شنبه 30 تیر 1403
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

اشکان ذوالریاستین

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی مواد غیرفلزی
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
azolriasatein@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4700
  شماره تلفن مستقیم
021-88079447
  شماره نمابر
021-88079447
  آدرس وب‌سایت
https://www.researchgate.net/profile/Ashkan_Zolriasatein
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=wpUSCeYAAAAJ&view_op=list_works

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
مهندسی مواد، در زمینه نانومواد ترموالکتریک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  مقطع دکتری
مهندسی مواد، نانو مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی مواد، نانو مواد، دانشگاه صنعتی سهند
  مقطع کارشناسی
مهندسی مواد، متالورژی صنعتی، واحد علوم و تحقیقات تهران

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
ساخت و مشخصه یابی نانوذرات ترکیبات پیچیده فلزی (CMAs) و نانوکامپوزیت های Al-CMAs.
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
ساخت و بررسی خواص استحکامی نانوکامپوزیت زمینه آلومینیومی با نانوذرات تقویت کننده بین فلزی CMA از نوع β-Al3Mg2 به روش آلیاژسازی مکانیکی.
زمینه فعالیت پژوهشی
- ساخت، مشخصه یابی و کاربرد نانو مواد و نانوپوشش‌ها در تجهیزات صنعت برق و انرژی
- نانو مواد ترموالکتریک، ترکیبات پیچیده بین فلزی، خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌ها و مواد نانوساختار
- روش آلیاژسازی مکانیکی، متالوژی پودر و روش‌های سنتز و فشرده سازی نانو پودرها
تجربیات پژوهشی
دوره فرصت مطالعاتی در گروه تحقیقاتی پروفسور سیلکه بوهلر پاشن، موسسه فیزیک حالت جامد، دانشگاه تکنولوژی وین، اتریش، 2014-2013.
پروژه‌های پژوهشی
1- دستیابی به دانش فنی ساخت نانوپوشش و رنگ ابر آبگریز و ضد گرد و غبار، گروه مواد غیر فلزی پژوهشگاه نیرو، مدیر پروژه، 1396.
2- تدوین دستورالعمل برای استفاده از نانوسیالات خنک کننده نیروگاهی ، مرکز توسعه فناوری نانو پژوهشگاه نیرو ، مدیر پروژه 1396.
3- توسعه دانش فنی فرآیند پوشش دهی با استفاده از مواد آلیاژی نیتریدی نانوساختار بر پایه تیتانیوم بر روی پره توربین بخار با استفاده از تکنولوژی رسوب گذاری فیزیکی از فاز بخار(PVD)، مرکز توسعه فناوری نانو پژوهشگاه نیرو ، مدیر پروژه، 1396.
4- دستیابی به دانش فنی ساخت پوشش‌های سد حرارتی نانوساختار بر پایه YSZ، مرکز توسعه فناوری نانو پژوهشگاه نیرو ، مدیر پروژه، 1396.
5- دستیابی به دانش فنی ساخت مواد نانو ساختار مورد استفاده در آب برج‌های خنک کن، مرکز توسعه فناوری نانو پژوهشگاه نیرو ، مدیر پروژه، 1397.
6- دستیابی به دانش فنی ساخت مواد افزودنی نانو ساختار برای روانکارهای مورد استفاده در نیروگاه‌ها به منظور افزایش راندمان، مرکز توسعه فناوری نانو پژوهشگاه نیرو ، مدیر پروژه، 1397.
7- دستیابی به دانش فنی ساخت مواد افزودنی نانو ساختار به منظور صرفه جویی در مصرف سوخت نیروگاه‌ها، مرکز توسعه فناوری نانو پژوهشگاه نیرو ، مدیر پروژه، 1397.
8- امکان سنجی ساخت پوشش‌های نانوساختار برای جلوگیری از خوردگی لوله‌های بویلر، مرکز توسعه فناوری نانو پژوهشگاه نیرو ، مدیر پروژه، 1398.
9- توسعه دانش فنی تولید پودر YSZ و انتخاب بهینه ترین روش برای تولید، مرکز توسعه فناوری نانو پژوهشگاه نیرو ، مدیر پروژه، 1398.
10- ارزیابی محصولات فناوری نانو از طریق انجام آزمون‌های پایلوت در صنعت برق، مرکز توسعه فناوری نانو پژوهشگاه نیرو ، مدیر پروژه، 1398.

