طراحی سایت
یکشنبه 10 مهر 1401
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

محمد گل محمد

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
mgolmohammad@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4199
  شماره تلفن مستقیم
021-88361601
  شماره نمابر
021-88361601
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مهندسی و علم مواد، سرامیک، دانشگاه علم و صنعت
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی و علم مواد، سرامیک، دانشگاه صنعتی شریف
  مقطع کارشناسی
مهندسی و علم مواد، صنعتی، دانشگاه تهران

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
سنتز نانومگهمیت و بررسی عملکرد آن بعنوان آند در باتری لیتیومی
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
خواص و ریزساختار تیتانات باریم استرانسیم نانوساختار
زمینه فعالیت پژوهشی
- باتری
- پیل سوختی و هیدروژن
- نانومواد
پروژه‌های پژوهشی
1- بررسی و ساخت الکترولیت جامد جهت باتری‌های لیتیومی با کاربرد خودرو برقی (پژوهشگاه نیرو-مدیر پروژه)
2- آینده‌پژوهی کاربرد نانوفناوری در توسعه پیل سوختی و هیدروژن (پژوهشگاه نیرو-مدیر پروژه)
3- اصلاح فرایند سینترینگ الکترولیت پیل سوختی اکسید جامد با هدف کاهش دمای سینترینگ (پژوهشگاه نیرو-همکار پروژه)
4- مطالعات مربوط به ساز و کار کارگروه شبکه‌سازی و مدیریت دانش گروه انرژی‌های تجدیدپذیر(پژوهشگاه نیرو-مدیر پروژه)
5- آینده پژوهی کاربرد پیل سوختی و باتری در خودروهای برقی و بررسی نیاز فناوری کشور در کاربرد خودرو برقی(پژوهشگاه نیرو-همکار پروژه)
6- ساخت باتری‌های لیتیم-فسفات آهن با عمر و نرخ پذیری بالا بمنظور بهبود اطمینان پذیری سیستم‌های تجدیدپذیر (پژوهشگاه نیرو-همکار پروژه)
7- تهیه مشخصات و الزامات فنی و غیرفنی پیل‌های سوختی با کاربد ساکن (سازمان برنامه و بودجه کشور-همکار پروژه)
8- تدوین دانش فنی ساخت سل اکسید جامد با قابلیت دوام و تکرپذیری با هدف کاربرد در استک صفحه‌ای(پژوهشگاه نیرو-همکار پروژه)
9- بررسی عملکرد کامپوزیت TiO2/ZrO2 به عنوان پوشش سد حرارتی به روش MAO (معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، همکار پروژه)
10- بررسی عملکرد کامپوزیت TiO2/Al2O3 به عنوان پوشش سد حرارتی به روش MAO (دانشگاه علم و صنعت، همکار پروژه)
11- ساخت لایه نازک آلومینا به روش ریخته‌گری نواری (پژوهشکده خودرویی- مدیر پروژه)
12- Guest Researcher at Delft University of Technology (Tudelft, Netherlands) : Synthesis and characterization of transition metal oxides as electrodes for Li-ion batteries, 2014-2015
13- Visiting Researcher at Delft University of Technology (Tudelft, Netherlands) : Investigation of Nanomaghemite performance as an anode in Li-ion battery application; 2013-2014

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1. H. Mohebbi; O. Sharifi; M. Golmohammad; A.Mollaahmad, “A Study on the effect of process parameters on the apparent defects of tape-casted SOFC half-cell”, Advanced Ceramic Progress, 5 (2019),
2. M. Golmohammad, M. M. Maleki, F. Golestanifard, A. Mirhabibi, G. Yang, “Synthesis and characterization of nanoflaky maghemite (γ- Fe2O3) as a versatile anode for Li-ion batteries ”, Ceramic International, 45 (2019), 131-136.
3. M. Maleki Shahraki, P. Mahmoudi, M. Golmohammad, M. Delshad,“Microstructural developments and Electrical properties of novel coarsegrained SnO2 varistors obtained by CuO addition for low-voltage applications”, Ceramics International, 44 (2018), 18478-18483.
4. M. Maleki Shahraki, M. Golmohammad, I. Safaee, M. Delshad, “The control of abnormal grain growth in low-voltage SnO2 varistors by microseed addition”, Ceramics International, 44 (2018), 3388-3393.
5. M.Torabi, M. Golmohammad, H. Abdoli, , Kh. Azari, H. Mohebi, , A. S. Mehranjani , Sh. Bozorgmehri, “Experimental Investigation of Solid Oxide Fuel Cell Stack Using Direct Reforming Natural Gas”, IJHFC, 4 (2017), 275-281.
6. M. Golmohammad, F. Golestanifard, A. Mirhabibi, “Synthesis and characterization of maghemite as an anode for lithium-ion batteries”, Int. J. Electrochem. Sci, 11 (2016) 6432 – 6442.
7. M. Golmohammad, F. Golestanifard, A. Mirhabibi, E. M. Kelder, “Synthesis and characterization of porous maghemite as an anode for Li-ion batteries”, Ceramics International 42 (2016) pp. 4370-4376.
8. M. Golmohammad, A. Mirhabibi, F. Golestanifard, E. M. Kelder, “Optimizing synthesis of maghemite nanoparticles as an anode for Li-ion batteries by exploiting design of experiment”, J. Electron. Mater. , 45 (2016), pp. 426-434.
9. A. Abbasi, A. Mirhabibi, A. Arabi, M. Golmohammad, R. Brydson, “Synthesis, characterization and electrochemical performances of γ-Fe2O3 cathode material for Li-ion batteries”, J. Mater. Sci. Mater., 27(2016), p.p. 7953-7961.
10. M. Golmohammad, F. Golestanifard, A. Mirhabibi, “Electrochemical properties of iron oxide nanoparticles as an anode for Li-ion batteries”, Journal of Advanced Materials and Processing, 3(2015), pp. 26-33.
11. M. Golmohammad, A. Nemati, M.A. Faghihi Sani, “Synthesis and dielectric properties of nanocrystalline BaSrTiO3”, International Journal of Modern Physics,Vol. 5 (2012) 188–195.
12. M. Golmohammad, Z. A. Nemati, M.A. Faghihi Sani, “Synthesis and characterization of nanocrystalline barium strontium titanate”, Materials Science-Poland, Vol. 28, No. 2 (2010), 421-426.

مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- “Investigation of PNNO cathode electrochemical performance in SOFC”, 34th international power system conference,2019, Tehran, Iran
2- “Electrochemical investigation of RGO using DMF as solvent”, iMat 2019, Tehran, Iran
3- “Synthesis of iron oxide – RGO nanocomposite using ascorbic acid as reducer and electrochemical properties investigation”, iMat 2019, Tehran, Iran
4-
5- “A Review on Power Train Topologies of Battery and Fuel Cell Hybrid Electric Vehicles,” 1st International Conference of Modern Power Trains, With the Focus On Electric Vehicle, 2019, Tehran, Iran.
6- “Sintering temperature effect on Ln2NiO4±δ electrochemical performance as SOFC cathodes”, 13th European SOFC & SOE Forum, 2018, Lucerne, Switzerland.
7- “Study of SOFC stack performance with direct natural gas reformer”, 4th Hydrogen & Fuel cell conference, 2017, Tehran, Iran.
8- “Synthesis and electrochemical performance of magnetite nanoparticles as an anode for Li-ion batteries”, ICNS6, 2016, Kish, Iran.
9- "Two-Step sintering of nanocrystalline BaSrTiO3", UFGNSM11, 2011, Tehran, Iran.

1- بررسی تاثیر پارامترهای فرایند بر عیوب ظاهری نیم پیل سوختی اکسید جامد ساخته شده به روش ریخته گری نواری، دوازدهمین کنگره سرامیک ایران، 1398
2- سنتز LLZO دوپ شده با آلومینیوم به روش سل-ژل احتراقی و بررسی رفتار سینتر آن با اپتیکال دیلاتومتری
3- ، دوازدهمین کنگره سرامیک ایران، 1398
4- بررسی عملکردی استک پیل سوختی اکسید جامد با رفرم مستقیم گاز طبیعی، چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی، 1396
5- تاثیر پارامترهای زینترینگ بر روی خواص سرامیک آلومینا حاصل از ریخته‌گری دوغابی، هشتمین کنگره سرامیک ایران، 1390
6- بررسی اثر زینترینگ بر خواص دی الکتریک تیتانات باریم استرانسیوم، هفتمین کنگره سرامیک ایران، 1388
7- سنتز نانوکریستال تیتانات باریم استرانسیوم، هفتمین کنگره سرامیک ایران، 1388
8- بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی سیم‌های ارتودنسی نایتینول، دهمین کنفرانس سالانه انجمن مهندسی متالورژی، 1385

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

- سنتز و مشخصه‌یابی پوشش‌های پایه منگنز کبالت بر روی اینترکانکت پیل سوختی اکسید جامد، کارشناسی
- بررسی اثر دوپانت‌های فلزات انتقالی بر خواص پوشش‌های پایه منگنز کبالت جهت کاربرد در اینترکانکت پیل سوختی اکسید جامد، کارشناسی
- سنتز Sr3Fe2O7 و بررسی اثر دوپنت منگنز به عنوان دوپانت بر ریزساختار و عملکرد به عنوان کاتد پیل سوختی اکسید جامد، کارشناسی ارشد
- بررسی عملکرد rGO به عنوان ابرخازن و بررسی تاثیر روش سنتز، کارشناسی ارشد
- ساخت پیزوسرامیک KNN با ریزساختار جهت‌دار و بررسی خواص آن، کارشناسی ارشد
- سنتز و مشخصه یابی گارنت LLZO دوپ شده با آلومینیوم، کارشناسی ارشد
- سنتز و مشخصه‌یابی مگهمیت به عنوان کاتد جهت کاربرد در باتری‌های لیتیومی، کارشناسی ارشد
- سنتز و مشخصه‌یابی اکسید قلع به عنوان آند در باتری‌های لیتیومی، کارشناسی ارشد
- سنتز نیترید بور و بهینه‌سازی عملکرد به عنوان ذخیره‌ساز هیدروژن، دکتری

ثبت اختراع

    ساخت و بررسی خازن نانوساختار بر پایه تیتانات باریم-استرانسیوم، 1388.

  دوره‌های گذرانده شده

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
دانشگاه پیام نور، واحد شمیرانات، درس علم مواد
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)

  فعالیت‌های اجرایی

    ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته، مشاور
    شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، مشاور