طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 19 فروردین 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

سعید باب

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی
 سمت سازمانی
مدیر پروژه‌  پژوهشکده تولید نیرو
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

   پست الکترونیکی
sbab@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4930
  شماره تلفن مستقیم
021-88073745
  شماره نمابر
021-88073745
  آدرس وب‌سایت
https://scholar.google.com/citations?user=gtzcuOQAAAAJ&hl=en

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مهندسي مکانیک، طراحی کاربردی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسي مکانیک، طراحی کاربردی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
  مقطع کارشناسی
مهندسي مکانیک، جامدات، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
تحلیل چاه غيرخطی انرژی برای کاهش غیر فعال ارتعاشات سامانه روتور
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
آنالیز استاتیکی، شبه‌‏استاتیکی و دینامیکی شاتون خودرو سمند و مقایسه نتایج روش‌‏ها
زمینه فعالیت پژوهشی
-ديناميک تجهيزات دوار
-دینامیک غیرخطی
-کنترل غیرفعال ارتعاشات
-تست و آناليز مودال
تجربیات پژوهشی
1- مدل‏‌سازی و تحلیل دینامیکی پوسته دوار پرسرعت با یک اتصال میانی با وجود ترک
2- تهیه نرم‌افزار جهت محاسبه ماتریس سختی یاتاقان‏‌های غلتشی در شرایط استاتیكی و دینامیكی
3- تحلیل رفتار دینامیکی روتور فوق بحرانی به همراه تحلیل عددی دمپرهای فیلم فشرده روغن بالا و پایین آن
4- طراحی، مدل‏سازی و ساخت دستگاه تست ارتعاشات سیستم‏های دوار با دور متغیر
5- کنترل ارتعاشات یک سیستم ارتعاشی و استحصال انرژی ارتعاشی اخذ شده بوسیله طراحی یک سیستم برداشت‌کننده انرژی
6- بررسی الزامات استاندارد برای طراحی ارتعاشی توربین باد، تحلیل ارتعاشی مجموعه توربین باد (شامل پره‏‌ها، هاب، شفت سرعت پایین، برج، گیربکس و ژنراتور) و بررسی احتمال رخداد رزونانس در اجزای آن
7- استخراج فنریت و دمپینگ یاتاقان‏های تیلتیگ پد توربین IGT25 با استفاده از نرم‏افزار ARMD و استانداردها
8- استخراج پارامترهای مودال واگن قطار با استفاده از روش‏های آنالیز مودال عملیاتی (OMA)
9- تحلیل تنش، آنالیز مودال و تخمین عمر پره‌های متحرک و ثابت کمپرسور توربین IGT25در دور طراحی
10- بررسی مودال بهینه با تشخیص منابع خطا و روش‏های كاهش آنها در آنالیز و تست مودال
11- انجام تست ارتعاشی و مودال قطعات مختلف مکانیکی (لوله حامل جریان، فریم جاذب زلزله، قطعات الکترومکانیکی و ...
12- تدوین و انجام تست‏‌های شرایط محیطی (رطوبت، حرارتی، شوک، شتاب، ارتعاشات و ...) تجهیزات مکانیکی
13- تحلیل تنش و خزش بر روی دو نوع لوله‏های سوپر هیتر در نیروگاه بندرعباس جهت بررسی و امکان جایگزینی آنها
14- تعیین معیار پذیرش برای تست‏‌های خستگی پرچرخه قطعات بخش کمپرسور

پروژه‌های پژوهشی
- نقشه راه توسعه فناوری سیستم‌‏های آب‏بند جهت استفاده در صنعت نیروگاهی، گروه تجهیزات دوار مکانیکی، مدیر پروژه، 1398-1397
2- آینده‌پژوهی فناوری‌‏های میراکننده ارتعاشات سیستم روتور توربین بخاری، گروه تجهیزات دوار مکانیکی، همکار پروژه، 1397
3- کاربرد چاه غیرخطی انرژی ضربه‏‌ای در کاهش همزمان ارتعاشات پدیده‏‌های هارمونیک و غیرهارمونیک در پره توربین گاز، گروه تجهیزات دوار مکانیکی، مدیر پروژه، 1398
4- تحلیل سازه‏ای و دینامیکی روتور توربین گازی غیریکپارچه به روش‌‏های عددی: مورد کاوی یک نمونه، گروه تجهیزات دوار مکانیکی، مدیر پروژه، 1399-1398
5- توسعه فناوری‌‏های مرتبط با ارتقای عمر و عملکرد توربین گازی NGT150، مرکز توسعه فناوری‏‌های توربین گازی، ناظر پروژه- 1400-1396