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1) K. Jokar, H. Elmkhah, A. Fattah-alhosseini, K. Babaei and A. Zolriasatein, Comparison of the wear and corrosion behavior between CrN and AlCrN coatings deposited by Arc-PVD method, Mater. Res. Express 6, (2019) 116426.
2) A. Zolriasatein, A. Shokuhfar, F. Safari, N. Abdi, Comparative study of SPEX and planetary milling methods for the fabrication of complex metallic alloy nanoparticles, Micro & Nano Letters 13-4 (2018). 448–451.
3) A. Ostovari Moghaddam, A. Shokuhfar, A. Cabot, A. Zolriasatein, Synthesis of bornite Cu5FeS4 nanoparticles via high energy ball milling: Photocatalytic and thermoelectric properties, Powder Technology 333 (2018) 160-166.
1) F. Safari, R. Azari Khosroshahi, A. Zolriasatein, Wear behavior of copper matrix composites reinforced by Cu5Zn8 nanoparticles, Powder Technology 318 (2017) 549–557
2) M. Bagherpour, A. Shokouhfar, A. Zolriasatein, A. Farzaneh Bahelgerdy, Effect of Severe Plastic Deformation on Shape Memory and Mechanical Properties of Nanostructured Cu-Zn-Al Alloy, Journal of Nano- and Electronic Physics, Vol. 9, No 1 (2017).
3) S. Nasiri Khalil Abad, E. Ganjeh, A. Zolriasatein, F. Shabani-Nia, M. H. Siadati, Predicting Carbon Nanotube Diameter Using Artificial Neural Network Along with Characterization and Field Emission Measurement, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science, Vol. 41 (2017) 151–163.
4) R.Christian, M.Ikeda, G.Lientschnig, L.Prochaska, A.Prokofiev, P.Tomeš, X.Yan, A.Zolriasatein, J. Bernardi, T.Schachinger, S.Schwarz, A.Steiger-Thirsfeld, P.Rogl, S.Populoh, A.Weidenkaff, S.Paschen, Nanostructured clathrates and clathrate-based nanocomposites, Phys. Status Solidi A 213, No.3, (2016)784–801.
5) A. Zolriasatein, A. Shokuhfar, Homogenizing annealing heat treatment effects on the microstructure, hardness and thermal behavior of Al12Mg17 complex metallic alloy, Materials and Design 75 (2015) 17–23.
6) A. Zolriasatein, A. Shokuhfar, Size effect on the melting temperature depression of Al12Mg17 complex metallic alloy nanoparticles prepared by planetary ball milling, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 74 (2015) 101–107.
7) A. Zolriasatein, X. Yan, E. Bauer, P. Rogl, A. Shokuhfar, S. Paschen, Influence of PCA on thermoelectric properties and hardness of nanostructured Ba-Cu-Si clathrates, Materials and Design 87 (2015) 883–890.
8) A. Zolriasatein, X. Yan, P. Rogl, A. Shokuhfar, S. Paschen, Preparation of nanocrystalline Ba-Cu-Si clathrate powders by mechanical milling using a process control agent, Journal of Nano Research Vol. 29 (2014) 121-127.
9) A. Azimi, A. Shokuhfar, A. Zolriasatein, Nanostructured Al–Zn–Mg–Cu–Zr alloy prepared by mechanical alloying followed by hot pressing, Materials Science and Engineering: A, Vol. 595 (2014) 124-130.
10) A. Zolriasatein, R.A. Khosroshahi, M. Emamy, N. Nemati, Mechanical and wear properties of Al-Al3Mg2 nanocomposites prepared by mechanical milling and hot pressing, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, Volume 20, Number 3, (2013) 290-297.
11) M. Ghadimi, A.Shokuhfar, A. Zolriasatein, H. R. Rostami, Morphological and structural evaluation of nanocrystalline NiTiCu shape memory alloy prepared via mechanical alloying and annealing, Materials Letters, 90 (2013) 30-33.
12) A. Mostafaei, A. Zolriasatein, Synthesis and characterization of conducting polyaniline nanocomposites containing ZnO nanorods, Progress in Natural Science: Materials International, Vol. 22, 4, (2012) 273-280.
13) R.A. Khosroshahi, A. Zolriasatein, M. Emamy, N. Nemati, Synthesis and Mechanical Properties of a Novel Al/β- Al3Mg2 Nanocomposite Prepared By Mechanical Alloying Process, Advanced Materials Research, Vol. 445 (2012) pp 827-832.
14) R.A. Khosroshahi, N. Nemati, M. Emamy, N. Parvini, A. Zolriasatein, Investigation of Wear Properties of Al-4.5wt.%Cu Nano-Composite Reinforced with Different Weight Percent of TiC Nano Particles Produced by Mechanical Alloying, Advanced Materials Research, Vol. 545 (2012), pp 124-128.
15) N. Nemati, R. Khosroshahi, M. Emamy, A. Zolriasatein, Investigation of microstructure, hardness and wear properties of Al-4.5wt.%Cu-TiC nanocomposites produced by mechanical milling, Materials and Design, 32 (2011) 3718–3729.
16) A. Shokuhfar, A. Zolriasatein, Feasible Industrial Nanomanufacturing Technique for Intermetallic Nanoparticles, International Journal of Mining, Metallurgy & Mechanical Engineering (IJMMME), Volume 1, Issue 5 (2013),331-335.
17) A. Shokuhfar, O. Nejadseyfi and A. Zolriasatein, Numerical Study of the Influence of Gas Diffusion Layer Porosity on CellPerformance of Counter Flow Proton Exchange Membrane Fuel Cells, Iranica Journal of Energy & Environment 4 (2): 126-129, 2013. DOI: 10.5829/idosi.ijee.2012.04.02.08.

