for Academic Purposes, VANIER COLLEGE, Canada, 2019.

  کارگاه آموزشی HPLC، دانشگاه شهید بهشتی، آذر ماه ۱۳۹۱.
  ۲- کارگاه آموزشی "دستگاههای کروماتوگرافی مایع و عیبیابی آنها"، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، ۴ شهریور ۱۳۹۴.
  ۳- کارگاه آموزشی "آنالیز باقیمانده سموم کشاورزی به روش QuEChERS-GC-MS"، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، ۴ شهریور ۱۳۹۴.
  ۴- کارگاه "تجاریسازی در حوزهی نانو از آزمایشگاه تا صنعت"، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، ۵ شهریور ۱۳۹۴.
  ۵- کارگاه "شرکتهای دانش بنیان: تبدیل یافتههای پژوهشی به فناوری"، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، ۵ شهریور ۱۳۹۴.
  ۶- کارگاه آموزشی "طرح کسب و کار در فناوری نانو"، بیستمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران (۸-۶ اسفند ۱۳۹۲)، دانشگاه صنعتی اصفهان.
  ۷- کارگاه "ثبت اختراع"، بیستمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران (۸-۶ شهریور ۱۳۹۲)، دانشگاه صنعتی اصفهان.
  8- دوره آموزشی "کالیبراسیون عمومی"، دی ماه 1398، سازمان ملی استاندارد
  9- دوره آموزشی "مدیریت سبز بر اساس استاندارد ایزو 14000"، دی ماه 1398، سازمان ملی استاندارد

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
تدریس دروس خوردگی فلزات، اصول تصفیه آب و پساب‌های صنعتی، ایمنی در آزمایشگاه و شیمی عمومی در دانشگاه شهید بهشتی، 1398-1395
تدریس دروس شیمی عمومی و شیمی آلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1391-1393
تدریس آزمایشگاههای شیمی تجزیه ۱،۲ و شیمی عمومی ۱و۲ در دانشگاه شهید بهشتی، 1390-1396
تدریس آزمایشگاههای شیمی تجزیه ۱،۲ و شیمی عمومی ۱ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1393-1392
تدریس آزمایشگاههای شیمی تجزیه ۱،۲ و شیمی تجزیه دستگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 1396-1393
تدریس درس شیمی تجزیه ۱ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 1396-1393
تدریس درس شیمی تجزیه دستگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی، 1398
دستیار آموزشی دروس شیمی عمومی، شیمی تجزیه ۱ و ۲ و شیمی تجزیه پیشرفته در دانشگاه شهید بهشتی، 1394-1388
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
کارگاه آموزشی "آشنایی با روشهای طراحی آزمایش در مطالعات علمی"، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 8 ساعت، فروردین ۱۳۹۵.
کارگاه آموزشی "DOE (design of experiment)"، موسسه آزما فناور پژوهان، کرج ، 8 ساعت، دی ماه ۱۳۹۵.

  فعالیت‌های اجرایی

  كارشناس پژوهشی گروه شیمی و فرایند، پژوهشگاه نیرو