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- Majid Shahgholi, S.E. Khadem, S. Bab, Free vibration analysis of a nonlinear slender rotating shaft with simply support conditions, Mechanism and Machine Theory 82 (2014) 128–140.
2- S. Bab, S.E. Khadem, M. Shahgholi, Lateral vibration attenuation of a rotor under mass eccentricity force using nonlinear energy sink, Journal of Non-Linear Mechanics 67 )2014) 251–266.
3- Majid Shahgholi, S.E. Khadem, S. Bab, Nonlinear vibration analysis of a spinning shaft with multi-disks, Meccanica 50(9) )2015) 2293-2307.
4- S. Bab, S.E. Khadem, M. Shahgholi, Vibration attenuation of a rotor supported by journal bearings with nonlinear suspensions under mass eccentricity force using nonlinear energy sink, Meccanica 50(9) )2015) 2441-2460.
5- A.H. Abbasi, S.E. Khadem, S. Bab, M.I. Friswell, Vibration control of a rotor supported by journal bearings and an asymmetric high-static low-dynamic stiffness suspension, Nonlinear Dynamics 85(1) )2016) 525-545.
6- A.E. Mamaghani, S.E. Khadem, S. Bab, Vibration control of a pipe conveying fluid under external periodic excitation using a nonlinear energy sink, Nonlinear Dynamics 86(3) )2016) 1761–1795.
7- S. Bab, S.E. Khadem, M. Shahgholi, A.H. Abbasi, Dynamic stability and Nonlinear vibration analysis of a Rotor System with flexible/rigid blades, Mechanism and Machine Theory 105 (2016) 633–653
8- S. Bab, S.E. Khadem, M. K. Mahdiabadi, M. Shahgholi, Vibration mitigation of a rotating beam under external periodic force using a nonlinear energy sink (NES), Journal of Vibration and Control 2017, 23(6) 1001–1025.
9- Mehrdad Pourkiaee, S.E. Khadem, Majid Shahgholi, S. Bab, Nonlinear modal interactions and bifurcations of a piezoelectric nanoresonator with three-to-one internal resonances incorporating surface effects and van der Waals dissipation forces, Nonlinear Dynamics 88(3) )2017) 1785–1816.
10- S. Bab, S.E. Khadem, M. Shahgholi, A.H. Abbasi, Vibration attenuation of a continuous rotor-blisk-journal bearing system employing smooth nonlinear energy sinks, Mechanical Systems and Signal Processing 84 )2017) 128-157.
11- A.E. Mamaghani, S.E. Khadem, S. Bab, Mehrdad Pourkiaee, Irreversible passive energy transfer of an immersed beam subjected to a sinusoidal flow via local nonlinear attachment, International Journal of Mechanical Sciences 138–139 (2018) 427-447.
12- A.H. Abbasi, S.E. Khadem, S. Bab, Vibration control of a continuous rotating shaft employing high-static low- dynamic stiffness (HSLDS) isolators, Journal of Vibration and Control 24(4) (2018) 760-783.
13- S. Bab, Mohsen Najafi, Jalal Fathi Sola, Amirhassan Abbasi, Annihilation of non-stationary vibration of a gas turbine rotor system under rub-impact effect using a nonlinear absorber, Mechanism and Machine Theory, 139 (2019) 379-406.