1. نام مقاله اشکان ذوالریاستین، رسول آذری خسروشاهی، بررسی رفتار فشاری نانو ماده ی مرکب مستحکم با زمینه ی آلومینیوم تقویت شده با نانو ذرات آلومیناید منیزیم، دو فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی متالوژی و مواد، سال 25، شماره 1، پاییز و زمستان 1392.
2. فردین صفری، رسول آذری خسروشاهی، اشکان ذوالریاستین و شاهرخ علی‌زاده، ساخت نانوذرات ترکیب بین‌فلزی γ-Cu5Zn8 به روش آلیاژسازی مکانیکی و آسیاکاری مکانیکی، فصلنامه علمی-پژوهشی نانومواد شماره، 1395، 107-113.
3. علی شکوه فر، امین عظیمی، اشکان ذوالریاستین، علی اصغر جعفری، بررسی سختی و رفتار فشاری نانوکامپوزیت آلومینیوم/ الیاف کوتاه شیشه تولید شده به روش آسیاب گلوله‌ای و پرس گرم، مجله علمی-پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، دوره 13، شماره 15، اسفند 1392، ص 58-50.
4. علی شکوه فر، سعیده قربان پور، سجاد نصیری خلیل آباد، اشکان ذوالریاستین، علی اصغر جعفری، پیش بینی سختی در نانو کامپوزیت‌های Al-Al2O3 با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی با تغییر عوامل موثر در روش آلیاژسازی مکانیکی، مجله علمی پژهشی مهندسی مکانیک مدرس، دوره 13، شماره 13، اسفند 1392، ص 32-26.
5. اشکان ذوالریاستین، رضا فریبا، حمیدرضا بهاروندی، ساخت پوشش محافظ نانو کامپوزیتی آنتی فولینگ و بررسی عملکرد آن بر روی بدنه شناور رعد 40، فصلنامه علمی-ترویجی اندیشه آماد، جلد 11، شماره 40، بهار 1391.
6. اشکان ذوالریاستین، رضا فریبا، حمیدرضا بهاروندی، محمد ظهرابیان، تاثیر نانوفناوری بر کاهش هزینه‌های لجستیکی تعمیر و نگهداری شناورها، مقاله کاربردی برتر در پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین، 26 و 27 آذر 1391، چاپ شده در ماهنامه علمی-تخصصی، شماره 9، آذر 1391، صفحه 45-40.
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- A. Zolriasatein, N.Abdi, Preparation of Nanostructured Al12Mg17 compound for hydrogen storage applications, NanoInnovation, Rome, Italy, 2018.
2- A. Zolriasatein, A. Shokuhfar, M. Ghadimi, S.Ebrahimi-nejad, R.A. Khosroshahi, N.Nemati, Preparation of Novel Al/ β- Al3Mg2 Nanocomposite by Mechanical Milling and Hot pressing, in: Physics, Chemistry and Application of Nanostructures — Proc. International Conference Nanomeeting 2011, ed. V. E. Borisenko et al. (World Scientific, Singapore, 2011), pp. 396–400.
3- A. Zolriasatein, A. Shokuhfar, M. Alzamani, Effect of Nano- Al3Mg2 Addition on the Microstructure of PEEK Nanocomposite Bulk Samples Consolidated from Mechanically Milled Powders, Scientific journal Proc. International Conference Nanomaterials: Application and Properties(2012), Vol. 1 No 3, 03CNN20.
4- E. Loni, A. Shokuhfar, A. Zolriasatein, Synthesis of Novel Nanoparticles by Using Europium Instead of Indium in the Conventional CIS Composition for Photovoltaic Application, Scientific journal Proc. International Conference Nanomaterials: Application and Properties(2012), Vol. 1 No 4, 04NEA11.
5- D. Dayani , A. Shokuhfar, M.R. Vaezi, A. Zolriasatein, Characterization and Formation Mechanism of Solid Solution in Nanocrystalline Al-5wt%Si Powders Produced by Mechanical Alloying, Scientific journal Proc. International Conference Nanomaterials: Application and Properties(2012), Vol. 1 No 1, 01PCN38.
6- B. Arab, A. Shokuhfar, M. Valinejad, A. Zolriasatein, Uncapping Multi-Walled Carbon Nanotubes Using Wet Chemical and Oxidation Methods, Scientific journal Proc. International Conference Nanomaterials: Application and properties (2012), Vol. 1 No 1, 01NDLCN12.
7- A. Zolriasatein, A. Shokuhfar, R. A. Khosroshahi, D. Dayani, M. B. Khorami, Synthesis and development of a new nanostructured complex metallic alloy for hydrogen storage applications, The 2nd Conference on Hydrogen and Fuel Cell, K. N. Toosi University of Technology, 2012.
8- A. Zolriasatein, A. Shokuhfar, M. Ghadimi, R.A. Khosroshahi, N.Nemati, Enhancing Hardness and Strength of Al-matrix Nanocomposite Using β- Al3Mg2 Nanoparticles, International Conference Nanomeeting 2011, Minsk, Belarus, May 24-27, 2011.
9- A. Zolriasatein, M. Emamy, R.A. Khosroshahi, A. Shokuhfar, N. Nemati, Wear Behaviour of β- Al3Mg2 Intermetallic Nano Particle Reinforced Aluminum Matrix Nanocomposites, 3rd International Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, University of Tehran, Tehran, Iran. 2-3 November 2011.
10- M.Ghadimi, A. Shokuhfar, A. Zolriasatein, H.Rostami, Production of Nanostructural NiTi Shape Memory Compound Via Mechanical Alloying Process, 3rd International Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, University of Tehran, Tehran, Iran. 2-3 November 2011.
11- R.A. Khosroshahi, A. Zolriasatein, N.Parvini, M.Emamy, Synthesis and Characterization of Nanostructured β- Al3Mg2 CMA Intermetallic Particles by Mechanical Milling of Pre-alloyed ingot, Advances in Applied Physics and Materials Science Congress, Antalya, Turkey, May 12-15, 2011.
12- S. Ebrahimi-Nejad, A. Shokouhfar, A. Zare-shahabadi, A. Zolriasatein, Uniaxial Compressive Buckling of Boron Nitride Nanotubes Using Molecular Dynamics Simulations, in: Physics, Chemistry and Application of Nanostructures — Proc. International Conference Nanomeeting 2011, ed. V. E. Borisenko et al. (World Scientific, Singapore, 2011), pp. 396–400.
13- R.A. Khosroshahi, A. Zolriasatein, M.Emamy, N.Nemati, Development of a New Aluminium Based Metal Matrix Composite Reinforced with CMA Nano Particles, International Conference on the Advancement of Materials and Nanotechnology II, Kuala Lumpur, Malaysia, 29 Nov – 1st Dec 2010.
14- R.A. Khosroshahi, N. Nemati, M. Emamy, A. Zolriasatein, Investigation of Wear Properties of Al-4.5wt.%Cu Nano-Composite Reinforced With Different Weight Percent of TiC Nano Particles Produced by Mechanical Alloying, International Conference on the Advancement of Materials and Nanotechnology II, Kuala Lumpur, Malaysia, 29th Nov – 1st Dec 2010.
15- A. Zolriasatein, N. Nemati, M. Emamy, R.A. Khosroshahi, Synthesis and Characterization of Nanostructured γ-Al12Mg17 Intermetallic Particles By Mechanical Milling, The 2nd national Nano Materials & Nano Technology conference, Islamic Azad University Najaf abad branch, Esfahan, Iran, May 4-5 2010.
16- N. Nemati, A. Zolriasatein, M. Emamy, R.A. Khosroshahi, Fabrication and Alloying Behavior of Nanostructured Al-4.5wt%Cu Alloy in Solid State by Mechanical Alloying, The 2nd national Nano Materials & Nano Technology conference, Islamic Azad University Najaf abad branch, Esfahan, Iran, May 4-5 2010.

1. اشکان ذوالریاستین، زهرا رجبی مشهدی، سیامک ابیضی، مجید رضایی آباد چی ،"پوشش دهی و آزمون مقره‌های سرامیکی 70 کیلو نیوتون با مواد سیلیکونی حاوی نانو ذرات سیلیکا" در هفتمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق، آبان 1398.
2. اشکان ذوالریاستین، نسترن ریاحی نوری، علی مهدیخانی، حسام فلاح آرانی، سعید سالارخیلی، اجرای پایلوت نانوپوشش سیلیکونی بر روی تجهیزات عایقی پست‌های منتخب تهران و مشهد و بررسی نتایج عملکرد میدانی، در هفتمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق، آبان 1398.
3. اشکان ذوالریاستین، سروش جوادی پور، نازنین عبدی، نانوسیالات خنک‌کننده و بررسی پارامترهای موثر بر خواص و پایداری، در هفتمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق، آبان 1398.
4. اشکان ذوالریاستین، نسترن ریاحی نوری، مهدیه اسدالهی، نازنین عبدی، تدوین دستورالعمل برای استفاده از نانوسیالات خنک کننده نیروگاهی، در هفتمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق، آبان 1398.
5. سارا محسنی، اشکان ذوالریاستین، سمیه نوبری، بررسی خواص آنتی باکتریال نانوذرات جهت پیشگیری از خوردگی و آلودگی تجهیزات کاربردی در صنعت برق، در هفتمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق، آبان 1398.
6. سیدامیرحسین سیدمهدی، مجید رضایی آبادچی، اشکان ذوالریاستین، تهیه وبررسی خواص پوشش‌های فوق آبگریز بهبودیافته پلی یورتانی جهت پایه‌های بتنی شبکه برق، در هفتمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق، آبان 1398.
7. لیلا سهرابی کاشانی - بیژن افتخاری یکتا - اشکان ذوالریاستین، سنتز نانوذرات سیلیکا به منظور تهیه کامپوزیت سیلیکونی آبگریز، هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران، 1398.
8. سنتز نانو ذرات افزودنی براي پوشش‌های سیلیکونی ابرآبگریز با استفاده از مواد ارزان قیمت، ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق، آبان 97.
9. بررسی انواع نانوپوشش‌های قابل استفاده در نیروگاه‌های حرارتی تولید برق، ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق، آبان 97.
10. کاربرد نانو پوشش‌ها بر روی مقره‌های الکتریکی، ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق، آبان 97.
11. استفاده از نانو سیلیکا در ساخت مقره بتن پلیمری بر پایه رزین پلی استر: بررسی خواص و معیارهای پذیرش، ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق، آبان 97.
12. اشکان ذوالریاستین، علی شکوه فر، ساخت و بررسی خواص نوری تركيب نيمه رسانای سلنيد قلع نانوساختار برای كاربرد در لايه جاذب سلول‌های خورشيدی، سی و دومین کنفرانس بین المللی برق، 1396تهران، پژوهشگاه نیرو.
13. اشکان ذوالریاستین، علی شکوه فر، ساخت ترکیب نانوساختار ترموالکتریک SnSe به روش آلیاژسازی مکانیکی پر انرژی، پنجمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق، پژوهشگاه نیرو، 28-26 اردیبهشت 1396.
14. اشکان ذوالریاستین، علی شکوه فر، ساخت ترکیب ترموالکتریک BaCuSi با روش ذوب و عملیات حرارتی همگن سازی، سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق، تهران، 3 تا 5 آبان ماه 1395.
15. اشکان ذوالریاستین، فردين صفری، رسول آذری خسروشاهی، محمد كاظم تقوايی، ساخت نانوکامپوزیت زمینه مس تقویت شده با نانو ذرات Cu5Zn8 برای استفاده در اتصالات الکتریکی، سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق، 1395تهران، پژوهشگاه نیرو.
16. اشکان ذوالریاستین، علی شکوه فر، بررسی اثر اندازه بر رفتار حرارتی نانو ذرات ترکیب پیچیده فلزی Al12Mg17 به وسیله سنتز آزمایشگاهی و مدل ترمودینامیکی، کنفرانس سیستم‌های بس ذره‌ای، کپه‌ای و نانو مقیاس، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 21 آبان 1394.
17. امین عظیمی، علی شکوه فر، اشکان ذوالریاستین، بررسی رفتار خزشی نانوکامپوزیت زمینه آلومینیوم آلیاژی تقویت شده باالیاف کوتاه شیشه، دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران، ۱۳۹۲.
18. فردین صفری، اشکان ذوالریاستین، رسول آذری خسروشاهی، ساخت نانو کامپوزیت زمینه مس تقویت شده با نانو ذرات γ-Cu5Zn8 برای استفاده در اتصالات الکتریکی، سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق، تهران، 3 تا 5 آبان ماه 1395.