1- محمدصالح صدوقی، سیامک اسماعیل‏زاده خادم، سعيد باب، بررسی رفتار دینامیکی یک سیستم دوار به دو روش مدل‏‌سازی غیر خطی و المان محدود، مهندسی مکانیک مدرس، آبان 1395، دوره 16، شماره 8، ص 303-314.
2- آقایاری جعفر، صفرپور پدرام، رهی عباس، باب سعید. کاهش دامنه ارتعاشات سیستم دیسک- پره با استفاده از جاذب انرژی نصب‌شده روی دیسک. مهندسی مکانیک مدرس. ۱۳۹۸، (2) 20 :402-391.
3- جعفر آقایاری، پدرام صفرپور، عباس رهی، سعید باب، کاهش بهینه ارتعاشات سیستم شفت-دیسک-پره انعطاف پذیر با استفاده از مجموعه چاه‌های غیرخطی انرژی روی دیسک، مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1399، (12) 52، 80-71.
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- F. Rahimi Dehgolan, S. E. Khadem, S. Bab, M. Najafi, Linear Dynamic Stability Analysis of a Continuous Rotor-Disk-Blades System, ICMMME 2016: 18th International Conference on Mechanical, Mechatronics and Materials Engineering, September 15-16, 2016.
2- S. Bab, M. Behzadi, A. Ahmadi, A. Ramesh, A.R. shahrabi, J.F. Sola, Frequency analysis performed on compressor blades of two types of gas turbines using Campbell and SAFE diagrams, Proceedings of ASME Turbo Expo 2017: Turbomachinery Technical Conference and Exposition GT2017 June 26-30, 2017, Charlotte, NC, USA, GT2017-64108.

1- سعید باب، محمدرضا قضاوی، مجید شاهقلی، آنالیز شاتون موتور احتراق داخلی با روش‏‌های استاتیکی و دینامیکی، هفدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ISME 2009، دانشگاه تهران
2- مجید شاهقلی، محمدرضا قضاوی، سعید باب، آنالیز دینامیکی مکانیزم لنگ تحت بارهای خمشی و پیچشی، هفدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ISME 2009، دانشگاه تهران
3- سعید باب، احمد احمدی، محسن بهزادی، مجید رضازاده، مصطفی صمدی، بررسی محدوده مورد تایید فركانسی پره‌‏های انتهایی كمپرﺳور توربین IGT25 ارائه شده توسط ﺷرکت توربوتك براﺳاس تحریك‌‏های اعمالی و دیاگرام SAFE، چهارمین همایش ملی توربین گاز (1394)، دانشگاه علم و صنعت
4- علی مقدم‏کیا، سعید باب، میعاد بهرامی‏نجات، مجید شاهقلی، کاهش ارتعاشات پیچشی موتور و سامانه انتقال قدرت خودرو با استفاده از چاه‏‌های غیر خطی انرژی با در نظر گرفتن مدل سیزده درجه آزادی سیستم، نخستین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی، تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، 9 اسفند ماه 1397.

  دوره‌های گذرانده‌شده

Turbomachinery (شرکت توربوتک- اسفند 94)
2- Core Engine (SGT-600) (شرکت توربوتک- تیر 95)
3- روش‌‏های اندازه‌‏گیری در تجهیزات دوار در محل شرکت توربوتک توسط دکتر Herwart Hönen (شرکت توربوتک- اردیبهشت 96)
4- مدیریت پروژه پیشرفته براساس PMBOK (پژوهشگاه نیرو- بهمن 96)

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

راهنمایی و مشاوره هفت دانشجوی ارشد و دکترا در دانشگاه‏‌های تربیت‏‌مدرس، بهشتی، شهید رجائی، خوارزمی و کار قزوین، 95- تاکنون (در موضوعات جذب انرژی از موج دریا، کاهش غیرفعال ارتعاشات دیسک و پره، کاهش غیرفعال ارتعاشات توربین باد، کاهش نوسانات ساختمان تحت زلزله، بررسی رفتار غیرایستا روتور ترک‏دار،کاهش غیرفعال نوسانات در سامانه انتقال قدرت اتومبیل و کاهش غیرفعال ارتعاشات هلیکوپتر)

  جوایز و افتخارات

    نفر اول کارشناسی مکانیک جامدات ورودی1381 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (در بین 51 نفر)

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
- دو ترم تدریس دروس ارتعاشات مکانیکی در دانشکده مکانیک دانشگاه شهید رجائی 2-1/98-97
- یک ترم تدریس دروس دینامیک دانشکده مکانیک دانشگاه شهید رجائی 2/97-96
- یک ترم تدریس دروس طراحی اجزا یک دانشکده مکانیک دانشگاه شهید رجائی 1/97-96
- شش ترم تدریس دروس ارتعاشات، کنترل، دینامیک و طراحی اجزاء دانشگاه آزاد تاکستان 91-89
- یک ترم تدریس دروس استاتیک، دینامیک و دینامیک ماشین دانشگاه آزاد ساری 2/90-89
- یک ترم تدریس دروس طراحی اجزا یک و دو دانشگاه آزاد دماوند 2/90-89
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)