19. اشکان ذوالریاستین، هومن آقامیرزامقیم علی آبادی، بهاره بزرگ نیا، کاربرد نانو مواد در حفاظت و مرمت آثار باستانی و نسخ خطی، اولین همایش سراسری توسعه پایدار در نانو مواد، نانو ساختار و نانو تکنولوژی، 1395.
20. محمد باقرپور، علی شکوه فر، اشکان ذوالریاستین، علیرضا فرزانه بهلگردی، بهبود خواص مکانیکی آلیاژ حافظه دار CuZnAl از طریق همگن سازی توزیع فاز مارتنزیت به روش پرسکاری با کانال‌های هم مقطع زاویه دار، ششمین همایش مهندسی و علم مواد، دانشگاه تهران، آبان 1391.
21. علیرضا فرزانه بهلگردی، علی شکوه فر، اشکان ذوالریاستین، مجید رحیمی، محمد باقرپور، تاثیر وقوع تبلور مجدد بر خواص مکانیکی آلیاژ حافظه دار Cu-Zn-Al-Sn در طی فرآیند تغییر شکل پلاستیک شدید (ECAP)، ششمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد، دانشگاه تهران، آبان 1391.
22. داود دیانی، علی شکوه فر، محمدرضا واعظی، اشکان ذوالریاستین، بررسی فازی و ریزساختاری سنتز پودر نانوکریستال Al-5wt.%Si با روش آلیاژسازی مکانیکی، ششمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد، دانشگاه تهران، آبان 1391.
23. شاهرخ علی زاده، رسول آذری خسروشاهی، اشکان ذوالریاستین، تاثیر زمان آسیاب مکانیکی بر ریزساختار و سختی ترکیب بین فلزی نانوساختار Cu5Zn8 ، ششمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد، دانشگاه تهران، آبان 1391.
24. شاهرخ علی زاده، رسول آذری خسروشاهی، اشکان ذوالریاستین، آلیاژسازی مکانیکی و عملیات حرارتی سیستم Cu-Zn برای ساخت ترکیب پیچیده نانوساختار فاز گاما، ششمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد، دانشگاه تهران، آبان 1391.
25. اشکان ذوالریاستین، رسول آذری خسروشاهی، مسعود امامی، نرگس نعمتی، ساخت و بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های جدید زمینه آلومینیومی تقویت شده با نانو ذرات ترکیب پیچیده بین فلزی β-Al3Mg2 ، پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، آبان 1390.
26. اشکان ذوالریاستین، رسول آذری خسروشاهی، مسعود امامی، علی شکوه فر، امید فخرایی، تاثیر میزان درصد وزنی منیزیم بر ریزساختار، سختی و محدوده تکفازی ترکیب β-Al3Mg2 ، دهمین همایش ملی مهندسی مواد و متالوژی ایران، شیراز، شهریور 1390.
27. مهدی الزمانی، علی شکوه فر، اشکان ذوالریاستین، ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت‌های PEEK/Al3Mg2 به روش آسیاب مکانیکی و پرس گرم، پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، آبان 1390.
28. مرتضی قدیمی، علی شکوه فر، اشکان ذوالریاستین، مهدی الزمانی، بررسی تحول فازی و دگرگونی مارتنزیتی در ترکیب NiTi با ریزساختار نانومتری، پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، آبان 1390.
29. امید فخرایی، مسعود امامی، حسن فرهنگی، اشکان ذوالریاستین، مقایسه بین ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ Al-20Mg با Al-20Mg-1Ti، پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، آبان 1390.
30. نرگس نعمتی، مسعود امامی، اشکان ذوالریاستین، رسول آذری خسروشاهی، بررسی تاثیر میزان نانو ذرات TiC بر سختی و استحکام فشاری نانوکامپوزیت Al-4.5wt.%Cu+TiC ، ساخته شده به روش آلیاژسازی مکانیکی، یازدهمین همایش فناوری نانو، دانشگاه امیرکبیر، اسفند 1390.
31. ) مرتضی قدیمی، علی شکوه فر، اشکان ذوالریاستین، محمدرضا رستمی، تولید و ارزیابی ریزساختاری پودر NiTi نانوبلوری، دهمین همایش ملی-دانشجویی مهندسی مواد و متالوژی ایران، شیراز، شهریور 1390.
32. اشکان ذوالریاستین، علی شکوه فر، مرتضی قدیمی، مجتبی حسین پور، تاثیر زمان آسیاب مکانیکی بر ساخت ترکیب بین فلزی نانوکریستالی γ-Mg17Al12 ، اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، یزد، بهمن 1389.
33. اشکان ذوالریاستین، محمد شیرین زاده، مالک سعیدی، آروین اسکندری، بررسی عملیات حرارتی فراپیرسختی در آلومینیوم 7075-T6 برای رسیدن به خواص مکانیکی بهینه، چهارمین دوره مسابقات سراسری عملیات حرارتی، دانشگاه صنعتی اصفهان، شهریور 1386.
کتاب
1. تالیف کتاب پوشش‌های نانوکامپوزیتی فوق سخت، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا همدان، 1398.
2. ویراستاری علمی کتاب: اصول علم و مهندسی مواد، تالیف ویلیام دی کلیستر، ترجمه پروفسور علی شکوه فر، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ویرایش سوم، چاپ دوم، مهرماه 1390.

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

- نظارت علمی پروژه پسا دکتری، ساخت نانوپوشش سوپرآبگریز پلی یورتانی جهت پیشگیری ازخوردگی درپایه‌های بتونی شبکه برق، دکتر سید امیرحسین سیدمهدی، 1398.
- پایان نامه کارشناسی ارشد:
- بررسی تجربی اتصالات چسبی نانوکامپوزیت هیبریدی اپوکسی/گرافن/ نانولوله کربنی برای اتصال مواد غیر مشابه، وحیدرضا فرخی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، 1398.
- بررسی تجربی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال لوله آلومینیوم – مس با روش جوشکاری اصطکاکی چرخشی، یاسر قربانی امیر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری، 1398.
- سنتز نانوذرات منیزیم هیدروکسید و کاربرد آن در بهینه سازی کیفیت کاغذ، بهاره بزرگ‌نیا، دانشگاه الزهرا (س)، 1397.
- ساخت و بررسی خواص فیزیکی ترکیب نانوساختار CuAlS2 به روش آلیاژسازی مکانیکی، مریم شجاعی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1396.
- ایجاد پوشش‌های زمینه بین فلزی نیکل آلومیناید تقویت شده با نانو ذرات SiC با روش دو مرحله‌ای آبکاری و عملیات حرارتی، محمد جواد سالک رحیمی، دانشگاه صنعتی سهند، 1396.
- ت‍اث‍ی‍ر اف‍زودن‌ ن‍ان‍و ذرات‌ ک‍ارب‍ی‍د ب‍ورC)۴(B ب‍ر خ‍واص‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ دم‍ا ب‍الای‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ ب‍ی‍ن‌ ف‍ل‍ز Al3Mg2، زی‍ن‍ال‌ زاده‌، ک‍ب‍ری‌ دانشگاه صنعتی سهند، 1396.
- بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت زمینه آلومینیومی تقویت شده با نانوذرات ترکیب پیچیده فلزی آلومیناید منگنز، ساناز شوکتی، دانشگاه صنعتی سهند، 1395.
- ساخت و بررسی هدایت الکتریکی نانوکامپوزیتCu-Cu5Zn8 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی، محمدکاظم تقوایی، دانشگاه صنعتی سهند، 1392.
- بررسی خواص مکانیکی و رفتار سایشی نانوکامپوزیت زمینه مس تقویت شده با نانوذرات ترکیب بین فلزی Cu5Zn8 ، فردین صفری، دانشگاه صنعتی سهند، 1392.
- بررسی سنتز آلیاژ پیچیده فلزی نانوساختار Cu5Zn8 به روش آلیاژسازی مکانیکی، شاهرخ علیزاده، دانشگاه صنعتی سهند، 1391.

ثبت اختراع

  1) ساخت نانو كامپوزيت Cu-Cu5Zn8 به روش آلياژسازی مكانيكی برای استفاده به عنوان الكترودهای جديد جوش نقطه‌ای، رسول آذری خسروشاهی و اشكان ذوالرياستين و فردين صفری و محمدكاظم تقوائی، تاریخ ثبت: 1393/12/6، شماره ثبت: 86756.
  2) تولید نانو ذرات Mg17Al12 با روش آسیاب گلوله ای پر انرژی شمش خرد شده پیش آلیاژی، اشکان ذوالریاستین، علی شکوه فر، امین عظیمی، تاریخ ثبت: 1392/10/7، شماره ثبت: 81558.
  3) ساخت نانو کامپوزیت‌های مستحکم و سبک زمینه آلومینیومی با نانو ذرات تقویت کننده بین فلزی β-Al3Mg2 به روش آلیاژسازی مکانیکی و پرس گرم، اشکان ذوالریاستین، رسول آذری خسروشاهی، مسعود امامی، تاریخ ثبت: 1390/6/19، شماره ثبت: 71427.
  4) نانوکامپوزیت پلی اتراترکتون تقویت شده با نانو ذرات آلومیناید منیزیم (PEEK/nano-β-Al3Mg2 )، اشکان ذوالریاستین، علی شکوه فر، مهدی الزمانی، تاریخ ثبت: 1390/6/2، شماره ثبت: 71227.
  5) ساخت قالب‌های پرتابل فنر فشرده پرس گرم مورد استفاده در داخل کوره برای تولید کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت‌های پلیمری، مهدی الزمانی، علی شکوه فر، اشکان ذوالریاستین، تاریخ ثبت: 1390/6/2، شماره ثبت: 71228.
  6) طراحی و ساخت کوره مناسب برای فرآیندهای سنتز و عملیات حرارتی مواد نانو ساختار، اتصال دهی نفوذی و متالوژی پودر با قابلیت کنترل دقیق دما و اتمسفر خلأ - آرگون، علی شکوه فر، اسماعیل گنجه، حمید خرسند، اشکان ذوالریاستین، هادی سرخوش، تاریخ ثبت: 1390/8/4، شماره ثبت: 72122.
  7) " ساخت نانوپوشش بر روی مقره‌های الکتریکی و تجهیزات عایقی خط و پست با خواص ارتقا یافته برای مقابله با ریزگردها"، در حال ثبت.
  8) پره توربین بخار تقویت شده با پوشش نانولایه نیتریدی اعمال شده با روش PVD، در حال ثبت.
  9) ساخت نانوپوشش سوپرآبگریز پلی یورتانی جھت پیشگیری ازخوردگی درپایه‌ھای بتنی شبکه برق، در حال ثبت.

  جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، پاییز 1393.
  • رتبه اول در میان دانشجویان دکتری مهندسی مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  • برگزیده به عنوان طرح منتخب در جشنواره بریج آلمان، برلین در سال 2015.
  • رتبه اول در میان فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مواد-نانو مواد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
  • مدرس برتر نانوفناوری (رتبه اول) در سال 1392 از سوی ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری در سومین مسابقه ملی نانو
  • سخنران مدعو در کنفرانس بین المللی DSL-2014 پاریس در کشور فرانسه
  • برگزیده مقاله برتر در کنفرانس NAP-2012 در کشور اکراین
  • برگزیده مقاله برتر کاربردی در پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین
  • برگزیده به عنوان دبیر انجمن علمی برتر در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، سال 1392.

  دوره‌های گذرانده شده

  - Project Management Preperation for success (PMBOK Guide view), TenStep France SARL, 12 February - 12 March 2018.
  - “KAIZEN” workshop, Prof FUJITA Seiichi, Japan Cooperation Center for the Middle East, Niroo research institute, Tehran, Iran, 2019.
  - Certificate of workshop: Synthesis of quantum dots (QDs) by wet chemical method (doped and undoped), 2nd international Congress on Nanoscience and Nanotechnology, Tabriz university, 28-23 Oct 2008.
  - Certificate of workshop: Synthesis of Co-Zn ferrite by wet chemical method, Combustion, Coprecipitation at room temperature ,2nd international Congress on Nanoscience and Nanotechnology, Tabriz university, 28-23 Oct 2008.

  - دوره‌های دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی با موضوع آینده نگاری و سیاست گذاری علم و فناوری، 28-26 مرداد 1398.
  - دوره‌های دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی با موضوع اخلاق علمی و حرفه‌ای و اخلاق مهندسی،6-3 شهریورماه 1398.
  - دوره های دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی با موضوع سبک زندگی 12-10 آذرماه 1398.
  - کارگاه مقاله نویسی و نقد علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، آبان 1390.
  - کارگاه آموزشی میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)، سومین جشنواره فناوری نانو، 1389.
  - کارگاه آموزشی نرم افزار شبیه سازی SUTCAST ، مرکز پژوهش متالوژی رازی، 1389.
  - دوره آشنایی با منابع الکترونیکی و پایگاه‌های اطلاعاتی، دانشگاه صنعتی سهند، 1388.

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران، دانشکده فناوری‌های نوین، دروس مکانیک و مکانیسم نانو مواد، تکنیک فیلم نازک در ساخت نانو، 1398.
- مدرس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دروس آزمایشگاه متالوگرافی و آزمایشگاه علم مواد، 1394-1389.
- مدرس در دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، درس انتخاب مواد فلزی 1395-1394.
- مدرس دانشگاه علمی کاربردی (کد مدرسی: 9006127311) در مراکز ایران خودرو، سازندگان قطعات و طلا و جواهر از 1389.
- مدرس دانشگاه افسری امام علی (ع)، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک، درس نانوفناوری در دوره کارشناسی، 1395-1393.
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
- دوره آماده سازی نمونه و تحلیل نتایج TEM، دانشکده فیزیک دانشگاه تهران، 98/02/05.
- دوره آماده سازی نمونه و تحلیل نتایج SEM، دانشکده فیزیک دانشگاه تهران، 97/12/16.
- تدریس در کارگاه های آموزشی کاربرد فناوری در صنعت برق نیروگاه خلیج فارس، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان و برق منطقه ای تهران.
- مدرس نانوفناوری (مدرس رتبه اول 1392)، دارای گواهی تدریس تراز (الف) از ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری، از 1390.
- پنجمین کنفرانس نانو در صنعت برق و انرژی، پژوهشگاه نیرو، آزمایشگاه مرجع میکروسکوپ‌های الکترونی برای استانداردسازی محصولات نانوفناوری در صنعت برق، اردیبهشت 1395.
- چهارمین کنفرانس نانو در صنعت برق و انرژی، پژوهشگاه نیرو ، مواد نانوساختار ترموالکتریک برای تبدیل حرارت تلف شده به جریان برق، 1395.
- پژوهشگاه نیرو، مواد ترموالكتريك و پارامترهای تاثيرگذار، سی و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق، پژوهشگاه نیرو آبان 1395.
- سایت آموزش ستاد نانو، آموزش مجازی دور‌های نانوفناوری:
1. دوره آموزش آنلاین آشنایی با گرافن - (۱۴ آذرماه ۹۵)
2. دوره آموزش آنلاین میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM -(۱۱ دی‌ماه ۹۵)
3. دوره آموزش آنلاین میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM -(۱۵ اسفندماه ۹۵)
4. برگزاری مجدد دوره آموزش آنلاین آشنایی با گرافن - (۲۵ مردادماه ۹۶)
5. دوره آموزش آنلاین سلول‌های خورشیدی نانو ساختار - (۳۱ خردادماه ۹۶)
- دانشگاه سیستان و بلوچستان، سمینار آشنایی با فناوری‌های همگرا، خرداد 1395.
- دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه فردوسی مشهد سمینار آشنایی با فناوری‌های همگرا، اسفند 1394.
- پژوهشکده نانوفناوری شهید دکتر چمران، تدریس دوره‌های تخصصی نانوفناوری، از سال 1391.
- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی، کارگاه تخصصی ذخیره سازی هیدروژن در نانو مواد، کارگاه تخصصی روش‌های ساخت و مشخصه یابی مواد نانوساختار 13 اردیبهشت ماه 1391.
- دانشگاه شهید چمران اهواز، کارگاه آموزشی دومین مسابقه ملی فناوری نانو، 16 اردیبهشت ماه 1391.
- دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه الزهرا (س) ، دانشگاه آزاد واحد تهران پزشکی و واحد شهرقدس، دوره نانوفناوری آبان 1391.
- معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کارگاه تخصصی نانوفناوری و کاربردهای لجستیکی، دی ماه 1391.
- مرکز تحقیقات نانوفناوری شهید دکتر چمران، دوره تخصصی نانو مواد، بهمن و اسفند ماه 1391.
- سازمان بسیج مهندسین، هسته نانوفناوری، دوره مقدماتی نانوفناوری، اسفندماه 1391.
- Mechanical Properties of Nanomaterials and Nanocomposites, International Conference on Mechanical Engineering and Advanced Technology, Isfahan, Iran, 10-12 October 2012.
- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دوره کشوری آماده سازی دومین مسابقه ملی فناوری نانو، 13 و 14 اسفندماه 1390.

  فعالیت‌های اجرایی

  - مدیر طرح توسعه آزمایشگاه‌های مرجع حوزه تولید نیرو
  - مدیر طرح استفاده از فناوری نانو در مواد و تجهیزات نیروگاه
  - مجری طرح طرح جامع نیازسنجی، اولویت بندی، طراحی، تجهیز، راه اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در حوزه تخصصی تولید نیروی برق
  - عضو کارگروه فناوری‌های همگرا، فرهنگستان علوم پزشکی، گروه علوم پایه، از سال 1395.
  - مدیر 9 عناون پروژه، مجری 2 عنوان پروژه، ناظر 3 عنوان پروژه در پژوهشگاه نیرو
  - عضو کمیته‌های علمی و اجرایی پنجمین،ششمین و هفتمین کنفرانس نانو
  - عضو کمیته اجرایی جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو سال 1398.